F5 - CO2 vriendelijk leasebeleid

De leasevloot is vaak één van de grootste bijdragers aan de CO₂ uitstoot van een organisatie. CO₂ vriendelijk leasebeleid helpt de CO₂ uitstoot hiervan naar beneden te krijgen.

Waarom een CO₂ vriendelijk leasebeleid?
Door te sturen op CO₂ uitstoot bij de keuze van de leaseauto’s (of auto’s die door het bedrijf worden aangeschaft), kan direct invloed uitgeoefend worden op de CO₂  uitstoot van het wagenpark. Als de keuze wordt gemaakt voor een zuinigere auto, dan leidt het ook direct tot een operationele kostenbesparing. De hoogte van de besparing is uiteraard afhankelijk van de keuze: alleen een zuinigere auto of een auto zonder emissies.

Wat is mogelijk als het gaat om een CO₂ vriendelijk leasebeleid?
Bij de keuze voor een CO₂ vriendelijk leasebeleid is allereerst van belang goed helder te hebben wat de huidige CO₂ uitstoot van elk voertuig is in het wagenpark. Hiervoor kunnen twee sporen worden gevolgd:

 1. Uitgaan van de door de fabriek opgegeven waarde. De leasemaatschappij moet deze informatie kunnen aanleveren
 2. Het registreren van het daadwerkelijk verbruikte aantal liters brandstof, het aantal gereden kilometers en de CO₂ uitstoot per liter brandstof die gevonden kan worden via https://www.CO₂ emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ onder brandstoffen voertuigen.

De grootste CO₂ reductie is te halen als van een fossiele brandstof overgestapt wordt naar batterij-elektrische (groene stroom) of waterstof aangedreven voertuigen. Als of zolang als de gewenste verlaging van de uitstoot door de inzet van dergelijke voertuigen nog niet haalbaar is, dan kan gekeken worden naar een auto met een zuiniger label, met een absoluut lager verbruik en dus mindere CO₂  uitstoot of voor kleinere auto’s in het algemeen. Meer over dit onderwerp is opgenomen in de factsheet Alternatieve brandstoffen.

Belangrijk is om in het leasebeleid vorm te geven aan het stimuleren van de meest CO₂ vriendelijke optie. Dit kan bijvoorbeeld door:

Elektrisch rijden te vergemakkelijken door te voorzien in:

 • een laadpaal thuis (als de situatie zich daar toe leent)
 • de mogelijkheid om bij snellaadstations te laden
 • laadpalen op de werklocatie.

Elektrisch rijden te stimuleren door:

 • een lagere/geen eigen bijdrage te vragen
 • een extra voorziening voor een auto voor de vakantie te treffen
 • een luxere variant te mogen kiezen.

Zuinige voertuigen te stimuleren door het verschil in brandstofkosten tussen de zuinigere en minder zuinige optie aan de medewerker uit te keren (of door de brandstof onderdeel te maken van het leasebudget)

Alleen nog maar functie-afhankelijke leaseauto’s aan te bieden (niet meer als secundaire arbeidsvoorwaarde)

 • Of voor leaseauto’s die een secundaire arbeidsvoorwaarde zijn enkel elektrische modellen aan te bieden
 • Leaserijders ook een NS business card te geven en te stimuleren dat ze die waar mogelijk gebruiken in plaats van hun leaseauto
 • Een optie voor de fiets van de zaak op te nemen als vervoermiddel naast de auto van de zaak. Het totale budget kan hiermee hetzelfde blijven, een deel kan dan ook besteed worden aan de fiets, een deel aan de auto.

Waar kunt u terecht voor meer informatie voor een CO₂ vriendelijk leasebeleid?

 • De Rijksoverheid, Connect, Milieu Centraal, Stimular en SKAO (van de CO₂ prestatieladder) zorgen samen voor een actuele lijst van CO₂ emissiefactoren: https://www.CO₂ emissiefactoren.nl/
 • De RDW geeft elk jaar het Brandstofverbruiksboekje uit. Hierin staat een overzicht van alle nieuwe auto’s met hun energielabel, verbruik in liters per 100 kilometer, verbruik in kilometers per liter en CO₂ uitstoot in gram per kilometer. Via deze pagina onder Koop een zuinig en milieuvriendelijk voertuig vindt u het boekje.
 • Via de pagina kan ook de kentekencheck gedaan worden (onder Doe een kentekencheck). Wanneer de kentekencheck wordt gedaan staat onder Motor & Milieu, kopje Milieuprestaties, ook het verbruik in liter per kilometer en onder Uitstoot de CO₂ uitstoot in grammen per kilometer.