Onderzoek: Eigen manier van reizen het best

Stereotypen over andere vervoer overheersen

Iemand die altijd met de auto reist, denkt dat fietsers vaak natregenen en OV-reizigers alleen maar vertraging hebben. Fietsers en OV-reizigers denken juist weer dat automobilisten vaak in de file staan. In de zomer van 2022 is door Zuid-Holland Bereikbaar aan reizigers gevraagd hoe ze nu meestal reizen, hoe dat bevalt, wat een eventuele tweede vervoerskeuze zou zijn en wat daarvan de voor- en nadelen zijn. Fietsers en OV-reizigers kiezen elkaars manier van reizen als tweede optie en onder de automobilisten geeft twintig procent aan dan te gaan voor fulltime thuiswerken. Doel van de enquête was om inzicht te krijgen in hoe reizigers denken over andere manieren van vervoer om zo haakjes te vinden om meer mensen te stimuleren de auto (vaker) te laten staan.  

Voordelen eigen manier van reizen
Aan de reizigers is gevraagd wat ze zo prettig vinden aan de manier waarop ze reizen. Fietsers noemen dan het hebben van beweging, frisse lucht, het ontbreken van parkeerproblemen en een betrouwbare reistijd. OV-reizigers stappen in de trein, bus en tram en geven als voordeel niet zelf op het verkeer te hoeven letten. Daarnaast zijn rustig wakker worden, je hoofd leeg maken en onderweg kunnen werken de andere genoemde voordelen. Automobilisten geven vooral vrijheid als belangrijkste voordeel, gevolgd door het zitten in de eigen omgeving en de snelheid van reizen. Ook wordt ontspannen reizen door deze groep genoemd. Een laatste opvallend genoemd voordeel bij de auto is dat je ongestoord hard kunt meezingen.

Stereotypen andere manieren van reizen
De voordelen die de respondenten noemen over hun eigen vervoer worden lang niet altijd gedeeld door de reizigers van de andere modaliteiten. Alle respondenten zijn het wel met elkaar eens dat je met fietsen lekker buiten in beweging bent en dat het een ontspannen manier van vervoer is. Maar OV-gebruikers en automobilisten noemen het weer als belangrijkste nadeel van fietsen. Ook wordt gedacht dat je met de fiets vaak pech onderweg hebt en dat het lang duurt voor je ergens bent. Automobilisten en fietsers vinden elkaar in hun mening over het openbaar vervoer: het is een ontspannen manier van reizen en heeft als pluspunt dat je niet op het verkeer hoeft te letten. De reden dat het voor hen geen voorkeursvervoer is, komt omdat zij het OV te druk vinden. Zij noemen daarnaast de vertragingen, ongunstige reistijden en slechte verbindingen als nadeel. Het voordeel van kunnen werken in het OV wordt alleen door OV-reizigers zelf gezien. Fietsers en OV-reizigers zijn het weer met elkaar eens over de auto: het is een snel vervoermiddel en het is fijn dat je de vrijheid hebt om te vertrekken wanneer je wilt en dat je in je eigen omgeving zit. Maar de hoge kosten voor brandstof en onderhoud en de files op de weg zijn grote nadelen.

Het eventuele alternatief
Als fietsers zouden moeten overstappen op een ander vervoermiddel, dan kiest de meerderheid voor het openbaar vervoer omdat dat een ontspannen manier van reizen is. Slechts 20% overweegt dan de auto te pakken. De OV-reiziger kiest als alternatief de fiets (54%), circa 30% kiest voor de auto en maar liefst 25% zegt dan te gaan lopen. Er is in het onderzoek niet gevraagd naar de afstand tussen huis en werk. Wanneer de automobilist niet met de auto kan, zou hij in gelijke mate kiezen voor het OV en de fiets (beide circa 40%). Ruim 20% geeft aan dan te kiezen voor niet-reizen en voor fulltime thuiswerken. Nog eens 20% geeft dan aan op zoek te gaan naar een andere baan omdat de afstanden te groot zijn om met ander vervoer te bereiken.

Deelnemers enquête
Dit onderzoek is uitgevoerd door Zuid-Holland Bereikbaar, onder de volgers van de publiekscampagne Ways2go. In totaal vulden 396 reizigers de enquête in: 197 fietsers, 119 automobilisten en 90 OV-gebruikers.

 

Lees het gehele onderzoek.