F17 - Mobility Lab

De gemeente Rotterdam en de provincies Noord-Brabant, Limburg en Utrecht hebben een programma waarin mobility startups die hun prototype willen testen in de praktijk worden gekoppeld aan potentiële launching customers. De startups krijgen daarbij ook professionele ondersteuning. Wil u als alliantiepartner ook samenwerken met een van de startups? Dan ondersteunen we u bij het leggen van de contacten en bij het uitvoeren van de pilot.

Het motto van Mobility Lab luidt: Niet lullen maar testen en dat zegt precies waar over gaat. Laten we met elkaar aan de slag gaan!

Waarom aanhaken bij ‘Mobility Lab’?
Mobility Lab is een gezamenlijk programma van de gemeente Rotterdam en de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Sedert 2017 zijn vanuit dit programma 89 startups in mobiliteit begeleidt, waarmee 74 vernieuwende pilots zijn uitgevoerd. Hierbij is een netwerk aangesloten van inmiddels meer dan 200 launching customers: organisaties die interesse hebben om diensten van startups samen met hen te testen om zo knelpunten op te lossen. Daarmee zijn uiteraard de startups geholpen, maar via de pilots evenzeer de launching customers. Succesvolle voorbeelden van startups die in de regio pilots hebben gedaan vanuit dit programma zijn Amber, Mobility Miles en Felix.

Dank zij Mobility Lab hebben de startups meer dan 100 banen gecreëerd en 34 miljoen aan funding opgehaald en hiermee bijgedragen aan het vinden van oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken bij launching customers.

Wat is mogelijk als het gaat om ‘Mobility Lab’?
De wereld van mobiliteit verandert.
Terwijl de druk op onze wegen en het klimaat toeneemt, zijn er steeds meer startups met slimme ideeën. Vernieuwende ideeën voor vlotter, schoner, efficiënter of socialer vervoer en transport. Je zou er eindeloos over kunnen praten…

Maar Mobility Lab is er voor testen! Voor gewoon doen. Om te zien wat wel of niet werkt. Om te zien wat het oplevert voor de gebruikers. Zodat de oplossingen de tekentafel ontstijgen en écht bijdragen aan een betere mobiliteit.

Dat testen, dat doen we graag in het echt. Bij organisaties zoals bedrijven en overheden. Bij jou dus! Jij hebt vast wel een uitdaging voor onze startups.

Meld je aan als launching customer bij Mobility Lab.

Wij zijn ervan overtuigd dat jij de launching customer bent die wij zoeken. Een korte checklist:

  • Je hebt een mobiliteitsuitdaging waarvoor een innovatieve oplossing welkom is.
  • Je bent bereid om eerst een oplossing te testen alvorens deze grootschalig uit te rollen.
  • Je beschikt over de middelen om een test te faciliteren (locatie, mogelijk budget, mandaat).
  • Je hebt interesse in samenwerken met jonge, innovatieve bedrijven.

Mobility Lab selecteert circa 25 startups. In de loop van juni is bekend welke dat zijn. Vervolgens organiseren we meetings met geïnteresseerde launching customers waarin deze zich aan u voorstellen via een bedrijfspitch.

De focus bij de werving ligt op 6 actuele thema’s:

  • Klimaat en Duurzaamheid
  • Gedragsverandering
  • Systeeminnovatie
  • Verkeersveiligheid
  • Logistiek
  • Leefbare stad

Deze focus is niet uitsluitend: als een startup met een goed idee komt, of dat aansluit bij een mobiliteitsvraagstuk van een launching customer, dan kan deze ook worden geselecteerd. Het tijdig aanleveren van mobiliteitsuitdagingen kan daarom ook effect hebben op de selectie van een startup. Dat vergroot de kans op een match.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over ‘Mobility Lab’?

Alle informatie over ‘Mobility Lab’ is te vinden op de website.
Te volgen op twitter. 
Of LinkedIn. 

Neem voor vragen over Mobility Lab contact met ons op.