Ronde Tafel Gesprek Van tankstation naar hub

Cees Vingerling heet de aanwezigen van harte welkom. Hij licht vanuit de grote doelstellingen toe waarom we met elkaar werken aan duurzame mobiliteit. De Verenigde Naties hebben als doel gesteld dat we werken aan 17 hoofdthema’s (SDG’s) om de aarde te verbeteren. Het gaat dan om onderwerpen als bestrijding van armoede, verbeteren inclusiviteit maar ook verduurzaming. Met name deze laatste doelstelling is door het Klimaatakkoord van Parijs (2015) verder doorvertaald en in Rotterdam opgepakt met de klimaat aanpak.

Binnen de Rotterdamse aanpak is de werkgeversaanpak duurzame mobiliteit een van de pijlers om de CO2 in 2030 te reduceren. Deze pijler is benoemd omdat juist bij werkgevers veel winst is te behalen door het inzetten op een andere mobiliteit: woonwerkverkeer, zakelijk verkeer maar ook logistiek vervoer.

Die winst is ook te behalen omdat er veel mogelijkheden zijn om duurzaam te reizen en/of niet te reizen zoals thuiswerken. De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven aan Zuid-Holland Bereikbaar om met mobiliteitsmakelaars werkgevers te ondersteunen in een ander mobiliteitsbeleid. Neem dus vooral contact met ons op. info@ways2go.nl

Op dit moment werken ruim 40 werkgevers in Rotterdam met elkaar aan de verduurzaming van het woon-werk en zakelijk verkeer. Gezamenlijk zijn zij goed voor 80.000 werknemers. Dit is 1 op de 5 werknemers in Rotterdam.

Berkman: Transitie van tankstation naar hub
“Bij Berkman zetten we volop in op de energietransitie, “ zegt Ian van der Jagt, commercieel manager. “De meeste mensen kennen ons van de tankstations en de brandstoffen, maar we investeren als bedrijf ook in allerlei nieuwe ontwikkelingen. De snelle ribboten zijn bijvoorbeeld erg bekend. En in het verleden zijn we bezig geweest met duurzame brandstoffen als E-15 en E-85 en met automerken zoals Renault. Nu zetten we ons in op de energietransitie.

Duurzaamheid speelde in ons bedrijf al veel langer een rol en dat heeft door het Klimaatakkoord van Parijs weer een nieuw elan gekregen. Niet het schone product, de schone brandstof staat centraal, het gaat ons om een schone reis en het liefst een schone reis met een beleving. Denk bij reizen aan woon-werkverkeer maar ook aan recreatief reizen en aan de vrachtwagenreis. Tankstations ombouwen naar hubs, dat zien we voor ons. En die hubs zijn dan als het ware proeftuinen van nieuwe mobiliteit. Opvallend is dat de tankstations van nu er bijna hetzelfde uitzien als die van 40 jaar geleden. Maar daar komt de komende vijf jaar forse verandering in. We zien drie soorten hubs voor ons,” somt Van der Jagt op.

Satelliet hubs, waar vooral voor allerlei soorten(deel)vervoer (modaliteiten) duurzame brandstof te laden is en er verbinding is met het ov. We denken na over inclusiviteit, is de mobiliteit voor iedereen bereikbaar? En zo niet, hoe zorgen we dat dat wel zo wordt? Belangrijk is ook het gemak waarmee je het (deel)vervoer kunt gebruiken. Hiervoor denken we aan MaaS (Mobility as a Service) systemen waarmee je met een app je reis kan reserveren, regelen en betalen.

Als tweede willen we Mobiliteitshubs inrichten. Hier tank je de brandstof, huur je (deel) vervoer en hier kan je ook werken op flexwerkplekken. Je kunt er elkaar ontmoeten, eten en drinken. Er is een supermarkt. En op grote hubs is er ook kinderopvang. Het zijn echte ontmoetingsplekken waar van alles te beleven valt. En waar je door het aangeboden voorzieningenpakket minder hoeft te reizen of het reizen gemakkelijker wordt. De hub wordt ingericht volgens hoge duurzame eisen, dus met circulaire materialen zoals zonnepanelen, groene daken en gevels. En alle materialen kunnen worden hergebruikt.

Als derde hebben we het over Heavy Duty Hubs. Dat zijn gespecialiseerde hubs voor de transportsector. Enorme terreinen van circa 3,5 hectare waar je waterstof oplaadt maar waar ook truckparkings zijn met alle voorzieningen die daarbij nodig zijn.”

Hoe nu verder?
Hoe kunnen we elkaar als alliantiepartners helpen de volgende stappen te zetten? Daarover gaat de discussie. Het zou jammer zijn als iedereen opnieuw en als individueel bedrijf het wiel uitvindt, juist omdat er zoveel synergie te behalen is in samenwerking.

Daarom is het heel belangrijk om massa te maken. Het dringende verzoek aan alle alliantiepartners is om nieuwe partners aan te dragen: leveranciers, klanten, collega-bedrijven, etc. Wanneer we massa hebben krijgen we ook meer impact en wordt het gewoner voor alle bedrijven om aan de slag te gaan.

Tegelijkertijd gaan we concreet met elkaar aan de slag om voortgang te bewerkstelligen. Het idee wordt gelanceerd om thematafels te creëren rondom een bepaald onderwerp of in een bepaald geografisch gebied zodat werkgever concreet met elkaar aan de slag gaan.