De Pothof: vanuit parkeerdrukmeting komen tot oplossingen

De Pothof is een bedrijventerrein aan de rand van Rozenburg maar omringd door woonwijken. Waar de Pothof ooit als eerste is gebouwd is er later de keus gemaakt om woningen om het bedrijventerrein te bouwen.

Mark Smit is gebiedsmanager in De Pothof en kent de situatie van haver tot gort. “Die ligging brengt best wat uitdagingen met zich mee. Voor de bewoners is het niet altijd fijn dat ze dicht bij een bedrijventerrein wonen. En voor de ondernemers is het extra oppassen. De bewoners fietsen vaak dwars over het terrein om zo op de snelste manier bij het sportcentrum De Rozenburcht te komen. Die combinatie van veel bestel- en vrachtvervoer én fietsers maakt de verkeerssituatie in De Pothof soms best lastig. Helaas is er vanaf de Pothof geen directe ontsluiting naar de Droespolderweg waardoor de vrachtwagens nu via de woonwijken het gebied verlaten. Daarom maakt BIZ Pothof zich sterk voor een rechtstreekse ontsluiting in overleg met de gemeente, die hier ook het belang van inziet.”

Parkeeronderzoek
Als gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit bekijkt Smit vooral waar slimme en schone mobiliteits-oplossingen mogelijk zijn. Zo ben ik gestart met een parkeerdrukmeting. Op verschillende momenten van de dag en het weekend heb ik geteld hoeveel auto’s en vrachtwagens in De Pothof geparkeerd staan, hoeveel trailers er staan en waar de verschillende voertuigen staan. Daarnaast heb ik aan de ondernemers op De Pothof gevraagd wat hun huidige beleid is met betrekking tot parkeren op het terrein en hoe zij dat zien in de toekomst. Wordt het beleid aangepast? Welke mogelijkheden zien zij? Dat onderzoek wordt binnenkort afgerond waarna we gezamenlijk met de resultaten aan de slag kunnen gaan.”

“Op het gebied van elektrificering van het wagenpark worden er momenteel al mooie stappen gezet. Bedrijven zien de urgentie ervan. Vooral met het oog op de Zero Emissie Zone die er in 2025 aankomt. Helaas lopen de bedrijven nu nog vaak tegen de laadcapaciteit aan omdat het netwerk niet optimaal is. Daarover ga ik dan weer in gesprek met de gemeente Rotterdam.”

Interesse?
Bent u met uw bedrijf gevestigd in De Pothof? Dan kunt u bij Mark Smit terecht voor al uw vragen over het verduurzamen van uw mobiliteit. Vaak heeft hij de antwoorden en oplossingen paraat, maar zo niet dan weet hij snel de weg naar de experts te vinden. Daarnaast is hij op het gebied van duurzame mobiliteit ook de linking pin naar de gemeente Rotterdam. Heeft u vragen, neem dan gerust contact met hem op. Hij is bereikbaar op: 06 1429 4696.

De gebiedsmanager maakt onderdeel uit van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit, een samenwerking van werkgevers, gemeente Rotterdam en Zuid-Holland Bereikbaar. Specifiek voor het MKB hebben zij het Mobiliteitskompas ontwikkeld waar u veel informatie aantreft om aan de slag te gaan met verduurzaming. www.hetmobiliteitskompas.nl