F4 - Verhandelbare CO2 rechten

Om te sturen op CO2 reductie in uw organisatie kan het verhandelen ervan als instrument ingezet worden. Aan de hoeveelheid CO₂ uitstoot wordt een plafond gehangen per medewerker.

Waarom CO₂ beprijzing?
Door CO₂ beprijzing wordt veel beter inzichtelijk wat de relatieve kosten zijn van een bepaalde beslissing als het gaat om duurzaamheid. PWC introduceerde bijvoorbeeld zo’n CO₂-schaduwprijs (van 100 euro per ton) en herinvesteerde deze afdracht om te reduceren, compenseren en innoveren. Dit had tot effect dat ze veel ritten en daarmee CO₂ bespaarden.

Wat is er mogelijk als het gaat om CO₂ beprijzing?
CO₂ beprijzing is een interne aangelegenheid en kan worden vormgegeven zoals u dat wilt. U kunt de prijs puur fictief houden om er eerst eens mee te oefenen, of, zoals PWC deed, deze prijs daadwerkelijk in de business case meenemen en vervolgens inzetten om te herinvesteren.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over CO₂ beprijzing?
Het Klimaatplein.com heeft een test-case gedaan met interne CO₂ beprijzing. Hier is meer praktische informatie over te vinden via:

https://www.klimaatplein.com/testcase-co2-beprijzing-leidt-tot-inzicht-en-actie/

https://www.klimaatplein.com/verslag-en-resultaten-testcase-co2-beprijzing-mkb/