“Neem de verwachte CO2-uitstoot van een project al mee in je projectvoorstellen”

Met meer dan 1.000 werknemers in Rotterdam, is PricewaterhouseCoopers - voor velen beter bekend als PwC - een grote werkgever in de regio. Het bedrijf heeft de doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn, en aansluiten bij de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit was dan ook een logische stap. PwC stimuleert een duurzamere mobiliteit voor de eigen werknemers. Maar als dienstverlener reikt de invloed van PwC ook tot haar klantenkring. “Als wij in onze projectvoorstellen de verwachte CO2-uitstoot expliciet berekenen en meenemen als criterium in onze besprekingen, dan zie je dat er ineens veel meer bewustwording voor dit thema ontstaat.” Edwin van Wijngaarden vertelt er graag meer over.

Eigen mobiliteit

Een goed begin begint bij jezelf. Daarom is PwC al langere tijd bezig de mobiliteit binnen het eigen bedrijf te verduurzamen. Edwin: “Als we kijken waar we nu staan, dan zie je dat ons leasewagenpark al voor meer dan de helft elektrisch is. Inmiddels is ook de keuze gemaakt dat in 2025 álle wagens volledig elektrisch zullen zijn. Dus er zijn goede stappen gezet. Daarnaast is er een uitgebreid leasefietsenplan voor de medewerkers. Als er nog gevlogen moet worden, dan wordt de vlucht altijd gecompenseerd en doen we dat in toenemende mate met biokerosine. En moet je naar een bestemming zoals Frankfurt of Parijs, dan doen we dat met de trein.”

Ondanks het feit dat de eigen ambities van PwC verder reiken dan het klimaatakkoord van Parijs, maakt Edwin zich geen zorgen over het halen van de doelstellingen voor hun duurzame mobiliteit. Dat komt ook wel door de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden op het gebied van hybride werken, zo geeft hij toe. “Vóór corona zei ik al: ‘als je in ons vak in de file staat, dan doe je iets verkeerd in je agenda’. Met andere woorden, thuiswerken was al mogelijk bij PwC. Maar tijdens corona zijn mensen natuurlijk nog veel meer gaan thuiswerken. En ook zijn er veel meer hybride werkvormen bijgekomen.”

Bijna 50% van PwC's huidige wagenpark en 70% van nieuwe orders bestaan uit volledig elektrische voertuigen.

Een ‘hybride kantoorupgrade’ in coronatijd

Een expliciet hybride werkbeleid heeft PwC bewust niet geformuleerd. “We moeten voortdurend de afweging maken tussen de flexibiliteit voor de medewerkers aan de ene kant, en aan de andere kant de sociale cohesie die mensen ook zoeken”, legt Edwin uit. “Wat we nu zien, is dat mensen het zelf invullen en regelen. Dat lijkt goed te gaan. Maar we willen ook even aankijken hoe het zich verder ontwikkelt in de veranderende omstandigheden.”

“Wat we nadrukkelijk wél hebben gedaan, in de coronaperiode, is fors investeren in de voorzieningen die het hybride werken vergemakkelijken”, voegt Edwin eraan toe. Een voorbeeld zijn de vergaderkamers die met betere audio en visuele apparatuur zijn uitgerust, zodat mensen ook bij fysieke vergaderingen makkelijk online kunnen aansluiten. “Onze kantoren hebben een mooie upgrade gekregen in coronatijd!”, zegt hij lachend.

Elkaar aanspreken op CO2-uitstoot in projecten

Naast de aandacht voor de eigen mobiliteit, probeert PwC ook andere bedrijven te helpen inzicht te krijgen in hun ecologische voetafdruk en duurzame keuzes te maken. Onder de naam ‘Environmental Footprint Insights’ biedt PwC bijvoorbeeld een tool aan die inzichten geeft in de individuele en de gezamenlijke CO2-uitstoot. “Zelf hebben we ook recent een vergelijkbare app gelanceerd binnen PwC”, vertelt Edwin, terwijl hij de betreffende app op zijn mobiele telefoon laat zien. “De berekening is gebaseerd uit data uit verschillende systemen, en geeft aan hoe groot mijn eigen klimaatimpact is op dit moment. Iedere medewerker heeft de applicatie op zijn/haar mobiele telefoon. Maar ook als je niet in de app kijkt, krijg je maandelijks wel een overzicht in je mailbox van je eigen voetafdruk.”

Onder de PwC-werknemers, die Edwin omschrijft als ‘intrinsiek gemotiveerd om aan de klimaatambities bij te dragen’, zal het effect van zo’n app nog niet eens de grootste bijdrage leveren. “Waar het écht interessant wordt”, zo benadrukt hij, “is als we op precies dezelfde manier de CO2-uitstoot meenemen in onze projectplannen en de projectbesprekingen met onze klanten! Dan kun je de CO2-uitstoot echt laten meewegen bij beslissingen. Stel je hebt een internationaal project en er moet iemand ingevlogen worden. Dan kun je op basis van de bijbehorende CO2-impact, nog eens extra overwegen of die vliegreis echt belangrijk genoeg is. Zowel binnen de eigen organisatie, als in onze gesprekken met klanten, verwacht ik dat we elkaar veel meer zullen gaan aanspreken op CO2-uitstoot als belangrijke factor.”

Het belang van een gezamenlijke aanpak

“Het begint met dingen meten, zichtbaar maken en je ergens bewust van te worden”, vervolgt Edwin. En bij een bedrijf als PwC, waar stevige duurzaamheidsambities vanuit de top samenkomen met de intrinsieke motivatie van medewerkers, is het een relatief eenvoudige missie om concrete stappen te zetten naar een verminderde uitstoot. Edwin beseft dat het voor andere soorten bedrijven een heel ander verhaal kan zijn. Want wat is de oplossing voor een bedrijf op een moeilijk bereikbare Maasvlakte, waar grote ploegen medewerkers elkaar op lastige tijden moeten aflossen? En waar de acceptatie van duurzame maatregelen onder medewerkers misschien niet zo groot is als bij de gemiddelde PwC’er?

“Wij hebben veel klanten in het havengebied en wij zijn ons heel erg bewust van de verschillende types bedrijven”, antwoordt Edwin. “De uitdaging voor duurzame mobiliteit is groter voor sommige bedrijven, en automatisch, pasklaar antwoord heb ik niet. Maar wat ik wel denk, is dat juist vanwege dit soort verschillen, een gezamenlijke aanpak en klimaatakkoord heel erg kunnen helpen. Als de gemeente en alle bedrijven, ook in zo’n uitgestrekt havengebied, zich committeren aan een klimaatafspraak met duidelijke doelstellingen, dan zal de bereidheid om samen te werken groter kunnen worden. Bovendien wordt het ook eenvoudiger voor bedrijven om uit te leggen aan hun medewerkers waarom bepaalde duurzaamheidsmaatregelen worden ingevoerd.”

“Daar denken we als PwC uiteraard graag over mee”, voegt hij er als afsluiting aan toe. “En ook om die reden tekenen wij graag de Intentieverklaring Klimaatakkoord voor duurzame mobiliteit.”