F2-CO2-administratie

CO₂ administratiepakketten helpen bij het inzichtelijk maken van de CO₂ uitstoot en het effect van genomen maatregelen.

Waarom CO₂ administratie?
Wanneer u bezig bent met CO₂  reductie, is het natuurlijk nodig om inzichtelijk te hebben hoeveel CO₂ u uitstoot voor en na maatregelen. CO₂  administratiepakketten kunnen dit inzichtelijk maken. Een CO₂  administratiepakket gebruikt u wanneer een spreadsheetprogramma (zoals Excel) niet meer volstaat.

Wat is er mogelijk als het gaat om CO₂ administratie?
De meeste organisaties beginnen voor hun CO₂ administratie met het administreren via een spreadsheetprogramma. Als het echter wat ingewikkelder wordt, door verschillende typen uitstootveroorzakers, of wanneer de CO₂  uitstoot per project of voor bepaalde projecten moet worden bijgehouden, is het zinvol om na te denken over een speciaal daarvoor ontwikkeld CO₂ administratiepakket.

Er zijn CO₂ administratiepakketten speciaal gericht op een bepaalde branche of die ontwikkeld zijn vanuit een certificeringsproces. Bij de informatie over de verschillende pakketten hieronder is opgenomen waar welk pakket geschikt voor is.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over hulpmiddelen voor CO₂ administratie?
Volledige applicatie voor CO₂ administratie, inclusief duurzaamheid en veiligheid, plus uitgebreide rapportage mogelijkheden en trendanalyses: https://www.smarttrackers.nl/

CO₂ footprint maken 1: https://www.milieubarometer.nl/nl/home/

CO₂ footprint maken 2: https://www.klimaatplein.com/gratis-CO₂ -calculator/

CO₂ footprint voor de logistieke sector/transport, inclusief trendanalyses: https://bigmile.eu/nl/

Excelsheet Rijksuniversiteit Groningen voor CO₂ footprint: https://www.groningenenergieneutraal.nl/uploads/fckconnector/04dc54a3-c718-4f9b-8201-fb73c0f4d474/3050080338