"We maken de Grote Kruising nog beter."

“Zorg dat je ook bij het thuiswerken in beweging blijft. Benut de reistijd die je anders ook hebt om even de benen te strekken.” Anthon Timm is wethouder van onder andere Bereikbaarheid en mobiliteit in Krimpen aan den IJssel. Hij is als projectwethouder tevens verantwoordelijk voor de reconstructie aan de Grote Kruising. “De reconstructie stond nog niet in de planning maar we maken van de nood een deugd en maken het nu nog beter door ook de omliggende infrastructuur aan te passen. 

“Voordat ik wethouder werd, was mijn woon-werkreistijd 3 seconden. Ik had een eigen bedrijf en ging thuis van de bank naar mijn bureau. Ook nu doe ik er maar vijf minuten over om op het raadhuis te komen of ik nu met de auto of met de fiets ga. Ik heb nooit veel reistijd gehad. Wel heb ik moeten leren om tussendoor wat aan beweging te doen. Thuiswerken betekent niet dat je urenlang achter je bureau moet zitten. Dat deed ik ooit wel: ik nam amper de tijd om koffie te halen of te lunchen met rug- en nekpijn tot gevolg. Niet zo gek natuurlijk. Sindsdien neem ik de tijd om tussendoor even te lopen. En die tip wil ik iedereen meegeven. Met mijn secretaresse is afgesproken dat er ruimte in mijn agenda is. Zo is er tussen de afspraken door een half uurtje niets waardoor ik mijn benen kan strekken. Voorheen was dat de reistijd. Dat ik een hondje heb, helpt daarbij.”

“Het nadeel van thuiswerken is dat je direct aan de slag gaat ’s morgens, je maakt niet eerst een praatje. En je mist daardoor de sociale contacten. Op het werk loop je even naar iemand toe zeker als je weet dat die iets heeft meegemaakt of bijvoorbeeld jarig is. Nu zou je daarvoor de telefoon kunnen pakken, maar dan is de drempel toch vaak weer te hoog om dat daadwerkelijk te doen.”

Kleding

“Normaal koop ik enkele kostuums per jaar maar dat is nu niet aan de orde. Mijn colbertje heb ik niet zoveel meer aan. Verder heb ik niet veel veranderingen in mijn kleding aangebracht.”

Reconstructie de Grote Kruising

“De bereikbaarheid van de gemeente Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard is heel belangrijk. We hebben niet veel ontsluitingswegen. De Algerabrug, richting Capelle aan den IJssel en Rotterdam, is de enige overbrugging over het water. Ons mobiliteitsdoel is dat je op een fatsoenlijke manier van A naar B komt in een normale tijd. We hebben de C.G. Roosweg tussen De Algerabrug en de Grote Kruising in de jaren 80 overgenomen van de provincie Zuid-Holland en dachten destijds dat hij nog wel tot 2050 mee kon. In de jaren negentig merkten we echter dat de N210 richting Schoonhoven aan het verzakken was. In een korte periode zelfs wel enkele centimeters. Uit onderzoek bleek dat de fundering de oorzaak was en er is toen een geheel nieuwe N210 naast de oude gelegd. Naderhand merkten we dat ook de Grote Kruising aan het verzakken was. Daarom is de reconstructie wel echt nodig. We hebben de kans aangegrepen om gelijk nog meer te doen om de doorstroom te verbeteren. Zo wordt niet alleen de reconstructie uitgevoerd maar wordt ook de omliggende infrastructuur aangepast. Hierdoor stroomt het verkeer straks vlotter door en dat betekent een betere afhandeling van auto’s, vrachtauto’s en openbaar vervoer op de gehele Algeracorridor. Ook is er gekeken naar de route van de bussen. Die kruisen nu vele malen per uur met het overige verkeer waardoor er eigenlijk altijd opstoppingen en terugslag ontstaat. Doorgaande bussen van en naar de Krimpenerwaard halteren in de toekomst langs de C.G. Roosweg. Bussen met bestemming Krimpen aan den IJssel halteren straks op de Boerhaavelaan.”

Hinder maar minder dan anders

“Samen met De Verkeersonderneming laten we mensen nadenken hoe ze zich kunnen verplaatsen. Naast de auto zijn er heel goede alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer. Met de fiets en zeker met een e-bike kun je makkelijk een afstand van 12 kilometer afleggen. Het helpt dat er voor de fietser prachtige metropolitane (vernieuwde hoogwaadige) fietspaden tussen de woongebieden en de locaties in de regio waar mensen werken en bedrijven gevestigd zijn.”

“Tijdens de reconstructie is er, hoezeer we dat ook proberen te voorkomen, hinder voor het verkeer. We werken naast de rijbanen, dus die sluiten we soms af. Door corona rijden er minder auto’s en dat scheelt. Er zijn dus wel vertragingen, maar veel minder dan als iedereen naar het werk gaat.”

Thuiswerken blijft

“Ook na corona, is mijn verwachting zullen veel mensen 1 à 2 dagen per week thuiswerken, maar lang niet iedereen. Dit is een regio met veel transport en logistiek. Dat kan nu eenmaal niet vanuit huis. Daarom is het goed samen met De Verkeersonderneming de fiets en het ov te blijven promoten. Op dit moment is er een beperking van het aantal reizigers in het ov, maar dat is slechts tijdelijk. Straks zijn we weer heel blij dat we het ov weer kunnen nemen. De fiets is en blijft een heel goed alternatief, evenals thuiswerken. Dat hebben de laatste maanden wel uitgewezen. We hebben nu de vaardigheden en we weten hoe het moet.”

Autonoom rijden heeft de toekomst

Timm: “Ik ben tevreden als de reconstructie klaar is en de bereikbaarheid van Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard geborgd is voor de toekomst. Naar mijn idee komt er in de toekomst een andere vorm van vervoer. We moeten stoppen met denken aan analoge auto’s met benzine en diesel. Het zal gaan om elektrificering en autonoom rijden. Dat is mooi en tegelijk wellicht een bedreiging voor het ov. De autonome auto komt je op afroep bij je voordeur ophalen en dat zal het ov nooit doen. Maar door deze ontwikkelingen heb je wel een betere capaciteitsbenutting en dus wellicht minder asfalt nodig.”