Duurzame mobiliteit ter beperking van hinder

Gezamenlijk aan de slag met duurzame oplossingen ter beperking van de hinder
Bijeenkomst partners Klimaatalliantie, 22 november 2022

De komende jaren staan in het teken van grootschalig onderhoud aan diverse wegen, bruggen en het spoor in Zuid-Holland. Dat gaat veel verkeershinder opleveren. Deze hinder wordt zoveel mogelijk beperkt als er gezamenlijk duurzame oplossingen worden gevonden voor andere manieren van reizen.

 Op dinsdag 22 november werden ondernemers geïnformeerd over de bereikbaarheidsopgave als gevolg van grootschalig werkzaamheden aan de Haringvlietbrug, de Heinenoordtunnel, de Van Brienenoordbrug, Kunstwerk58, de Alegracorridor en de Roseknoop. Oplossingen werd geboden bij de makelaars voor de werkgeversbenadering en via duurzame mobiliteit. Ruim 180 vertegenwoordigers vanuit de logistiek, het bedrijfsleven, het onderwijs en de zorg gaven acte de présence in het Hilton Hotel Rotterdam.

Handen omhoog!
De moderator van de bijeenkomst is Elske van de Fliert, mobiliteitsmakelaar bij Zuid-Holland Bereikbaar hete iedereen van harte welkom. Tegelijkertijd inventariseert zij de bereidheid bij de aanwezigen om gezamenlijk duurzame oplossingen te vinden voor hinder-, spoor- én klimaatopgaves. Vele handen gaan daarvoor omhoog. Ook worden er vraagstukken vanuit de zaal gesteld: ‘Hoe kun je in de komende jaren normaal van en naar Rotterdam komen?’ ‘Wat doe je als je bedrijf niet bereikbaar is met de fiets?’ Daarnaast wordt aandacht voor het vervoer over water gevraagd.

Komende jaren wordt veel hinder verwacht
Floortje Hanneman, directeur Netwerk-ontwikkeling bij Rijkswaterstaat, vervolgt het programma met een uitleg te geven over de onderhoudsopgaven die door RWS maar ook door de gemeenten Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, het Havenbedrijf en ProRail worden uitgevoerd. “De komende tien jaar staan er diverse geplande, maar ook ongeplande hinder-aanpakken op de agenda om de infrastructuur te renoveren, te moderniseren en uit te breiden. Dat levert hinder op en daar gaat iedereen last van krijgen. De werkzaamheden brengen omleidingen, files en vertragingen met zich mee.

Floortje geeft aan dat RWS en de andere overheden de afgelopen jaren al veel ervaring hebben opgedaan met de aanpak en het verminderen van verkeershinder: “Er zullen OV-probeerpassen komen, fietsstimuleringsacties en met werkgevers wordt gekeken wanneer kan worden thuisgewerkt. Deze oplossingen worden samen met het bedrijfsleven opgepakt, zoals dat ook is gedaan bij de renovatie van de Wantijbrug. Daarmee haalden we door een gezamenlijke inspanning 20.000 voertuigen per dag van de weg waardoor de capaciteit voor urgente vervoerders werd vergroot. “Ik kijk ernaar uit om via Zuid-Holland Bereikbaar de komende tijd het maximale uit de infrastructuur te kunnen halen, zodat u en uw medewerkers, bezoekers en leveranciers op de plek van bestemming kunnen komen.”

Zuid-Holland Bereikbaar: inzet PVMC
“Zuid-Holland Bereikbaar is een doe-organisatie,” vertelt René Vrugt, programmadirecteur. “Wij kijken naar oplossingen waarmee hinder beperkt kan worden en hoe we stappen kunnen zetten in duurzaamheid. We doen dat door ‘PVMC’: Programmeren (puzzelen hoe alle werkzaamheden bij elkaar te brengen), Verkeersmanagement (het maken van scenario’s, hoe omleidingen in te zetten ), Mobiliteitsmanagement (inzet van alternatieven) en Communicatie (via platforms als Ways2go, Rotterdam onderweg en Samen Bereikbaar). We denken mee met werkgevers en logistieke partijen over slimmer en duurzamer inzetten van eigen mobiliteit.”

Duurzame mobiliteit helpt bij verminderen hinder
Vanaf volgend jaar moeten vanwege landelijke regelgeving alle bedrijven met meer dan 100 personeelsleden hun CO2-uitstoot voor personenmobiliteit in beeld brengen. Sinds juli 2021 zet een projectteam van Zuid-Holland Bereikbaar in opdracht van de gemeente Rotterdam zich in om bedrijven hierin te ondersteunen. Cees Vingerling, stakeholdermanager, legt uit: “Wij helpen bedrijven om inzicht te krijgen in het huidige reisgedrag en geven advies over duurzame alternatieven. De bedrijven die hieraan meedoen worden partner van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Inmiddels hebben 51 alliantiepartners zich aangesloten, gezamenlijk goed zijn voor een kleine 90.000 medewerkers. Deelname aan de alliantie is gratis en biedt veel commercieel voordeel: partners krijgen een mobiliteitscan om de reispotentie te bepalen, maatwerkadvies over alternatieven, een uniek netwerk op directieniveau en daarnaast getuigt het van goed werkgeverschap wat bevorderlijk is voor het vinden van het juiste personeel.”

Er wordt nauw samengewerkt met Logistiek010, een projectteam dat zich inzet om logistieke bedrijven voor te bereiden op de Zero Emissiezone Stadslogistiek Rotterdam vanaf 2025.

CO2 reductie in de praktijk
Het verminderen van vervoerbewegingen en minder CO2-uitstoot: hoe doe je dat in de praktijk van alledag? Twee ondernemers delen ter inspiratie hun verhaal.

Jan Willem Keijl van Koolwijk Logistics uit Bergambacht: “Wij zijn een logistieke vervoerder. Naast het vervoer met onze eigen 80 vrachtwagens maken we ook gebruik van multimodale oplossingen, zoals spoor en water. Daarmee reduceren we het vervoer over de weg. Samen met de logistiek makelaar is berekend dat, nu wij 75 containers per week via het water vervoeren, al 330 ton CO2 hebben bespaard.”

Flanderijn, in 1948 gestart als gerechtsdeurwaarderkantoor, telt 550 medewerkers, verdeeld over meerdere vestigingen. Mariëlle Guit vertelt: “We zijn in Rotterdam begonnen met het zo effectief mogelijk inplannen van de routes voor de deurwaarders. We kijken welke routes ze met de fiets kunnen afleggen. En we hebben een puntenspaarsysteem geïmplementeerd waarmee men een beloning krijgt als er op een duurzame manier wordt gereisd. Wij vinden het belangrijk om een mooie wereld voor onze toekomstige generaties achter te laten. We willen niet alleen duurzaam zijn in de relaties met klanten, maar ook voor het klimaat.”

Ook overheden gaan aan de slag
Niet alleen van organisaties, het bedrijfsleven en de logistiek worden inspanningen verwacht, dat geldt ook van de overheden.

Simon Fortuyn, bestuurder MRDH en wethouder gemeente Lansingerland, roept in een vlammend betoog op om hand in hand oplossingen te zoeken voor de bereikbaarheid: “Er is eerder al gemeld dat er echt veel hinder op ons afkomt. Dat kunnen we alleen gezamenlijk oplossen en verminderen. Daarvoor is het nodig dat wij als overheden bereid zijn onze autonome zeggenschap op te willen geven. Dat valt niet mee, omdat we zelfstandige entiteiten zijn. Maar we zullen ons echt de vraag moet stellen, ook u, hoe autonoom ben ik en hoeveel invloed heb ik om bereikbaarheid te veranderen.”

Hij denkt aan OV op andere tijden voor de zorg, flexibelere schooltijden voor het onderwijs en het stimuleren en mogelijk maken van hybride werken.

John Janson, wethouder Krimpen aan den IJssel, deelt zijn ervaring met de goede samenwerking bij onderhoudsprojecten: “Toen de Grote Kruising werd gerenoveerd waren we bang voor een complete verkeersinfarct. Echter, door goede samenwerking met ondernemers hebben wij bijna geen vertraging ervaren.”

Peter Meij, wethouder gemeente Ridderkerk, brengt het mooie nieuws dat ook de BAR-gemeenten zich aansluiten bij de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Binnen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt het komende jaar geld en menskracht vrijgemaakt om bedrijven en medewerkers te ondersteunen en stimuleren om vaker te kiezen voor alternatieven: fietsen of wandelen. Ook denkt hij dat er winst valt te behalen valt voor de gemeente Ridderkerk als er frequenter en sneller gevaren wordt met de Waterbus en er meerdere opstapplaatsen voor worden gerealiseerd.

Petra de Groene, directeur Economie en Duurzaam gemeente Rotterdam, ziet de samenhang tussen bereikbaarheid en duurzame mobiliteit. Ze kennen dezelfde vraagstukken. “De stad zal vaak openliggen door werkzaamheden aan riool of wegen of door woningbouw, maar zal desondanks bereikbaar moeten blijven. We moeten op een andere manier met mobiliteit omgaan. Duurzame mobiliteit is dan vaak een oplossing. We geven graag het goede voorbeeld en daarom is ook de gemeente Rotterdam als werkgever partner van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit en wordt ons mobiliteitsbeleid per 1 januari aangepast naar een duurzaam beleid.”

Nieuwe partners klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit
Vier nieuwe partners van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit vertellen waarom zij partner zijn geworden. En welke voordelen het hen biedt.

Jacco en Jahsree van der Bilt van Verkeersschool Koos van der Bilt vinden CO2-reductie erg belangrijk. Jacco: “Wij zitten veel op de weg als rijschool. Dat kunnen we niet veranderen. Wij konden echter winst boeken door leerlingen te koppelen aan een rijleraar uit dezelfde wijk. Dat scheelt enorm veel kilometers.”
Jahsree voegt toe: “We zijn momenteel met acht maatregelen bezig, zoals ons e-maildieet. De servers waarop e-mails worden opgeslagen, vreten ook veel CO2. Het gaat om gedragsverandering en gedrag zit in mentaliteit.”

Toon Janse van Hoftijzer Vastgoedonderhoud vindt het belangrijk om het lange termijnresultaat in het oog te houden. “Wij hebben voor onze medewerkers OV en fietsen aangeschaft en doen afleveringen met de elektrische bakfiets. Daarmee hebben we binnenstedelijk nu al meer dan 10 ton fossielvrij weten te bereiken.”

Ook de Erasmus Universiteit doet mee aan de alliantie. Ellen van Schoten legt uit: “Wij hebben 3.800 medewerkers en 34.000 studenten en kunnen dus een belangrijke rol spelen in het verbeteren van duurzaamheid. We hebben ons reisbeleid aangepast; voor internationale congressen moet er tot 700 km per trein worden gereisd. Ook stimuleren we gebruik te maken van het OV en denken we nog over verdere stappen.”

Bart Bouwmeester van Elektro Groeneweg denkt graag in creatieve oplossingen: “Wij zijn een logistieke partij met 70 auto’s. Onze medewerkers moeten de weg op om op locatie fysieke arbeid te verrichten. Sinds een aantal jaar bieden we onze klanten een elektronisch beveiligingssysteem dat op afstand benaderbaar is. Onze medewerkers hoeven dan niet de weg op om ter plaatse storingen af te handelen.”

 

Petra de Groene spreekt haar waardering uit voor de groei van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. “De diversiteit van de ondernemers is erg krachtig. Dit is nodig om samen, op zijn Rotterdams, te zeggen: ‘Niet lullen, maar poetsen’. We moeten het gewoon doen.”

Tussendoor en na afloop van de bijeenkomst was er volop gelegenheid om met elkaar te netwerken en vragen te stellen aan de experts over de wegwerkzaamheden, aan de mobiliteitsmakelaars en de logistiekmakelaars. Heeft u vragen? Neem contact met ons op: info@zuidhollandbereikbaar.nl

Bent u de fietswerkgever van 2023? Of kent u een bedrijf dat in aanmerking komt? Nomineren kan tot 21 maart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tussendoor en na afloop van de bijeenkomst was er volop gelegenheid om met elkaar te netwerken en vragen te stellen aan de experts over de wegwerkzaamheden, aan de mobiliteitsmakelaars en de logistiekmakelaars.

Heeft u vragen? Neem contact met ons op: info@zuidhollandbereikbaar.nl

 

Bent u de fietswerkgever van 2023? Of kent u een bedrijf dat in aanmerking komt? Nomineren kan tot 21 maart.

 

 

 

 

 

 

Fotograaf: Jasper Hof