Inholland sluit deal over spreiden lestijden

Inholland is de eerste onderwijsinstelling in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) die afspraken heeft gemaakt met de vervoerders over het spreiden van lestijden. Het gaat daarbij om een samenwerking met de NS, HTM en RET.

“We zijn heel blij dat Inholland hun verantwoordelijkheid pakt. Ze zijn een koploper in spreiding van lestijden. Dat is belangrijk voor een goed bereikbare regio door de dag heen. Ik hoop dat andere onderwijsinstellingen het goede voorbeeld volgen,” aldus Christel Mourik, manager Openbaar Vervoer van de MRDH.

‘Het huidige onderwijsschema is geldig tot en met november dit jaar, in september gaan we samen met de vervoerders om tafel om te evalueren of het schema voor ons heeft gewerkt en wat de effecten waren voor de vervoerders,“ zegt Monique Koelewijn, Directeur Facilitaire Zaken en Vastgoed van Inholland. “In september hebben we ook beter zicht op de ontwikkelingen rondom corona,” aldus Monique.

Op dit moment worden, in het kader van de onderwijsaanpak, gesprekken gevoerd met de andere onderwijsinstellingen om tot soortgelijke afspraken te komen. Maatwerk is hierbij natuurlijk van toepassing omdat het hier verschillen in o.a. grootte en onderwijssoort betreft.