F10 - (Bouw)logistiek Zero Emissie Zone

Vanaf 2025 is er een Zero Emissie Zone voor stadslogistiek (ZES-zone) van kracht in Rotterdam. Dit naar aanleiding van het in 2019 afgesloten nationale Klimaatakkoord, met als doelstelling: 49% minder CO2-uitstoot in Nederland in 2030 en 95% minder in 2050 (ten opzichte van 1990). Een van de maatregelen om dit te bereiken was het invoeren van een ZES-zone. Dit heeft dus consequenties voor bedrijven die te maken hebben met (bouw)logistiek.

Waarom (bouw)logistiek Zero Emissie Zone
Vanaf 2025 moeten in Rotterdam alle nieuwe bestel- en vrachtauto’s in de ZES-zone uitstootvrij zijn. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 2030 nog een overgangsregeling. Bestelbussen en vrachtwagens zullen vanaf dan dus batterij-elektrisch of waterstof-elektrisch moeten zijn. Overigens geldt voor vrachtwagens dat ze ook plug-in hybride mogen zijn, mits ze aantoonbaar elektrisch rijden binnen de ZES-zone.

Wat is er mogelijk als het gaat om (bouw)logistiek Zero Emissie Zone?
Het uitgangspunt is dat invoering van de ZES-zone bij zowel kleine als grote bedrijven niet tot buitenproportionele investeringen leidt en het voor iedere ondernemer haalbaar is. Er is voor ondernemers persoonlijk advies op maat te verkrijgen. Ook kan men zich aansluiten bij Ecostars. Deze kent twee onderdelen: Ecostars City voor bedrijven die regelmatig in de binnenstad moeten zijn en Ecostars Road voor bedrijven die op de wegen rondom Rotterdam rijden.

Logistiek makelaars zijn er voor om bedrijven te helpen met bedrijfsspecifieke oplossingen. Zo kunnen zij een TCO-berekening maken voor een elektrische bestelbus en helpen ze bij issues ten aanzien van laden en laadinfrastructuur. Ook zijn zij op de hoogte van alle beschikbare subsidies.

De vrij omvangrijke ZES-zone is (zie ook Logistiek010.nl) is hieronder weergegeven.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over (bouw)logistiek Zero Emissie Zone?
Alle informatie hierover vind u via: https://logistiek010.nl/

Er is een online calculator die inzichtelijk maakt of er een kostenbesparing mogelijk is door elektrische te gaan rijden, via https://welkebestelbus.nl/.

Bouwlogistiek
Vanuit Zuid-Holland Bereikbaar houden wij ons primair bezig met persoonsgebonden mobiliteit. Bouwlogistiek lijkt daarom een andere doelgroep te zijn. Niets is evenwel minder waar. De meeste verplaatsingen bij bouwlogistiek betreffen die van de mensen die op de werkplaats aan de slag zijn. Bij grote projecten gaat het soms wel om enkele duizenden per dag. Een deel van deze mensen reist met een busje naar de werkplaats en krijgt dus afhankelijk van de locatie van het werk met de ZES zone te maken. Hun voertuig moet vanaf 2025 aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoen. Daarnaast is het uiteraard zo dat als iedere bouwvakker individueel naar de werklocatie reist veel onnodige verplaatsingen worden gemaakt. Door een goede coördinatie en afspraken tussen partijen kan veel vermijdbare CO2 worden bespaard, maar ook veel onnodig verkeer worden vermeden, ook als voertuigen schoon zijn.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over het slim organiseren van bouwlogistiek?
Onze collega Bas Timmers (bastimmers@zuidhollandbereikbaar.nl of 06-39586920) kan u helpen bij beschikbare oplossingen rondom alternatieven voor personenvervoer en hun emolumenten (gereedschap en kleinmaterialen). Denk hierbij aan locatieborden, waarbij de beschikbare middelen worden geïnventariseerd (bv. deelfietsen, watertaxi, bouwlocker, battery packs, carpool-apps, zero emissie voertuigen etc.). Maar ook de sociale acceptatie, “what’s is in it for them” (bv. bemiddeling
beschikbare ruimten, beloningsapps, andere -werktijden/ -overnachtingen/ -openbaar vervoer gebruik etc.). Gezamenlijk kunnen we een poging doen op de traditionele gebruiken en gewoonten
te doorbreken in deze sector, met hulp van het gerelateerd netwerk rond dit thema (bv. groothandelhubs, sportverenigingen, grondbanken, gerelateerde startups etc.)