Uitnodiging bijeenkomst Alliantie Partners Duurzame Mobiliteit

Op 10 mei komen de Alliantiepartners Duurzame Mobiliteit weer bij elkaar. Dit keer in Diergaarde Blijdorp.

Veel bedrijven in Rotterdam zijn aan de slag gegaan met Duurzame Mobiliteit. Op 10 mei sluiten nog meer Rotterdamse werkgevers aan en tekenen zij de intentieverklaring. Samen slaan we de handen ineen om de CO₂-uitstoot van het werkgerelateerde verkeer in Rotterdam minimaal te halveren voor 2030. We zijn zeer verheugd dat Diergaarde Blijdorp, ook alliantiepartner, deze middag onze gastheer is.
Wilt u ook meedoen? Neem contact met ons op. info@ways2go.nl
Dan kunt u 10 mei aansluiten en aan de slag gaan met een duurzaam 010.

Programma in het kort:
15.30 uur Inloop Haaienzaal
16.00 uur Start programma en welkomstwoord
16.05 uur Presentie Erik Zevenbergen over de Duurzame Diergaarde
16.20 uur Welkom aan nieuwe alliantiepartners
16.45 uur Duurzame innovatie. Welke innovatieve oplossingen kunnen we gebruiken
voor de verduurzaming van het woon-werk en zakelijk verkeer?
17.00 uur Probeer het OV, we hebben een mooi aanbod!
17.10 uur Afsluiting
17.15 uur Netwerkborrel in Haaienzaal

Feiten op een rij
Betreft: Uitnodiging intentieverklaring Klimaatakkoord Duurzame Mobiliteit
Rotterdam, kennisdeling en netwerken alliantiepartners
Locatie: Diergaarde Blijdorp, Blijdorplaan 8, 3041 JG Rotterdam
Zaal: Haaienzaal en Eauditorium