F13 - Proef: CO2 footprint per medewerker

Reisapps kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de CO2 uitstoot per individuele medewerker en bij het bepalen van het effect van genomen maatregelen. Zuid-Holland bereikbaar heeft een groot aantal gratis licenties beschikbaar voor werkgevers die een dergelijke wijze van informatie verzamelen over de footprint willen uitproberen.

Waarom de CO2 footprint per medewerker in beeld brengen?
Wanneer u bezig bent met CO2 reductie, dan is inzicht nodig in hoeveel CO2 uw organisatie uitstoot voor en na maatregelen met betrekking tot uw werk gebonden personenmobiliteit. In de praktijk blijkt dat niet voor elke organisatie en sowieso niet voor elke medewerker eenvoudig in beeld te brengen te zijn. Organisaties met een auto van de zaak of medewerkers met een OV abonnement krijgen daar automatisch overzichten voor van de leasemaatschappij, NS of wagenparkbeheerder. Voor het eigen vervoer van medewerkers is die mogelijkheid er meestal niet, tenzij men privé een OV abonnement heeft afgesloten. Via een reis-app op de smartphone kan alsnog in die behoefte worden voorzien.

Wat is mogelijk als het gaat om de CO2 footprint per medewerker?
De laatste jaren komen steeds meer aanbieders op de markt met apps waarmee verplaatsingen in beeld gebracht kunnen worden. Er zijn  diverse apps waarin de ritten van gebruikers van de app (AVG proof) worden vastgelegd, aanbieders van Mobility as a Service (MaaS) brengen apps op de markt (zie factsheet 11) waarmee niet alleen de verplaatsing wordt vastgelegd, maar ook de reis kan worden geboekt en er wordt reisinformatie gegeven. Via eenzelfde systematiek kan ook de footprint van een medewerker in beeld worden gebracht.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over hulpmiddelen voor het in beeld brengen van de CO2 footprint per medewerker?
Voor meer informatie over de proef kunt u voor vragen over het programma in zijn algemeenheid terecht bij de projectleider Hans Stevens van de gemeente Rotterdam (jcc.stevens@rotterdam.nl ) en voor vragen over deelname aan deze proef bij een van de mobiliteitsmakelaars van Zuid-Holland Bereikbaar:

Daarnaast staat het u uiteraard vrij om voor eigen rekening met een van de aanbieders van mobiliteitsapps of mobiliteitskaarten in zee te gaan. Daaraan zijn dan in de regel wel kosten verbonden. In factsheet 9 vindt u een compleet overzicht van mobiliteitskaarten en apps. Als u reizen van medewerkers wilt registreren en belonen, kunt u factsheet 8 raadplegen.