F7 - Emissiereductie door samenwerking met klanten en leveranciers

Door slim samen te werken met klanten en leveranciers kan op het gebied van emissiereductie in de organisatie van de mobiliteit op systeem-/ ketenniveau een optimalisatie gehaald worden. Ook voor mobiliteit zelf liggen hier kansen.

Waarom samenwerken met klanten en leveranciers (of je buren) als het gaat om mobiliteit?
Door een goede samenwerking met klanten en leveranciers of eventueel buren is het mogelijk om mobiliteit veel slimmer in te richten. Door de mobiliteit slimmer in te richten, hoeft er minder gereisd te worden. Dit zorgt voor minder onnodige reiskosten en een lagere CO2 uitstoot.

Wat is mogelijk als het gaat om emissiereductie door samenwerken met klanten en leveranciers?
Of het nu gaat om klanten of leveranciers, de eerste stap om hier inhoud aan te geven is door eens met ze om tafel te gaan zitten en dit onderwerp te bespreken. Hierbij kunnen de volgende vragen aan bod komen:

  • Kunnen wij gebruik maken van elkaars locaties om flexplekken voor onze medewerkers te creëren?
  • Welke afspraken maken we over online vergaderen versus offline vergaderen?
  • Kunnen we samen een pool van elektrische fietsen op een ov-punt creëren?
  • Kunnen medewerkers van jou carpoolen met medewerkers van mij om samen naar het project te rijden?
  • Kunnen we samen een P+R faciliteit opzetten zodat medewerkers vanuit daar makkelijker met het ov kunnen of makkelijker kunnen carpoolen?
  • Welke situaties kennen we waarin nu heel veel gereisd wordt en hoe kan dat beter?
  • Kunnen we afspreken alleen nog op ov-locaties te vergaderen als het offline moet?

Waar kunt u terecht voor meer informatie?
Kijk eens op www.ways2go.nl bij de toolboxen voor werkgevers: https://ways2go.nl/nl/werkgevers/toolboxen/.

Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over spreiden en mijden en hybride werken. Deze tips kunt u zelf toepassen, maar ook in overleg met uw klanten en leveranciers.