“Duurzame mobiliteit: het goede voorbeeld geven en als matchmaker optreden”

Quion is een van de grootste hypotheek servicers in Nederland. Stevig geworteld in de Rotterdamse regio en met veel aandacht voor persoonlijke dienstverlening, is het bedrijf onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de hypotheken van maar liefst 420.000 Nederlandse huishoudens. Over het tekenen van de Intentieverklaring Klimaatakkoord voor duurzame mobiliteit kende Quion geen enkele aarzeling. “Dit laten we niet voorbijgaan. Hier doen we aan mee!”

Rotterdamse roots

“Eigenlijk sluit de Werkgeversaanpak Duurzame Mobiliteit naadloos aan op veel van de dingen die wij al deden”, legt Esther uit. “Daarom was het ook niet moeilijk om ons aan de doelstellingen van de gemeente te committeren. Het past bij onze no-nonsense mentaliteit, en we lopen graag mee voorop. Sterker nog, daar zijn we ook een beetje trots op.”

Quion heeft veel om trots op te zijn, vindt ook Joost. In 2020 en in 2021 ontving de organisatie de hoogste Fitch ratings binnen Europa en als constant groeiend bedrijf is Quion tegenwoordig de werkgever voor circa 700 medewerkers. “We voelen ons hecht verbonden met de Rotterdamse gemeenschap”, vertelt Joost. “Daarom willen we ook graag meehelpen de duurzaamheidsdoelen van het Rotterdamse klimaatakkoord te realiseren. En ook omdat het goed past in de groeiende verwachtingen die onze klanten hebben op het gebied van ESG (Environmental, Social & Governance).”

Duurzame keuzes als verdienmodel

Dat Quion al veel langer bezig is met een duurzaam mobiliteitsbeleid blijkt onder andere uit hun innovatieve lease-oplossing die meer dan 4 jaar geleden al werd ingevoerd. In plaats dat werknemers een bepaald bedrag krijgen voor een leaseauto en een bepaald bedrag voor brandstof, krijgen ze een ‘vrij’ budget waarvan ze zelf hun mobiliteit kunnen regelen. “Een werknemer kan dus kiezen voor een leaseauto”, licht Esther toe. “Maar hij kan ook kiezen het budget te houden en zijn vervoer op een andere, duurzamere, manier te organiseren.”

“Maar ook als de collega een leaseauto heeft gekozen, dan wordt hij gestimuleerd tot duurzame keuzes”, vervolgt Esther. “Als je de keuze maakt je leaseauto te laten staan en te gaan carpoolen, of met de trein of fiets te reizen, dan word je beloond, en gaat jouw budget omhoog. Eigenlijk fungeert deze oplossing als een soort verdienmodel waardoor je duurzaam gedrag beloont, in plaats van dat je niet-duurzaam gedrag bestraft. Met een dashboard en met registratiekastjes in de leasewagens wordt alles bijgehouden.”

Innovatieve oplossingen

Esther Klüth op haar bedrijfsfiets van Quion

“Bij het begin moesten mensen best wel even wennen”, herinnert Joost zich. “Maar intussen blijkt het een hele effectieve manier om mensen bewuster te maken van hun keuzes. Het creëert ook een fijn gevoel dat je maatschappelijk verantwoord bezig bent, en er tegelijkertijd iets aan overhoudt.”

Tot nu toe beperkt de oplossing zich tot de groep van leaserijders. Maar omdat het zo goed werkt, willen Esther en haar collega’s een vergelijkbare app in de hele organisatie gaan uitrollen. “Daar zijn we wel nog volop mee bezig”, geeft ze toe. “Maar hoe mooi is het als we zo meteen in staat zijn één app te lanceren waarmee collega’s op een gebruiksvriendelijke manier hun reizen, maar ook hun toekomstige thuiswerkvergoedingen en dergelijke bij kunnen houden. En dat tegelijkertijd aan de achterkant van dat systeem alles volautomatisch wordt verwerkt. Dat is het soort innovaties waar wij graag mee bezig zijn.”

Van thuiswerken naar hybride werken

Naast het stimuleren van duurzame keuzes in het reisgedrag van werknemers, is het nieuwe thuiswerkbeleid van Quion een belangrijke factor in de mobiliteitsaanpak van de onderneming. Joost: “Voor de coronacrisis werkten we gemiddeld al 30 procent van de tijd vanuit huis, maar was werken op kantoor de norm. Nu we tijdens de pandemie allemaal hebben kunnen vaststellen dat we ook op afstand van elkaar heel effectief kunnen werken, gaan we onze norm aanpassen en onze collega’s in het thuiswerkbeleid ondersteunen om juist daar het werk te doen waar zij dat het beste kunnen doen. Hierbij richten we ons op een balans tussen klantbelang, teambelang en individueel belang.”

“Enquêtes onder de werknemers wijzen overigens uit dat dit ook in lijn is met de behoeftes van onze collega’s”, voegt Esther eraan toe. “Om je ‘gewone’ werk te doen hoef je zeker niet altijd naar kantoor te reizen. Zeker niet nu we geïnvesteerd hebben in het optimaliseren van de thuiswerkmogelijkheden. Dat hebben veel mensen nu zelf ervaren. Het pand krijgt daardoor een andere functie. Het wordt meer de plek om elkaar te ontmoeten en op gezette tijden de verbinding met je collega’s te vinden. Hierover zijn we momenteel nog afspraken aan het maken met alle teams. Maar in relatie tot mobiliteit verwachten we dat het aantal reisbewegingen, en dus de CO2-uitstoot zichtbaar zal afnemen.”

Mobiliteitsscan en goede voorzieningen

Om beter inzicht te krijgen in die reisbewegingen, heeft Quion aan de Verkeersonderneming gevraagd een mobiliteitsscan uit te voeren. “Zo’n scan biedt op verschillende manieren inzicht. Zo kan je bijvoorbeeld zien hoeveel medewerkers binnen een straal van een bepaald aantal kilometers om het pand heen wonen”, licht Esther toe. “Dat is dan de groep die je potentieel zou kunnen motiveren om op een andere manier dan met de auto naar het werk te komen, bijvoorbeeld door de fietsregeling waardoor zij een elektrische fiets zouden kunnen aanschaffen. Of een speed pedelec, voor de mensen net buiten die straal.”

“Daarbij is het heel belangrijk om ook alle faciliteiten aan te bieden die dat soort duurzame opties mogelijk maken”, benadrukt Joost. “Goede fietsenstallingen en elektrische laadpunten bijvoorbeeld.”

Gezamenlijk oplossingen vinden

Qua openbaar vervoer zijn er nog de nodige verbeteringen mogelijk in het gebied waar Quion is gevestigd. “Wij zitten op 8 minuten afstand lopen van het openbaar vervoer”, weet Esther. “En dat is voor sommige mensen best een heikel punt. We kunnen ons pand niet verplaatsen. Maar wat we wél kunnen doen is met de gemeente in gesprek gaan. Ook participeren wij binnen de Green Business Club Fascinatio Capelle om gezamenlijk naar oplossingen te kijken met betrekking tot mobiliteit en bereikbaarheid. Een extra ov-halte, of een people mover die ook bij ons voor de deur stopt, dat zijn mogelijkheden die we graag onderzocht willen hebben.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Joost Hembrecht bij een groene laadpaal van Quion

Het is ook om dit soort redenen dat Esther en Joost enthousiast zijn over een Rotterdamse mobiliteitsaanpak. Beiden geloven ze in het realiseren van gezamenlijke oplossingen en het zoeken van lokale verbinding. “Een leuk voorbeeld in deze context is dat wij besloten hebben de slagboom van onze Quion-parkeerplaats ’s avonds te openen”, aldus Joost. “Op die manier kunnen buurtbewoners ook gebruikmaken van onze laadpalen, voorzien van groene stroom. Dat is beter dan dat alles er ongebruikt bij ligt op het moment dat wij het niet nodig hebben.”

Groene ambassadeurs

De volgende stap in de duurzaamheidsreis van Quion is het inzetten van groene ambassadeurs. Dat zijn medewerkers die al bovengemiddeld en vanuit zichzelf gemotiveerd zijn om duurzame keuzes te maken”, vertelt Esther enthousiast. “Dat kan zijn op het gebied van afvalscheiding, inzameling van oude toners enzovoort, maar dus ook op het gebied van mobiliteit. Door een oproep te plaatsen hebben we ontdekt dat er binnen die groep van 700 medewerkers heel veel mensen met een ‘groen hart’ rondlopen. Bijvoorbeeld iemand die in coronatijd zijn auto heeft weggedaan omdat deze alleen maar stilstond. En nu ontdekt dat er allerlei andere, veel duurzamere manieren zijn om van a naar b te komen.”

Dit najaar start Esther samen met de mobiliteitscoördinator van Quion een serie van kennissessies waarbij deze groene ambassadeurs uitgenodigd worden te vertellen over hun ideeën en hun ervaringen. Esther: “Zo zorgen we ervoor dat we ons duurzame beleid niet alleen strategisch en tactisch invoeren, maar dat we het ook voeden vanuit de praktische ervaringen en de intrinsieke motivatie van onze groene ambassadeurs. We hebben al zo’n 15 ambassadeurs bij elkaar. Ik verwacht dat hun verhalen andere medewerkers kunnen bewegen om vergelijkbare keuzes te maken. Nadat de sessies hebben plaatsgevonden, vertellen we daar graag meer over.”