GRIPS en DRIPS

Langs de kant van de weg kun je naast de borden die de snelheid of de route aangeven ook nog andere borden tegenkomen: namelijk GRIPS en DRIPS. Hieronder leggen we uit wat die borden zijn en wat je er aan hebt.

GRIPS
Soms zie je borden die op een grafische manier de wegen weergeven. Eigenlijk geven ze de wegen heel vereenvoudigd aan. Zulke borden heten GRIPS. Een afkorting voor Grafisch Routeinformatie Paneel. Een GRIP staat vaak in de buurt van belangrijkste wegen rondom een grote stad.
Op een GRIP wordt informatie gegeven over de actuele drukte op de weg. Door die informatie zie je de drukte (die staan in het rood) en kan je ervoor kiezen eventueel een andere route te nemen.
Hieronder leggen we de GRIP aan de hand van een aantal punten verder uit.


De pijl in de blauwe cirkel betekent dat jij daar rijdt. Dus dat vormt je uitgangspunt.

 


Wanneer je een knik ziet in de weg, zoals hier in de blauwe cirkel, dan betekent dat daar een afrit is.

 


De pijlen in het blauwe cirkel geven aan dat daar een knooppunt van wegen is.

 


Is de weg rood gekleurd, zoals hier in de blauwe cirkel, dan geeft dat aan dat het daar heel druk is, dat er files of vertragingen zijn.

 

Een wit stuk weg zoals in de blauwe cirkel te zien is geeft aan dat er geen files of vertragingen zijn.
Het verkeer rijdt daar normaal door.

 

De stippellijn in de blauwe cirkel geeft aan dat daar ook een weg loopt. Alleen behoort die weg niet tot het hoofdwegennet. In dit geval is dit de N470.

De twee streepjes naast de weg (zie blauwe cirkel) geven aan dat daar een tunnel is.

 

De twee halve cirkels naast de weg (zie blauwe cirkel) geven aan dat daar een brug is.

 

DRIPS
Naast GRIPS kan je ook DRIPS tegenkomen onderweg. Dit zijn de borden boven en langs de snelwegen met informatie over files. DRIPS is een afkorting van Dynamische Route Informatiepanelen.
Een drip informeert dat een weg dicht is, dat er een ongeval is gebeurd, er een file staat of dat de maximum snelheid is op die weg 50 is.