Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

Met elkaar halveren we de uitstoot van CO₂

De Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit is een netwerk van Rotterdamse bedrijven, Zuid-Holland Bereikbaar en de Gemeente Rotterdam. Gezamenlijk wisselen zij kennis en ervaring uit over maatregelen om de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te halveren voor 2030.

In deze alliantie delen bedrijven hun kennis en ervaringen over de verduurzaming van hun woon-werk en zakelijk verkeer. Er worden hiervoor meerdere bijeenkomsten per jaar georganiseerd.

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan duurzame bereikbaarheid. De mobiliteitsmakelaars staan voor je klaar met (maatwerk) adviezen en handige tools. Zij vertellen je op basis van analyse waar voor de winst te behalen is en helpen je graag duurzaam op weg.

Sluit je ook aan en draag als werkgever bij aan duurzame mobiliteit in Rotterdam. Neem voor deelname en vragen over de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit contact met ons op door dit formulier in te vullen.

Bekijk het overzicht van alle alliantiepartners.

Meld je aan

Hieronder vind je inspirerende verhalen van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.

Het woon-werk en zakelijk verkeer is ongeveer de helft van al het personenverkeer. De deelnemende Rotterdamse bedrijven dragen, door deel te nemen aan de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit in belangrijke mate bij aan de klimaatopgave. Bedrijven willen deze halvering realiseren door thuiswerken aantrekkelijk te maken, werknemers meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, de fiets- en deelvervoer en elektrisch rijden te stimuleren en alternatieven te bieden voor zakelijke vluchten. Samen willen de bedrijven een krachtige Klimaatalliantie vormen om zoveel mogelijk andere bedrijven in Rotterdam hierbij te betrekken en mee te laten doen.

De plannen zijn onderdeel van de het Rotterdams Klimaatakkoord (Deal#52) dat erop gericht is samen met de stad de klimaatopgave in Rotterdam aan te pakken en de CO₂-uitstoot van verkeer in Rotterdam te halveren in 2030. De gemeente ondersteunt de plannen en De Verkeersonderneming helpt bedrijven tot slimme en voor hen goed werkende plannen te komen.

Doe jij ook mee en draag jij als werkgever bij aan duurzame mobiliteit in Rotterdam?

Meld je aan

Deze actie is in samenwerking met

Voor meer informatie over het Rotterdams Klimaatakkoord:
www.rotterdamsklimaatakkoord.nl