F2 - CO₂ administratie

Hoe de openbare ruimte is of wordt ingericht en hoe deze ontsloten is voor de verschillende vervoerwijzen levert een grote variatie op aan mogelijkheden tot verduurzaming van mobiliteit. Met de gemeente Rotterdam als opdrachtgever is van belang dat wensen en noden van werkgevers daar waar de omgeving tekortschiet op de agenda komt bij de gemeente. Zeker in de vele gebiedsontwikkelingsprojecten zijn goede aanknopingspunten, bijvoorbeeld m.b.t. openbaar vervoer, parkeren of laadinfrastructuur.

Waarom gebiedsontwikkeling en verstedelijking?
Bedrijven verhuizen, net als mensen individueel, gemiddeld eens in de 10 jaar. Dat betekent dat zij in principe elke tien jaar ook een nieuwe keuze maken ten aanzien van de vestigingslocatie. Welke opties er zijn hangt uiteraard af van het soort bedrijf, voor een kantoor of een productievestiging zijn vaak andere afwegingen aan de orde, maar veel organisaties hebben (in elk geval in theorie) de ruimte om een locatie te kiezen die goed bereikbaar is per ov, fiets of anderszins. Zo’n keuze kan veel invloed hebben op mogelijkheden tot verduurzaming van de mobiliteit.

Als men eenmaal op een bepaalde plek is gevestigd dan is de fysieke omgeving maar zelden een fait accompli. Zeker is dat het geval in de gebieden in Rotterdam waar grootschalige gebiedstransformaties aan de orde zijn, zoals Hart op Zuid, Brainpark, Merwehavens of Feyenoord City. Daar zijn plannen in voorbereiding of in uitvoering waarbij vaak ook omvangrijke veranderingen in mobiliteit en bereikbaarheid aan de orde zijn. Dat biedt ook haakjes en dus kansen voor verduurzaming van de mobiliteit.

Veel herontwikkelingsprojecten leiden tot een meer gemengd woon- en werkmilieu waarbij wonen en werken beter worden geïntegreerd en de leefbaarheid en vitaliteit van gebieden toeneemt. Het biedt in principe, maar uiteraard niet default, mogelijkheden voor medewerkers om dichterbij de werkplek te komen wonen.

Wat is er mogelijk als het gaat om gebiedsontwikkeling en verstedelijking?
Organisaties met verhuisplannen kunnen worden geholpen om een locatie te selecteren die helpt om de footprint van de mobiliteit na de verhuizing te beperken.

Als de gemeente en andere betrokkenen de inrichting van het gebied toch aanpassen kan in overleg met hen bekeken worden welke verbeteringsopties er zijn en kunnen afspraken over realisatie daarvan worden gemaakt. Onze mobiliteitsmakelaars kunnen waar nodig en gewenst een rol spelen in de contacten met relevante stakeholders en het gesprek erover op gang brengen. Denk aan openbaar vervoer qua lijnvoering en haltes, laadinfrastructuur, ruimte voor deelmobiliteit, het veiliger maken van loop-en fietsroutes en parkeerbeleid.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over gebiedsontwikkeling en verstedelijking??
Uiteraard kunt u altijd terecht bij een van de mobiliteitsmakelaars van Zuid-Holland Bereikbaar. Als u een mail stuurt naar info@zuidhollandbereikbaar.nl met u vraag, eventuele toelichting en contactgegevens dan wordt u vervolgens door een van hen benaderd. Zij kunnen u in contact brengen met medewerkers van de gemeente Rotterdam, de RET of anderszins, die verantwoordelijk zijn voor het gebied van uw interesse of waar u simpelweg bent gevestigd.