Gebieden

In Zuid-Holland werken we met een gebiedsgerichte aanpak. Er zijn vijf gebieden benoemd ieder met hun eigen doelen, bereikbaarheidsknelpunten en acties. De gebieden zijn: Drechtsteden en omgeving, Haaglanden, Midden Holland en Rijnland, Rotterdam en omgeving en de Zuid-Hollandse eilanden en Rotterdamse haven.

Hieronder tref je per gebied meer informatie aan.

.

Regio: