Rotterdam en de 1,5 meter samenleving

De Verkeersonderneming en Gemeente Rotterdam denken na over een andere indeling van Rotterdam, waarbij 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Help mee door aan te geven waar de situatie beter kan.

Het advies is nog steeds #Blijfthuis en #Houdafstand. Soms moet je nu al de straat op en als straks de intelligente lockdown afgelopen is mogen we dat allemaal weer. Maar dan nog steeds op 1,5 meter afstand.

Om dat goed voor elkaar te krijgen denken de gemeente Rotterdam en De Verkeersonderneming nu al na over een andere (tijdelijke) indeling van Rotterdam. Een indeling waarbij er voldoende ruimte is op straat om met 1,5 meter afstand te kunnen lopen en fietsen.

Doe mee. Geef met een gele prikker op de kaart aan welke plekken voor fietsers en voetgangers verbeterd moeten worden.

Kijk op www.verkeersenquete.nl/v/anderhalvemeter

Bij elke locatie wordt een aantal vragen gesteld hoe je deze plek ervaart en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Met de inventarisatie kunnen we verschillende (tijdelijke) fysieke verbeteringen op straat aanbrengen die meer ruimte bieden aan fietsers en voetgangers.

Ways2go is een initiatief van: