Containers

 

 

Jaarlijks worden er circa 9 miljoen containers via de Rotterdamse haven overgeslagen. Circa een kleine 7 miljoen containers betreft de import- en exportstromen naar en vanuit het achterland. De helft van de import- en exportcontainers wordt per truck vervoerd. Dit zorgt voor een enorme druk op het Rotterdamse wegennet en vooral piekbelastingen, aangezien veel importeurs hun container in de ochtend willen hebben en veel exporteurs hun container in de middag weg brengen. Dagelijks zijn er circa 13.000 vrachtwagenritten tijdens de spitsuren op de ring van Rotterdam. Een kwart van alle ritten betreft een rit met een lege container.

Er is nog veel potentie om containerlogistiek efficiënter in te richten, waarbij een aantal partijen hier een rol in kunnen spelen:

  • Verlader: importeert of exporteert goederen en betaalt uiteindelijk de prijs voor de in-efficiency;
  • Reder: voert het zeetransport uit en bepaalt als uitgever van de lege container hoe lang deze gebruikt mag worden en waar die ingeleverd moet worden;
  • Inlandoperator: voert het achterlandtransport uit per truck, trein of binnenvaartschip. Voor de intermodale operators geldt dat zij over een inland terminal beschikken om de container voor de last en first mile op een truck over te slaan;
  • Expediteur: regisseert in veel gevallen het transport voor de verlader en koopt de zeevracht en het achterlandtransport in.

Advies op maat

Wij ondersteunen je met het efficiënter inrichten van het logistieke proces binnen jouw onderneming of in de keten. Dat kan onder andere door: andere manieren van vervoer te kiezen (modalshift), andere venstertijden of slimmere samenwerking.  Ook kunnen we samen kijken naar de impact van onderhoud aan de weg op jouw bedrijfsvoering.

Heb je een vraag over logistieke kostenbesparing of duurzaamheid, dan kan je contact met ons opnemen voor een advies op maat met een van onze logistieke makelaars.

De logistiek makelaars gaan met jouw organisatie aan de slag, bijvoorbeeld met:

  • Modal Shift;
  • Betere beladingsgraad;
  • Bundelen van lading;
  • Samenwerken tussen partijen/keten;
  • Planning optimaliseren.

Voor meer informatie of een persoonlijk adviesgesprek neem contact op met info@ways2go.nl!