F9 - Mobility as a Service (MaaS)

In plaats van het bezit van een auto kan ook gebruik gemaakt worden van diensten van derden om in de mobiliteitsbehoefte te voorzien. Traditioneel valt te denken aan openbaar vervoer en de fiets, maar de laatste jaren ook aan allerlei vormen van deelmobiliteit. Daardoor is een heel spectrum ontstaan aan mobiliteitsoplossingen, maar hoe hou je daarin het overzicht en hoe kan je hierin ook gemak ervaren? Er komen nu steeds (steeds) meer aanbieders op de markt die ook het gebruik van een auto, fiets of, elektrische scooter als integrale dienst aanbieden, naast dat zij ook openbaar vervoer ontsluiten. Deze dienstverlening wordt ‘Mobility as a Service’ (MaaS) genoemd.

Waarom Mobility as a Service?
De tijd dat iedereen een auto wilde bezitten is voorbij. Niet in de laatste plaats omdat de auto steeds minder vaak het meest aantrekkelijke vervoermiddel is, zeker in de stedelijke omgeving. Mensen houden uiteraard wel de behoefte aan iets dat mogelijk maakt dat ze op een bepaald tijdstip op een bepaalde plek kunnen zijn. Daarbij maken echter steeds meer mensen per verplaatsing een afweging welke reiswijze op dat moment het handigste is. Door de ene keer de fiets te kunnen pakken en de andere keer de auto, kunnen ze zo efficiënt mogelijk hun reis invullen. Hierdoor worden CO2 vriendelijkere opties als de fiets en de elektrische deelauto veel aantrekkelijker en kunnen kosten worden bespaard. Er hoeft immers geen voertuig aangeschaft en onderhouden te worden dat het grootste gedeelte van de tijd toch stil staat. Zo wordt de tweede auto al snel overbodig en in veel gevallen de eerste auto. Via Mobility as a Service worden tools geboden om die mobiliteit van derden onder handbereik te hebben als ware het eigen vervoer.

Voor werkgevers zijn er bijkomende diensten om zicht te houden op de kosten, de vervoerprestaties, uitstoot en daarbij ook zo goed mogelijk gebruik te maken van fiscale en administratieve voordelen.

Wat is er mogelijk als het gaat om Mobility as a Service?
Er zijn inmiddels heel wat aanbieders op deze markt aanwezig. Hoewel er een behoorlijke variatie is tussen de verschillende dienstverleners, zijn er ook de nodige overeenkomsten. Hierin zijn in grote lijnen twee sporen te onderscheiden:

  1. Het eerste is dat van de individuele mobiliteitsaanbieders: partijen als Felyx, Go-Sharing en Check met deelscooters, ov partijen als de NS en RET, oplossingen voor deelauto’s als Greenwheels, Amber en Mywheels. In een groeiend aantal plaatsen in Nederland is dergelijk aanbod te vinden, met vaak ook meerdere aanbieders tegelijk. In essentie werken de meeste aanbieders met een app die bijvoorbeeld geactiveerd kan worden via de QR code op het vervoermiddel.
  2. Het tweede betreft aanbieders die platform oplossingen hebben voor hoe dit aanbod gebruikt kan worden. Dat gaat via apps of mobiliteitskaarten. Alle aanbieders van mobiliteit kennen zoals hiervoor aangegeven hun eigen app, maar het wordt zakelijk gezien interessant als er met één app of kaart van zoveel mogelijk of zelfs alle individuele mobiliteitsaanbieders gebruik gemaakt kan worden. Deze aanbieder wordt dan een ‘single point of entry’ naar al deze aanbieders en hun diensten.

    Aanbieders van MaaS bieden apps die geïntegreerd informeren, reserveren en betalen mogelijk maken voor een heel spectrum aan mobiliteitsdiensten van ook meerdere aanbieders. Werkgevers kunnen de inzet van zo’n MaaS app ook koppelen aan een mobiliteitsbudget en een eigen administratie en beheerssysteem. In dat geval biedt de dienstverlener naast de app ook een ‘werkgeversportaal’, waarop al dit zakelijk verkeer van de afzonderlijke medewerkers geheel in kaart wordt gebracht. Dit portaal biedt inzicht in o.a. gemaakte reizen, kosten en C02-uitstoot. Nog een stap verder kan ook gewerkt worden met een CO2 budget (zie factsheet 15).

Als werkgever in de regio Rotterdam-Den Haag bestaat de mogelijkheid tot meedoen aan een pilot. Dat kan een mooie opstap zijn naar een permanente toepassing. Het is goed te beseffen dat het gebruik maken van MaaS diensten het beste werkt als u als werkgever ook een mobiliteitsbudget voor medewerkers heeft geregeld. Via zo’n pilot kan hiermee ervaring worden opgedaan indien zo’n regeling bij u nog niet beschikbaar is.

De markt voor MaaS is sterk in ontwikkeling, maar verkeert niettemin nog deels in de pioniersfase. De nationale overheid is daarom een aantal pilots gestart, specifiek om ervaring op te doen met MaaS-apps, op verschillende locaties in Nederland en in diverse omstandigheden, waaronder ook in de regio Rotterdam – Den Haag. Zo kunnen standaardisatie, veiligheid en privacy getest en goed gewaarborgd worden.

MaaS-mobiliteitskaarten bieden in tegenstelling tot de meeste apps nog niet in alle gevallen ook toegang tot deelvervoer of niet tot alle vormen van deelvervoer. Deels hebben deze aanbieders zowel apps als kaarten ter beschikking. Om u op weg te helpen hebben we hierna een overzicht opgenomen van de verschillende soorten aanbod en de bijhorende dienstverleners.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over MaaS apps, mobiliteitspassen en deelmobiliteit?

Voor een overzicht over deelvervoer in Rotterdam, kijkt u op: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/deelvervoer/

Voor een overzicht van alle MaaS-apps in de landelijke pilot, kijkt u op: https://nederlandslimbereikbaar.nl/

Voor een overzicht van alle mobiliteitskaarten, kijkt u op: https://socialcompare.com/en/comparison/vergelijking-mobiliteitskaarten

Apps

Mobiliteitskaarten

Werkgeversportaal

Uiteraard kunt u ook altijd terecht bij een van de mobiliteitsmakelaars van Zuid-Holland Bereikbaar. Als u een mail stuurt naar info@ways2go.nl met u vraag, eventuele toelichting en contactgegevens dan wordt u vervolgens door een van hen benaderd.