“Duurzaamheid is houdbaarheid”

Het is weer druk op onze wegen. Dit is in de Drechtsteden niet anders. We werken met verschillende werkgevers samen om het verkeer in het gebied beter te spreiden. Een van deze bedrijven is Stroomlijn, een publiek mobiliteitsplatform voor de zeven gemeenten in de Drechtsteden dat zich heeft verdiept in elektrisch rijden en rijden met waterstof. We spraken directeur, Lisette de Lijster de Raadt.

“We zijn actief in drie takken, waarbij de nadruk ligt op vervoer voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. Er is een zero emissie convenant ondertekent, waarbij we gesprekspartner zijn van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. In de Drechtsteden rijden we ook met de Wijkhopper. Hiermee helpen we mensen op een duurzame manier naar hun werk. Dit is een klein- elektrisch voertuig dat bijdraagt aan een betere doorstroming. Daarnaast zijn onze chauffeurs mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. We leiden hen op, vervolgens kunnen ze doorstromen naar vervoersbedrijven. De Wijkhopper begon in 2019 als een pilot en rijdt dus nog steeds,” aldus de Lijster de Raadt.

De mens centraal
Lisette probeert met alles wat ze binnen Stroomlijn doet de reizigers centraal te zetten. “Natuurlijk hangen de onderwerpen op de mobiliteitsagenda’s en doelstellingen vanuit het Rijk samen. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met wat de reizigers vinden en te werken in kleine stappen. Met de pilot van de Wijkhopper zijn we bijvoorbeeld gestart met in het achterhoofd, zitten de reizigers hier wel op te wachten? Het valt of staat met de reiziger. We hebben tijdens de pilot mensen gratis laten reizen en daarna elke reiziger gebeld en gevraagd naar hun ervaringen. Zowel in Dordrecht als in de dorpen scoorden we hoog met dit initiatief. Dat zat vooral in de snelheid en frequentie waarmee het voertuig rijdt. Daarna is de pilot omgezet naar een permanente dienst. We hebben nog vele meters te maken en we willen de Wijkhopper nog verder door ontwikkelen.”

Duurzaamheid
Een ander aspect waar de Lijster de Raadt hoge prioriteit aan geeft, is duurzaamheid. “Duurzaamheid staat voor houdbaarheid. Als je iets op een duurzame manier aanpakt, betekent dat dat je het ook op de langere termijn volhoudt. Als je kijkt naar de uitstoot van al het vervoer, dan is dat aanzienlijk. We komen erachter dat het anders moet. Die transformatie is heel complex en vraagt veel van de omgeving. Daar vinden we raakvlakken met Samen Bereikbaar. In kleine stappen toewerken naar een steeds groter resultaat en ook accepteren dat het niet altijd goed gaat.”

Hubs
Stroomlijn en Zuid-Holland Bereikbaar vonden elkaar tijdens de afsluiting van de Wantijbrug. Daar is het project ‘Doorstromen’ ontstaan. Een recenter voorbeeld speelt nu in Sliedrecht. Samen Bereikbaar en Stroomlijn onderzoeken hoe er gezorgd kan worden dat grote bedrijven niet nog meer parkeerplaatsen gaan bouwen. “Hoe zorg je ervoor dat het leuk is om naar Sliedrecht te reizen in plaats van aansluiten in de file? We hebben met behulp van de provincie onderzoek mogen doen. Daaruit zijn de zogenoemde multifunctionele duurzame hubs ontstaan. Via zonnepanelen wekken we elektriciteit op. Die wordt omgezet naar waterstof die we bruikbaar maken voor bedrijven en stations, een mobiliteitshub.

Ook wordt er gekeken naar first- and lastmile oplossingen voor mensen die bijvoorbeeld vanaf een P+R of treinstation reizen. Belangrijk om daarbij te vermelden is dat we ons altijd eerst op fietsoplossingen richten en daarna kijken naar alternatieve, duurzame oplossingen. Ook hier gaan we later dit jaar een pilot uitvoeren.”