F15 - Uitstoot beperken via ‘Band op Spanning’

Door te zorgen dat de bandenspanning van je voertuig of wagenpark op orde is kan aanzienlijk op brandstof – en daarmee op CO2, bespaard worden, maar ook de verkeersveiligheid is er mee gediend. De gemeente Rotterdam faciliteert mogelijkheden daarvoor.

Waarom ‘Band op Spanning’ inzetten?
Wanneer u bezig bent met CO2 reductie, dan is het heel effectief om te zorgen dat de bandenspanning van uw wagenpark of eigen voertuig geregeld wordt gecontroleerd en op peil gebracht. Structureel rijdt zo’n 5,4 miljoen auto’s in Nederland rond met een te lage bandenspanning. Een te lage bandenspanning bij auto’s leidt tot een slechtere wegligging, langere remweg, snellere slijtage van banden en onnodig brandstofverbruik. Het moge duidelijk zijn dat zowel de uitstoot van CO2 en fijnstof alsmede de verkeersveiligheid hierbij zijn gebaat. Zo is zo’n 0,5% van de verkeersongevallen in verband te brengen met een te lage bandenspanning. Dat veroorzaakt jaarlijks een maatschappelijke kostenpost van meer dan € 100 miljoen.

Samenvattend:  een juiste bandenspanning heeft de volgende voordelen:

 • Betere verkeersveiligheid door een kortere remweg;
 • Reductie van de fijnstof- en stikstofuitstoot;
 • Minder microplastics in het milieu door minder bandenslijtage en bandenslijpsel;
 • Minder verkeerslawaai door een lagere rolweerstand;
 • Een afname van verkeersongevallen en de maatschappelijke kosten ervan;
 • Meer rijcomfort;
 • Toenemende bewustwording van het belang van een juiste bandenspanning en de kostenbesparing van circa 60 euro per jaar.

Enkele voordelen nader toegelicht (bron: Luchtpomponderzoek door CE Delft - https://www.bandopspanning.nl/luchtpomponderzoek/ ):

 • Verbeterde verkeersveiligheid. 16% van de auto’s in het CE onderzoek heeft minimaal 1 band met een spanning van 1,5 bar of lager. Dat zijn lekke en erg lege banden die mogelijk gevaarlijke situaties en klapbanden veroorzaken. De gebruikers hebben dit niet in de gaten en rijden zonder te worden gewaarschuwd weer weg.
 • Minder stikstof-uitstoot. Onderzoek van TNO uit november 2011 laat zien dat met het rijden op de juiste spanning 0,9% tot 1,5% uitstoot van stikstof (NOx) vermeden wordt.
 • Minder fijnstof-uitstoot. Onderzoek van het RIVM uit 2016 laat zien dat bandenslijpsel een grote bron van fijnstof (microplastics) in het milieu is met 17.300 ton microdeeltjes per jaar. TNO laat in 2011 zien dat 3,2% van deze uitstoot is te vermijden.
 • Een jaarlijkse kostenbesparing van €60,- per auto. Milieu Centraal geeft voorlichting over duurzaamheid en zij geven aan dat door met de juiste bandenspanning te rijden een automobilist €60,- aan extra kosten voor brandstof en bandenslijtage voorkomt. Voor heel Nederland een jaarlijkse besparing van 510 miljoen euro.

Nu is het zo dat men op veel plaatsen bij pompstations de banden op spanning kan brengen, soms gratis, vaak tegen betaling. Alleen onder bepaalde voorwaarden kan men er evenwel van op aan dat de banden hierna de juiste spanning hebben. Banden moeten koud zijn bij het op de juiste spanning brengen. Als banden warm zijn na een lange rit dan is de bandenspanning op dat moment hoger of zelfs aanzienlijk hoger dan bij een koude band. Als men opgeeft wat de juiste spanning van de band moet zijn bij gebruik van de automaat dan kan het bij een warme band gebeuren dat de spanning wordt verlaagd, terwijl de band in koude toestand juist al een te lage spanning had. Om die reden zijn zogenaamde ‘slimme bandenpompen’ ontwikkeld. Daarover hierna meer.

Wat is mogelijk als het gaat om Band op Spanning?
Band op spanning is een organisatie die primair voor individuele werkgevers werkt, maar onder bepaalde voorwaarden ook voor consumenten. Dienstverlening aan werkgevers kan betekenen dat een team van “Band op Spanning” bij een werkgever langs gaat om op een of meerdere dagen van alle geparkeerde auto’s de bandenspanning te controleren en waar nodig aan te passen. Daarnaast kan een zogenaamde slimme bandenpomp worden geplaatst. Zo zijn er in Rotterdam enkele werkgevers die zo’n bandenpomp op hun eigen terrein hebben laten plaatsen voor werknemers en bezoekers.

Om er ook consumenten mee te laten werken zijn andere afspraken nodig. De afgelopen jaren heeft de gemeente Rotterdam een actie van Band op Spanning financieel ondersteund. Als resultaat daarvan zijn op diverse plekken in Rotterdam slimme bandenpompen geplaatst. Op onderstaand kaartje is te zien waar in de regio op dit moment de publiek toegankelijke en kosteloos te gebruiken bandenpompen zijn geplaatst.

In 2021 stonden er 16 bandenpompen in Rotterdam. Deze zijn totaal  in de afgelopen 4 jaar bijna 120.000 keer gebruikt. Het resultaat daarvan is o.a. een kostenbesparing van € 2.620.000,-, een afname van CO2 uitstoot van 2.547 ton en een brandstofbesparing van ruim 756.000 liter.

In de loop van 2022 zullen alleen de locaties beschikbaar blijven die het best worden gebruikt. We willen vanaf deze plaats evenwel een oproep doen om eraan bij te dragen dat meer van deze locaties beschikbaar komen op plekken waar veel bezoekers zijn zoals supermarkten, bouwmarkten e.d.

De kosten van een slimme bandenpomp bedragen € 2.500 per jaar bij een contract voor 4 jaar. Deze kosten kunnen ongeveer gehalveerd worden indien de pompen vaak worden gebruikt, zeker als dit getal op zo’n 5.000 keer per jaar kan worden gebracht. Grote werkgevers, samenwerkingsverbanden van werkgevers, winkeliersverenigingen, green business clubs e.d. zijn uitstekende ambassadeurs en mogelijke ondersteuners voor zo’n initiatief. Uit voorgaande voordelen is op te maken dat de investering ruimschoots terug wordt verdiend. Indien er interesse is dan kunt of contact met een van de mobiliteitsmakelaars van Zuid Holland Bereikbaar contact opnemen of rechtstreeks met band op spanning. Hieronder vind u daar meer informatie over.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over Band op Spanning?
Op de website van band op spanning

Hier staan in Nederland de slimme meters geplaatst.

Heeft u vragen aan een van onze mobiliteitsmakelaars of aan Ways2go? Stuur ons dan een mail.