F6 - Duurzaamheids-certificering

Door uw inspanningen te certificeren, legt u vast wat u doet en wat het oplevert.

Waarom duurzaamheidscertificering?
Duurzaamheidscertificering helpt enerzijds om zelf inzicht te krijgen in waar de knelpunten, kansen en mogelijkheden liggen en anderzijds om helder te krijgen hoe u het doet ten aanzien van de doelstelling. Met een certificaat kunt u aan opdrachtgevers officieel vastgelegd laten zien hoe u bezig bent met duurzaamheid. In een toenemend aantal gevallen wordt ook van uw organisatie verlangd dat u een dergelijk certificaat kunt tonen bij de verwerving van opdrachten.

Wat is er mogelijk als het gaat om duurzaamheidscertificering?
In het kader van het certificeren van uw duurzaamheidsinspanningen, ook als het gaat om mobiliteit, zijn de volgende opties van belang:

BMWT Duurzame Bedrijfsvoering
BREAAM In Use CO2 prestatieladder (bij ver-of nieuwbouwplannen)
EarthCheck
Erkend Duurzaam
GreenGlobe
GRI
ISO 14001 ISO 26000
Lean & Green
Milieuplatform Zorg
MVO prestatieladder

Waar kunt u terecht voor meer informatie over duurzaamheidscertificering?
Hieronder vindt u de links naar de betreffende certificeringen: