Over werkzaamheden weg en spoor en wettelijke regelgeving

Zuid-Holland Bereikbaar nodigt ondernemers en logistieke partijen van harte uit aanwezig te zijn bij de informatiebijeenkomst over hinder op de weg en het spoor tot aan circa 2030. In deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd welke hinder er de komende jaren te verwachten is, welke duurzame oplossingen mogelijk zijn en hoe u ondersteuning hierbij kunt krijgen. Ook ontvangt u uitleg over wettelijke maatregelen waar u als ondernemer mee te maken krijgt.

 

Datum  : maandag 13 november 2023
Tijdstip : 16.00 – 19.00 uur
Locatie : Fletcher Wings Hotel Rotterdam Airportplein 55, 3045 AP Rotterdam

Aanmelden kan hier.

Programma:
16.00 uur : Inloop gasten*
16.30 uur : Start programma olv. moderator Elske van de Fliert
16.40 uur : Uitleg over Zuid-Holland Bereikbaar. Jos van Hees, directeur
16.45 uur : Overzicht alle hinderprojecten en weg- en spoorwerkzaamheden, komende jaren.
17.05 uur : Inzoomen op succesvolle oplossingen (inclusief aanbod RET)
17.20 uur : Informatie komende wettelijke maatregelen waarmee u te maken krijgt:

   • Modal shift regeling, subsidieregeling logistiek.
   • Zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in Rotterdam
   • Informatieplicht 100 + bedrijven.

17.35 uur : Wethouders verwelkomen nieuwe partners Alliantie Duurzame Mobiliteit.
17.50 uur : Stellen van vragen.
18.00 uu : Afsluiting en Netwerkborrel*

*Tijdens de inloop en bij de netwerkborrel staan o.a. de projectleiders van de hinderprojecten voor u klaar om u gedetailleerde informatie te geven over de diverse projecten en om uw vragen te beantwoorden.

Informatiestands: o.a.

 • Diverse stand over werkzaamheden op de wegen en het spoor die de komende jaren op ons af komen. Waaronder e-tol
 • Modal shift regeling, subsidieregeling logistiek. En logistiek ZHB
 • Zero-emissiezone voor bestel- en vrachtauto’s in Rotterdam
 • Informatieplicht 100 + bedrijven. En informatie over Duurzame Mobiliteit Rotterdam
 • Tolheffing Blankenburgtunnel (e-tol) 
 • Werkgeversondersteuning ZHB