F16 - Gebundelde belevering van facilitaire goederen

De gemeente Rotterdam probeert op diverse manieren bij te dragen aan duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. In het mobiliteitsbeleid kijkt de gemeente niet alleen naar de mobiliteit van personen, maar ook naar het transport van goederen. Op dat punt is de doelstelling: samen op weg naar nul. Nul overbodige ritten, nul uitstoot en nul vermijdbare opstoppingen. Om daaraan bij te dragen, kunnen bedrijven en werknemers individueel al veel zelf doen. Denk aan bestelgedrag en het kiezen van leveranciers die emissie loos kunnen beleveren. Maar soms kunnen bedrijven en organisaties door gezamenlijk optrekken nog meer bereiken, en tegelijk voordeel behalen. Gebundelde belevering van facilitaire goederen is zo’n kansrijk traject.

Waarom streven naar gebundelde belevering van facilitaire goederen?
Op iedere werkplek worden facilitaire goederen gebruikt, zoals papier en toners voor de printer, kantoorbenodigdheden en toiletpapier. Bedrijven die bij elkaar in de buurt of in hetzelfde gebouw gevestigd zijn, hebben meestal allemaal eigen contracten met vaak verschillende leveranciers. Dat betekent dat er naar verhouding veel inefficiënte ritten worden uitgevoerd om alle spullen te bezorgen. De “beleveringsfootprint” is dus onnodig groot.

Gebundelde belevering kan dan een belangrijke verbetering betekenen. Het idee is dat deelnemende organisaties ervoor kiezen om hun bestellingen voortaan af te laten leveren op een hublocatie aan de rand van de stad. Vanuit die locatie bezorgt een dienstverlener alle bestellingen op de afleverlocatie. Zodra de goederenstroom via de hub groot genoeg is, kunnen de bezorgritten maximaal efficiënt worden uitgevoerd, en vanwege de korte rijafstanden kan dat meestal meteen met emissie loze voertuigen. De deelnemers betalen een vergoeding aan de dienstverlener, bijvoorbeeld per stop. Dat is een bescheiden prijs voor een grote stap vooruit in de verduurzaming van de bedrijfsvoering. Aanpassing van het bestelgedrag en eventueel voorraadbeheer in de organisatie kan helpen het aantal benodigde stops zo beperkt mogelijk te houden. Dat beperkt de kosten voor de organisatie, en draagt nog eens extra bij aan de het efficiënter maken van de stadslogistiek.

Wat verandert er bij gebundelde belevering van facilitaire goederen?
Voor lopende contracten met leveranciers hoeft eigenlijk alleen het afleveradres te worden gewijzigd in het adres van de hublocatie. De dienstverlener bundelt vervolgens de bestellingen zodanig, dat met maximaal efficiënte ritten alle spullen emissie loos op de betreffende werklocatie worden afgeleverd. Voor bestaande contracten is er meestal geen mogelijkheid tussentijds een lagere prijs te bedingen bij de leverancier (al wordt de bedrijfsvoering voor de leverancier op zich wel eenvoudiger). Er zal dus waarschijnlijk tijdelijk sprake zijn van extra kosten voor de last mile. Hoe groter het aantal contracten (en dus de goederenstroom) via de hub, hoe lager de extra kosten per geleverde eenheid worden. Gebundelde belevering biedt daarnaast nog het voordeel dat er minder tijd nodig is voor de ontvangst en verwerking van de goederen.

Voor nieuw af te sluiten contracten is de situatie nog gunstiger, want er kan levering op de hublocatie uitgevraagd worden. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om bij de leveranciers prijsvoordeel te behalen, en zo de last mile kosten te compenseren.

Meer weten over ‘Gebundelde belevering van facilitaire goederen’?
Gemeente Rotterdam heeft met ZES convenantpartners Hogeschool Rotterdam en Shell een initiatief gestart om gebundelde facilitaire belevering voor hun organisaties te gaan regelen. Vanzelfsprekend zal dit initiatief sneller succesvol worden naarmate meer organisaties met vestigingen in of nabij de ring van Rotterdam aansluiten. Wilt u meer informatie over dit initiatief of over andere manieren samen te werken aan gebundelde belevering stuur dan een email aan logistiek010@rotterdam.nl met in de onderwerpregel: gebundelde belevering facilitaire goederen. U wordt dan benaderd voor een afspraak.