Vijfhonderdveertig mensen uit de Rotterdamse regio deden afgelopen week mee aan een korte enquête over thuiswerken. 85 procent van de respondenten werkt momenteel vanuit huis. Iets meer dan de helft, 53 procent, geeft aan het prettig te vinden om thuis aan het werk te zijn. Het meest genoemde voordeel is dat respondenten niet meer in de file hoeven te staan. Het grootste nadeel, dat door 95 procent van de thuiswerkers werd genoemd, is het gemis van de collega’s. Opvallend is dat er geen verschillen zitten in de beleving van het thuiswerken tussen respondenten die dit voorheen nooit deden en respondenten die in het verleden soms thuiswerkten. Deze enquête is uitgevoerd onder het Mobiliteitspanel van De Verkeersonderneming en verspreid via de social media kanalen van de publiekscampagne Ways2go.

Resultaten

Dit is de top drie van meest gegeven antwoorden op de vraag ‘wat mis je het meest nu je thuiswerkt?’

  1. Collega’s
  2. Informatie over het werk
  3. Vaste structuur van de dag

Opvallend is dat bijna 400 respondenten aangeven hun werkzaamheden goed vanuit huis uit te kunnen voeren, maar dat slechts 53 procent van alle thuiswerkers het thuiswerken ook daadwerkelijk als prettig ervaart.

37 Procent van de respondenten die momenteel thuiswerken, werkten voorheen ook al thuis. De meesten deden dit gemiddeld een dag per week. Bijna een kwart van deze groep geeft aan het momenteel niet fijn te vinden om thuis te werken, onder andere omdat ze sneller afgeleid zijn. “Een dag thuiswerken vind ik fijn, maar een hele week is toch wel erg saai,” aldus een respondent.

Een ander opvallend verschil is dat de groep thuiswerkers die ook kinderen met onderwijs moet helpen niet negatiever is over het thuiswerken dan de groep die dit niet hoeft. In totaal helpen momenteel maar liefst 105 thuiswerkers hun kinderen met thuisonderwijs. “Er zijn momenten dat thuiswerken prima gaat, maar er zijn ook momenten dat het niet goed lukt. Je bent dan bijvoorbeeld ook ‘docent’ of ‘psycholoog’ met een tiener thuis,” aldus een respondent.

De meeste thuiswerkende respondenten geven aan dat zij vanuit huis kunnen inloggen op het systeem van de werkgever. Ook faciliteren veel werkgevers momenteel digitale vergaderingen.