overzicht alliantiepartners

Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

Met elkaar halveren we de uitstoot van CO₂.

De Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit is een netwerk van bedrijven in en om Rotterdam, de BAR-gemeenten, Zuid-Holland Bereikbaar en de gemeente Rotterdam. Gezamenlijk wisselen zij kennis en ervaring uit over maatregelen om de CO₂-uitstoot van hun woon-werk en zakelijk verkeer minimaal te halveren voor 2030.

In deze Klimaatalliantie delen bedrijven hun kennis en ervaringen over de verduurzaming van hun woon-werk en zakelijk verkeer. Er worden hiervoor meerdere bijeenkomsten per jaar georganiseerd.

In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan duurzame bereikbaarheid. De mobiliteitsmakelaars staan klaar met (maatwerk) adviezen en (gratis) handige tools. Aan de hand van analyses maken ze inzichtelijk waar de winst te behalen is en ze helpen je graag duurzaam op weg.

Sluit ook aan en draag als werkgever bij aan duurzame mobiliteit in en om Rotterdam. Neem voor deelname en vragen over de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit contact met ons op door dit formulier in te vullen.

Bekijk het overzicht van alle alliantiepartners.

Meld je aan

Een kijkje in de keuken bij andere werkgevers? Hieronder vertellen zij hun verhaal hoe zij aan de slag zijn met duurzame mobiliteit.  Ieder op een andere manier, ieder verrassend en inspirerend.

Duurzame mobiliteit als oplossing bij hinder

Ondernemersbijeenkomst 22 november 2022

Word ook partner

Sluit u aan bij de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit

Nieuws

1 op de 5 werknemers verduurzaamt mobiliteit in Rotterdam

Klimaatalliantie in de media

Overzicht alliantiepartners

Toolbox Duurzame Mobiliteit

Handige factsheets als ondersteuning om CO₂ te verminderen

Rotterdamse werkgevers maken klimaatafspraken over eigen mobiliteit

Actie OV probeerpas

ExxonMobil

Ellen Ehmet
overzicht alliantiepartners

Wat doen anderen?

Verkeersschool Koos van der Bilt

Rajshree en Jacco van der Bilt

UItnodiging Fynch webinar

Verplicht kilometers registreren

Erasmus MC

Lex Burdorf & Hans-Peter Schilte

Arcadis

Elske de Jong

Shell

Ella van der Veer

ING Groenbank

Robbert Kromkamp

Quion

Esther Klüth & Joost Hembrecht

PwC

Edwin van Wijngaarden

Kramer Group

Frank Dakkus

Eneco

Gerben Meijer

Hogeschool Rotterdam

Wijnand van den Brink

Uniper

André de Bruine

Blue Amigo

Dimitri Romijn & Robin Huisman

ViroClinics

Melle Stam

Auto Hoogenboom

Gerlach Doude van Troostwijk & Egon Ottens

Facilicom Group

Tim Platteel & Maarten Hesp

Green Business Club

Marco Bunk

RMC

Gerry Oosterbaan

Diergaarde Blijdorp

Tania Oudegeest

Flanderijn

Michel van Leeuwen

Rho Adviseurs

Monique Lammens

Watertaxi Rotterdam

Daan van der Have

Het woon-werk en zakelijk verkeer is ongeveer de helft van al het personenverkeer. De deelnemende Rotterdamse bedrijven dragen, door deel te nemen aan de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit in belangrijke mate bij aan de klimaatopgave. Bedrijven willen deze halvering realiseren door thuiswerken aantrekkelijk te maken, werknemers meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, de fiets- en deelvervoer en elektrisch rijden te stimuleren en alternatieven te bieden voor zakelijke vluchten. Samen willen de bedrijven een krachtige Klimaatalliantie vormen om zoveel mogelijk andere bedrijven in Rotterdam hierbij te betrekken en mee te laten doen.

De plannen zijn onderdeel van de het Rotterdams Klimaatakkoord (Deal#52) dat erop gericht is samen met de stad de klimaatopgave in Rotterdam aan te pakken en de CO₂-uitstoot van verkeer in Rotterdam te halveren in 2030. De gemeente ondersteunt de plannen en De Verkeersonderneming helpt bedrijven tot slimme en voor hen goed werkende plannen te komen.

Doe jij ook mee en draag jij als werkgever bij aan duurzame mobiliteit in Rotterdam?

Meld je aan

Deze actie is in samenwerking met

Voor meer informatie over het Rotterdams Klimaatakkoord:
www.rotterdamsklimaatakkoord.nl