Hoe gaat u voldoen aan de wettelijke informatieplicht?

Exclusief voor de partners van de Klimaatalliantie organiseerden wij op vrijdag 22 september een webinar over het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Veel concrete vragen werden gesteld en er volgde praktisch antwoorden. Ook de RET was aanwezig en deed de partners een mooi OV-aanbod.

Lees hier het verslag. En/of neem contact met ons op. info@ways2go.nl

Hoe kan ik voldoen aan de eisen van het ontwerpbesluit? Hoe zit een enquête eruit? Moeten taxiritten ook worden geregistreerd? Hoe zit het met de AVG? En wat te doen met medewerkers die soms thuiswerken, soms fietsen en ook wel eens met de auto naar het werk komen? Antwoord op deze vragen en veel meer informatie komt aan bod in dit webinar, dat specifiek wordt georganiseerd voor de Alliantiepartners Duurzame Mobiliteit. Daarnaast heeft de RET een mooi OV-aanbod voor de Alliantiepartner.

Elske van de Fliert, mobiliteitsadviseur Zuid-Holland Bereikbaar (ZHB) en moderator van het webinar vat het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (WPM) in drie zaken samen.

 • Het besluit geldt voor alle werkgevers met 100 medewerkers of meer.
 • Het doel is om de verduurzaming van woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit te versnellen.
 • Het gaat om de rapportage van het vervoer (woon-werk en zakelijk vervoer). De berekening van de CO2 uitstoot wordt vervolgens gedaan op basis van de rapportage.

Marco Martens, senior beleidsadviseur van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gaat verder de diepte in op het ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit.

Waarom is het besluit nodig?
Het Ontwerp besluit werd al aangekondigd in het regeerakkoord 2017 –2021. In 2019 zijn er afspraken gemaakt tussen overheden en bedrijfsleven over verduurzaming. Mobiliteit maakt een groot onderdeel uit van de uitstoot CO2. Bijna de helft van het aantal kilometers personenmobiliteit is gerelateerd aan werk. Werkgevers hebben daarmee een belangrijke sleutel in handen om CO2-emissies te verminderen. Belangrijk is dat we allemaal, dus werkgevers en werknemers, verduurzamen.

Het is een vrijwillige aanpak met als doel gezamenlijk minimaal 1 Mton CO2-reductie in 2030 te bereiken. Wanneer de aanpak onvoldoende effect heeft (evaluatie 2026), volgt een normering:

 • Als effect dan onder het plafond blijft: komen er nieuwe (collectieve) afspraken voor de jaren tot 2030.
 • Als effect boven het plafond komt: dan volgt alsnog een norm voor individuele werkgevers.

Het is een verplichting voor werkgevers met 100 medewerkers of meer. Het gaat dan om ruim 8.000 bedrijven in Nederland.

Bevoegd gezag ligt bij de gemeenten: uitvoering door Omgevingsdiensten.

Wat betekent het voor de werkgever?
Er is een Handreiking gemaakt waarin veel informatie wordt uitgelegd: 

Jaarlijks moet de werkgever een rapportage indienen over de kilometers woon-werkmobiliteit en zakelijke mobiliteit van medewerkers. Deze rapportage wordt ingediend via een digitaal platform (RVO). De rapportageverplichting gaat in per 1/1/2024.

Het is een verplichting per concern. Dus: per handelsregisternummer (KvK). Er hoeft dus niet per vestiging gerapporteerd te worden.

 • Peildatum rapportage van het aantal werknemers = 1 januari van het rapportagejaar.
 • Ook gegevens indienen als het wagenpark 100% elektrisch is.
 • Géén rapportageverplichting als er geen financiële vergoeding tegenover staat: vervoersbewijs voor openbaar vervoer, fiets, bromfiets, personenauto, motorfiets of andere mobiliteitsvoorziening beschikbaar wordt gesteld.
 • Gevraagde gegevens sluiten zo veel mogelijk aan bij bestaande administratie.
 • Werkgevers wordt niet gevraagd CO2-emissie bij te houden of uit te rekenen, dat gebeurt door het formulier.

Woon-werkverkeer
In de rapportage gaat het om algemene gegevens werkgever (naw, etc.) en om de gegevens van het gebruikte vervoermiddelen, per type brandstof en hoeveelheid jaarkilometers van medewerkers. Ook jaarkilometers van modaliteiten met nul CO2 (zoals fiets of e-auto.) Ook lopen en thuiswerken hoort erbij. Het gaat om woon-werkmobiliteit en om zakelijke mobiliteit, deze moet je apart rapporteren

Deze gegevens kunnen via een enquête onder medewerkers worden verzameld. Voorbeeld enquête staat in de Handreiking.

Zakelijk eigen wagenpark of leaseauto’s
Meestal komen deze diensten en data van professionele, zelfstandig opererende partijen en zijn ze niet verweven met het salarissysteem. De voertuigen worden voor alle typen mobiliteit gebruikt: zakelijk, woon-werk en privé.
Datavoorziening aan werkgevers is meestal nog niet ingericht op de eisen vanuit het ontwerpbesluit.
Er zijn afspraken met Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) gemaakt over het rapporteren en het aanpassen van de rapportages die ze nu maken.

Handige links

Website van RVO over het Besluit: https://www.rvo.nl/onderwerpen/rapportage-wpm
Hier kunnen gegevens doorgegeven worden:
https://mijn.rvo.nl/rapportageverplichting-werkgebonden-personenmobiliteit
Algemene website over het Besluit:
https://www.co2reductiemobiliteit.nl/

www.zuidhollandbereikbaar.nl

Vragen via de poll:

Vraag: Ik heb 90 mensen aan het werk, plus 20 via het uitzendbureau, is de regeling voor mij van toepassing?
Ja, 11%
Nee, 89%
Antwoord Nee klopt. Uitzendkrachten tellen niet mee bij uw organisatie. Wellicht wel bij het Uitzendbureau. Zo voorkomen we dubbeltellingen.

Vraag: Ik ga een taxirit maken, moet ik die registreren?
Ja, ook de brandstof 39%
Ja, ook de brandstof, maar door de taxichauffeur. 28%
Nee, 33%
Wanneer je de rit als medewerker niet declareert hoeft er ook niets geregistreerd te worden. Wordt de rit wel gedeclareerd, dan is een bon met het aantal kilometers en soort brandstof nodig. Met de Taxibranche zijn afspraken gemaakt dat zij vanaf 1 januari dit aanpassen op hun bonnen. Heb je als bedrijf een raamcontract met het Taxibedrijf dan krijg je een keer per maand of per jaar een declaratie waar de gegevens op staan.

Vraag: Ik ga een zakelijke proefrit maken, moet ik deze rit noteren?
Ja, die moet worden genoteerd 7%
Ja, die moet worden genoteerd door het autobedrijf. 57%
Nee, die hoeft niet te worden genoteerd: 36%
Meestal zullen proefritten gratis worden aangeboden. En dat geldt ook hier. Niet gedeclareerd is niet geregistreerd.

Vragen van de deelnemers
Vraag: Als medewerkers op verschillende manieren naar het werk komen. Bijvoorbeeld: de ene keer op de fiets, dan met de tram, of auto. Wat registreer je dan?

De enquête gaat uit van de afgelopen week. Bij voorkeur houd je de enquête in voor- of najaar. In een week zonder vakanties/feestdagen. Dat geeft een redelijk betrouwbaar beeld. Het kan zijn dat je als medewerker die week wisselt van vervoer of gaat thuiswerken. Dat is geen probleem. Je kunt dat extrapoleren naar het hele jaar. Voor nu is dat voldoende.

Vraag: In de zakelijke kilometers uit de declaratiesysteem staat niet met welke auto mensen rijden. Moet je dat uitvragen? Hoe zit het dan met privacy?

Het aanpassen van het declaratiesysteem doet meestal het administratiekantoor. Zij zijn dat gewend, doen dat ook bij wijzigingen naar aanleiding van Prinsjesdag. Heb je het systeem zelf gemaakt dan moet je inderdaad de vraag naar de brandstof toevoegen.

Vraag: Ik begrijp dat de KPI uitstoot per reizigerskilometer is. Wat is de gehanteerde emissiefactor voor 100% elektrische auto?

In het Klimaatakkoord gaat het om reizen binnen Nederland. Vliegtuigreizen tellen niet mee. E-auto’s staan op nul. Zie ook de Handreiking met de complete tabel.

Vraag: Hoe ga je om met het tijdelijk gebruik van huurauto's? Dan heb je alleen een begin en eind km-stand?

Niet-declareren is niet registreren. Als je wel declareert moet je ook registreren. De verhuurmaatschappij zal hier inzicht in kunnen geven via declaraties. Die komen dan weer in het declaratiesysteem.

Vraag: als je fors groeit als bedrijf, van 100 medewerkers in januari 2024, naar 150 in juli 2024, en 200 in oktober? Hoe ga je dan om met de enquête resultaten? Moet je dat dan meerdere keren per jaar doen?

Nee, de enquête hoef je maar 1 keer per jaar te doen. Zie ook de Handreiking. Dan neem je het aantal medewerkers per 1 januari. Het jaar daarna houd je daar dan weer rekening mee. Bij de registratie van het zakelijke verkeer houd je wel rekening met de gehele groep. Die administratie loopt vaak per maand.

Vraag: Is de enquête verplicht om af te nemen of is het optioneel?

Het is optioneel. Het is een hulpmiddel om aan de getallen te komen. Je kunt ook zelf een enquête maken of op een andere manier aan de gegevens komen. Het oordeel of het een goede rapportage is ligt bij de Omgevingsdienst.

Vraag: Als je niet voldoet aan de 100 medewerkers of meer kun je dan wel de registratie doen maar dan vrijwillig?

Ja, dat kan. Je krijgt dan de rapportage met alle gegevens terug.

 

Aanbod van de RET
Jeroen Hermsen, productmanager RET, geeft aan dat het reduceren van CO2 natuurlijk ook heel goed kan door met het OV te reizen. Samen met de gemeente Rotterdam heeft de RET een P+R plus OV abonnement ontwikkeld. Voor de werknemer is er dan een vaste plek op een P+R gereserveerd op een van deze drie locaties:

 • Kralingse Zoom
 • Meijersplein
 • Noorderhelling

Vanaf daar rijdt de medewerker met het OV naar het werk.

Early bird aanbod RET: 20 alliantiepartners kunnen een maand lang gratis van dit abonnement gebruikmaken. Dan kunnen medewerkers ervaren hoe het is.

Een andere dienst van de RET is de Mobiliteitsmanager. Die biedt:

 • Toegang tot het OV
 • Registratie van de ritten
 • Mobiliteitskaart en/of app
 • Portal beheer rapportage

Dit wordt drie maanden gratis aangeboden om uit te proberen. De reizen worden hierbij wel doorberekend, anders zou iedereen ook gratis kunnen tanken.

Interesse? Neem contact op:
E-mail: hljhermsen@ret.nl 
Telefoon: 06 3877 2838

: kan de RET rapporteren op gereisde kilometers?

Met de mobiliteitsmanager kan dit wel. Wanneer een medewerker een abonnement heeft kan dat ivm privacy niet. De medewerker kan de gegevens zelf wel zien.’

Tot slot
Elske van de Fliert dankt alle partners voor hun actieve inbreng bij dit webinar. Met name grote dank aan de sprekers van vandaag: Marco Martens en Jeroen Hermsen.
Neem als werkgever vooral contact op met de mobiliteitsadviseurs. We helpen je graag op weg. info@zuidholandbereikbaar.nl

Kijk ook op onze vernieuwde website. www.zuidhollandbereikbaar.nl

Uitnodiging
Op 13 november 2023, van 16.00 – 19.00 uur, is er een ondernemersbijeenkomst over de werkzaamheden aan de wegen en het spoor die de komende jaren tot 2030 op ons afkomen en over duurzame alternatieven. Ook wordt informatie gegeven over alle komende wettelijke regelingen. Wilt u hier meer over weten en hierbij aanwezig zijn. Neem contact met ons op. info@zuidhollandbereikbaar.nl

Dit webinar werd georganiseerd door Zuid-Holland Bereikbaar: Elske van de Fliert, Ellery Landheer mobiliteitsadviseur en Marina Meens, communicatieadviseur.

Het volgende lunch & learn webinar is op vrijdag 29 september
Het gaat over het spreiden van de werkdagen van de week. Niet meer iedereen op dinsdag en donderdag naar kantoor. Aanmelden kan hier:

https://ways2go.nl/nl/actie/uitnodiging-webinar-hoe-voorkom-je-dolle-dinsdag-en-donderdag/