Steeds meer mensen werken regelmatig thuis. Hoe maak je goede afspraken over het vergoeden hiervan?
En hoe is dat fiscaal, met de Belastingdienst, geregeld? Met deze quiz kun je testen hoe goed dit bij jou of je werknemers is geregeld!

Hoeveel weet jij over de regels voor vergoedingen?

Hoeveel kost een dag thuiswerken gemiddeld?A. €3,25 per dagB. €2 per dagC. €2,70 per dag
Het Nibud heeft berekend dat thuiswerken de werknemer ongeveer twee euro per dag kost. Bij een vijfdaagse werkweek komt dat neer op ongeveer €43,30 per maand.
Hoeveel procent van de tijd mag je thuiswerken en nog steeds een vaste, onbelaste reiskostenvergoeding ontvangen?A. 40%B. 25%C. 60%
Om in aanmerking te komen voor de vaste reiskostenvergoeding, moet jij of je medewerker minimaal 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reizen. Uitgaand van een 5-daagse werkweek betekent het dat je met deze vergoeding 2 dagen per week mag thuiswerken.
Is een thuiswerkvergoeding belastingvrij?A. Nee, er moet hoe dan ook loonbelasting over worden betaaldB. Alleen als de vergoeding minimaal €2 per gewerkte dag isC. Ja, zolang er ruimte is binnen de werkkostenregeling
Er is geen minimum of maximum voor een thuiswerkvergoeding. Wel moet de werkgever voor vrijstelling van belasting zeker weten dat de vergoeding past binnen de werkkostenregeling (WKR). Komt de werkgever boven de WKR uit, dan moet hij namelijk een flinke eindheffing betalen. In dat geval kan het bijvoorbeeld dat (een deel van) de vergoeding als loon wordt uitbetaald, omdat de gewone loonheffing veel lager is dan deze eindheffing.
Wat wordt er vergoed als je ’s ochtends thuiswerkt en ’s middags op kantoor?A. In ieder geval de reiskostenvergoedingB. Maximaal 50% van de thuiswerkkosten en de gemaakte reiskosten.C. In ieder geval de thuiswerkvergoeding
Als jij of je medewerker een dagdeel thuiswerkt en een dagdeel op locatie, worden in ieder geval de reiskosten vergoed. De werkgever mag kiezen om de thuiswerkvergoeding achterwege te laten. Het maakt niet uit of de werkdag thuis of op locatie begint.
Welke vergoeding is van toepassing als je thuis internet via een alles-in-één-abonnement gebruikt om te werken?A. Het hele abonnement wordt vergoedB. Geen vergoedingC. Alleen de internetkosten worden vergoed
Internetkosten behoren tot de zogenaamde arbovoorzieningen. Arbovoorzieningen worden vrijgesteld van belasting. De werkgever kan niet het hele abonnement vergoeden, omdat hier bijvoorbeeld kosten voor telefonie en TV in zitten. De werknemer kan bij de provider de factuur laten splitsen zodat alleen de kosten voor het internet inzichtelijk worden. De werkgever kan ook kijken naar het gemiddelde dat collega’s betalen voor internet en dat bedrag als vergoeding aanbieden.
Deel dit met je vrienden!