Delft

Delft ligt tussen Rotterdam en Den Haag en telt 103.163 inwoners. De historische binnenstad van Delft is heel typerend, maar daarnaast staat de stad ook bekend om de slogan Creating History, waarmee ze zich profileert als kennisstad.

Delft ligt tussen de wegen A4, A13 en N470. Deze laatste wordt verbouwd tot de duurzaamste weg van Nederland. Er zijn twee NS-stations, namelijk Delft en Delft Zuid. Op dit moment wordt Delft Zuid omgebouwd tot Delft Campus. Binnen Delft rijden bussen en trams. Kijk voor gedetailleerde informatie op www.HTM.nl

Meer een fietser? Binnen Delft speelt de fiets een belangrijke rol. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van deelfietsen. Er zijn diverse fietsroutes naar de omliggende gemeenten.

Denk mee over het Mobiliteitsplan Delft 2040

De gemeente werkt aan een mobiliteitsplan Delft 2040. Hierin staat welke kant Delft richting 2040 opgaat op het gebied van mobiliteit en verkeer.

“Hoe zorgen we ervoor dat Delft bereikbaar en ook leefbaar blijft?”. Deze vraag staat centraal tijdens stadsgesprekken die de gemeente Delft met inwoners, ondernemers en andere belanghebbende wil voeren. De gemeente wil ook jouw mening en ideeën horen over vragen als “Hoe reizen we in de toekomst van A naar B?”, “Hoe krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte?”, “Wat betekenen de veranderende manieren van reizen voor de stad? “Hoe moet de stad hiernaar worden ingericht?”

Wil jij ook bij de gesprekken aanwezig zijn en van je laten horen?

De gesprekken vinden plaats op 25 november en 11 december. Van 19.30 uur tot 21.30 uur op het Stadskantoor in Delft, Stationsplein 1 (ingang via de stationshal).

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar adviesruimte@delft.nl .
Meer info?

Bekijk acties in Delft