Mobiliteitswensen en -behoefte bespreekbaar maken

De ’s-Gravelandsepolder, heeft in de loop der jaren al een aantal gedaanteveranderingen ondergaan. Was het eerst zoals de naam al aangeeft een polder, daarna was het een landbouwgebied en vanaf de jaren zestig werd het een bedrijventerrein waar ongeveer 300 bedrijven in de branches groothandel, automotive en zakelijke dienstverlening zijn gevestigd. Niels Verduijn is er vanuit de gemeente Schiedam gebiedsmanager Duurzame Mobiliteit.

Ook nu zal de ’s-Gravelandsepolder weer een bijzondere ontwikkeling doormaken, weet Niels. “De komende jaren wordt de Mechatronic Innovatie Campus Schiedam (MICS) op een deel van het bedrijventerrein ontwikkeld. Het wordt dé hotspot voor de mechatronica-industrie waar bedrijven, onderwijsinstellingen en de gemeente samenwerken aan de techniek van morgen. In deze triple helix staat kennisdeling centraal. De gemeente Schiedam heeft met de uitgifte van grond aan gebiedsontwikkelaar SDK Vastgoed (VolkerWessels) op 14 juli 2022 een start hiermee gemaakt..De ontwikkeling tot een campus kent een doorlooptijd naar 2035.”

Kansrijke mobiliteit
Niels: “Het is best logisch dat juist de ’s-Gravelandsepolder is uitgekozen om er zo’n high tech campus te vestigen. Het gebied is bijvoorbeeld heel kansrijk wat betreft mobiliteit en dat is een belangrijke voorwaarde. Het heeft een groot Intercity station met aansluitingen op tram, metro en bus. Er zijn fietspaden met regionale verbindingen en er is een directe verbinding met de A20. De A13 en A4 zijn daarbij niet ver weg. En er is de ambitie voor een gloednieuw treinstation aan de spoorlijn Leiden-Dordrecht: Kethel. Station Kethel wordt waarschijnlijk gerealiseerd in de nabijheid van de ‘s-Gravelandseweg.”

Vergroening en verduurzaming
De nieuwe gebiedsinrichting tot een campus zal ook andere wensen met zich meebrengen. “Waar we nu voornamelijk te maken hebben met maakindustrie waarbij medewerkers veelal in de directe omgeving wonen, zullen de bezoekers en gebruikers van de campus waarschijnlijk diversere herkomsten hebben. Dat brengt voor de gemeente Schiedam een andere visie op mobiliteit met zich mee. Het bedrijventerrein is nu versteend en vergrijsd. De ambitie is om de omgeving en de mobiliteit te vergroenen en te verduurzamen. Denk aan goede infrastructuur voor wandelmogelijkheden en fietspaden, ook direct vanaf het station. Dan zijn er ook goede fietsenstallingen nodig bij het OV en bij de bedrijven. Tegelijkertijd moet de straatverlichting langs de fiets- en wandelpaden op orde zijn, net als de sociale veiligheid.” De verbinding met de Schie wordt daarbij met name gezocht.

Vraag een aanbod bij elkaar brengen
In zijn rol als gebiedsmanager bekijkt Niels samen met de bedrijven welke behoeftes er zijn aan mobiliteit, bereikbaarheid en de inrichting van de omgeving. Hij brengt vraag en aanbod op de korte en lange termijn bij elkaar. Hoe reizen je medewerkers nu en wat hebben zij nodig om straks anders te reizen? De wensen en behoeftes worden uitgevraagd op het gebied van harde infrastructuur, zachte infrastructuur maar ook op de inrichting van het gebied. “Schiedam steekt zijn nek uit en heeft met de nieuwe campus een duidelijke ambitie. Ik vind het mooi om daar mijn bescheiden steentje aan bij te dragen,” zegt Niels trots.

Meer weten over het verduurzamen van mobiliteit? Kijk dan ook op het Mobiliteitskompas. Bedrijven op de ’s-Gravelandsepolder worden van harte uitgenodigd met Niels Verduijn het gesprek aan te gaan over duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. E-mail naar: n.verduijn@schiedam.nl