Ronde Tafel Gesprek CO2 uitstoot mobiliteit medewerkers

Op 2 mei 2022 vond een C-level niveau Ronde Tafel bijeenkomst plaats van de Alliantiepartners Duurzame Mobiliteit. Gastheer was koploper PwC. Hieronder treft u een samenvatting aan van hetgeen PWC heeft voorgelegd en van de daarop geplaatste opmerkingen. Onderwerp van gesprek was het bepalen en meten van de CO₂-uitstoot van de mobiliteit van medewerkers.

.

PwC (5.500 medewerkers in Nederland waarvan circa 1.200 in Rotterdam, 300.000 wereldwijd) is al heel lang bezig met duurzaamheid, vooral met ESG (Environmental, Social en Governance, deze 3 verwijzen naar de centrale factoren in het meten van de duurzaamheid van een belegging). Als je je klant over duurzaamheid wilt informeren moet je het zelf ook serieus nemen. Vandaar dat ze een veranderingsproces zijn gestart waarbij de CO₂-uitstoot van medewerkers inzichtelijk wordt gemaakt.

Betrek leveranciers bij Net Zero doel
PwC heeft een Net Zero doelstelling. En ze zijn niet de enige met deze ambitie. Zo’n 20% van de grootste bedrijven wereldwijd is hiermee aan de slag. Om tot Net Zero te komen, moet je ook je leveranciers er bij betrekken. Het gaat tenslotte niet alleen om het product maar om de gehele organisatie. Door hen te betrekken schaal je snel op en de verwachting is dan ook dat binnenkort 40% van de bedrijven zich committeert aan duurzaamheid.

Er is een exponentiele aandacht voor duurzaamheid waarneembaar. De integrale aanpak mag op een hoger niveau komen. Denk in ecosystemen: anders wordt de aanpak te veel verbrokkeld. De worsteling is wel hoe je daar als bedrijf met je medewerkers goed invulling aan geeft. Het is een veranderingsproces, een transitie.

Onderneem groen!
De overheid zou groene investeringen moeten belonen. Soms is de investering voor een bedrijf zo hoog dat het bedrijf er vanaf ziet. Maar tegelijk wordt verwacht dat het kapitaal steeds meer zijn werk doet. Kijk ook naar de kapitaalstromen: die gaan naar groene bedrijven. De bedrijven onderling spreken ook steeds meer dezelfde groene taal. Als je niet groen onderneemt, krijg je geen financiering meer of alleen tegen enorm hoge tarieven. Dan wordt de keuze steeds makkelijker. Denk aan het fiscale voordeel dat 100% elektrische rijders kregen. Daardoor gingen veel mensen overstag om elektrisch te rijden: en een mooie auto en slechts 4% bijtelling. Het heeft een boost gegeven aan het elektrisch rijden bij bedrijven: 100% elektrisch rijden kan dus wel!

Zo’n 87% van de milieu-impact bij PwC is mobiliteit gerelateerd. Denk dan aan het gebruik van auto’s, hotels, vliegtuigen, etc. Er wordt gewerkt met een interne CO₂ prijs van 100 euro, deze wordt per ton berekend. Op basis daarvan wordt het CO₂ budget bepaald dat iedere medewerker heeft. Door een prijs te hangen aan de CO₂ krijg je de mogelijkheid geld vrij te maken om zaken te financieren waar eigenlijk geen business model voor is. Dat werkt als een versneller. Je kunt er ook de meerkosten van een duurzaamheidsproject van betalen of het gebruiken voor de inzet van een dienst in het eerste jaar. De grootste zaken pak je dan als eerste aan want dan is er nog het meeste geld. Dit budget wordt lager naarmate de uitstoot verder wordt beperkt.

Start transitie hoog in de organisatie
Vanaf 2025 zijn alle voertuigen bij PWC elektrisch of hybride. Nu is dat nog circa 60%. Om de overgang naar CO₂ bewust reizen voor elkaar te krijgen is de verandering gestart bij de partners van het bedrijf. Ook die hebben een autovergoeding. Boven de 150 gram uitstoot (denk aan een Porsche) kregen zij geen autovergoeding meer. De Green Car Policy is bijna budget neutraal ingevoerd, mede dankzij de hulp (lage bijtelling) van de overheid. Een andere beweging is dat er ook collega’s zijn die geen auto meer wensen. Heeft er ook mee te maken dat niet meer iedereen 100% naar kantoor gaan. Medewerkers krijgen 1.000 euro ‘well being’ budget: daar kan ook een massage of een coach van betaald worden. De kantoorinrichting verandert. Nu al heeft niemand, ook de partners niet, een eigen werkplek. Daarnaast ga je bekijken of kantoren in de toekomst niet dichter bij het OV kunnen liggen, zoals het onze in Rotterdam.

Roadmap tot 2030:

  • Niet: mag niet, wel: richting geven
  • Wel: het gesprek aangaan
  • Wel: groene houding is onderdeel van beoordeling van het gehele team. Daar willen we naar toe werken.
  • Niet alleen inzet op neutraal, maar ook op minder reizen.

Inzicht en het gesprek aangaan
Om zaken te bereiken is er een app voor medewerkers die inzicht geeft in het CO₂-verbruik. Hoeveel wordt gereisd? Met welk vervoermiddelen? Aantal kilometers? Hoeveelheid CO₂-uitstoot?

Vliegen heeft een hele hoge impact op het CO₂-verbruik. Uit onderzoek bleek dat medewerkers zich niet altijd empowered voelden om daarin keuzes te maken. Wat doe je als een klant vraagt te gaan vliegen? Of als het hele team het doet?

Daarom is er nu ook een tool ontwikkeld om met het hele team en de klant samen het gesprek aan te gaan. Een hulpmiddel om het compromis te vinden en om zaken inzichtelijk te krijgen. Wat kost het qua milieu impact, maar ook qua tijdinvestering? Wel oog blijven houden voor het onderscheid tussen efficiency en effectiviteit, soms kan reizen om andere redenen nodig blijven.

Hoe werkt het arbeid technisch als je een groen bedrijf bent dat niet meer zo veel wil vliegen?
We merken dat onze medewerkers aan interessante opdrachten willen werken. Je hoort zelden dat ze bij ons willen werken om het vele vliegen. Alle aandacht voor het milieu wordt gewaardeerd.

App van BMW: hanteert een beloningssysteem: hoe meer je elektrisch rijdt, hoe meer punten je kan verdienen. Je ziet dat zo’n challenge werkt. BMW heeft afspraken met de gemeente Rotterdam vertaald in een proefproject: zodra de hybride BMW auto’s Rotterdam binnenrijden, schakelen ze over op elektrisch.

De inzet en aandacht voor het milieu is mede afhankelijk van het type medewerker dat voor je werkt. Zijn het wat meer laaggeschoolden dan komen medewerkers meer naar de organisatie. Heeft mede te maken met het gegeven, dat de privé huisvestingssituatie thuiswerken niet altijd makkelijk of zelfs mogelijk maakt in een klein huis en met de kinderen thuis.

Tip: probeer cohesie tussen medewerkers te verkrijgen. Laat ze samenwerken aan een opdracht. Dan merk je dat die verbondenheid er ook voor zorgt dat medewerkers zich verantwoordelijker voelen voor het werk, zich minder ziek melden (want dan moet iemand anders binnen het team het overnemen).

Deelname aan duurzaamheidsinitiatieven als deze Klimaatalliantie maken een positie duidelijk ten opzichte van het onderwerp, maar het is zinvol het ook tot iets van de gehele organisatie te maken, door medewerkers actief te betrekken. De werkwijze van PWC zijn eerste stappen daarin die in de nabije toekomst verder verfijnd moeten worden. Andere organisaties kunnen zich hier aan optrekken en dit voorbeeld volgen, maar het vergt altijd wel maatwerk, passend bij de aard van de organisatie.