Verkeersmanagement

We informeren je meestal over mobiliteitsmanagement. Dus hoe je met ander vervoer of door niet te reizen maar thuis te werken zo min mogelijk files veroorzaakt. En daardoor dus bijdraagt aan de bereikbaarheid van de regio. Omdat die bereikbaarheid optimaal te houden zijn overheden aan de slag met verkeersmanagement. Verkeersmanagement is eigenlijk het zo goed mogelijk leiden van het verkeer over alle wegen. Zodat er zo min mogelijk file ontstaan.

Complexe verkeerssituatie
De verkeerssituatie in Zuid-Holland is complex. We weten allemaal dat het een grote en (vooral in de spits) drukke provincie is.
Op de wegen rijden heel veel auto’s en daarom stonden er het eerste kwartaal 2022, maar liefst 5 files in de nationale file top 10. Zoals die op de A20 (op verschillende trajecten), de A4, de A15 en de A12.

Waardoor ontstaan de files?
Veel hinder en file ontstaan door ongevallen, wegwerkzaamheden en evenementen (circa 25%). Maar daarnaast kent ons wegennet ook veel zogenaamde ‘verknopingen’. We hebben het dan over weg/water kruisingen met beweegbare bruggen of tunnels. Ook zijn er veel viaducten, op-en afritten, weefvakken etc.

Om al het verkeer in deze complexe omgeving goed te laten doorstromen wordt verkeersmanagement ingezet. Verkeersmanagement is het doelgericht ingrijpen in de verkeerssituatie met dynamische en statische instrumenten. Het wordt soms ook verkeersbeheersing genoemd. Met verkeersmanagement wordt bepaald waar verkeer gewenst/noodzakelijk is en waar niet. Verkeersmanagementmaatregelen hebben als doel om de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid te verbeteren en/of de infrastructuur beter te benutten. Het vertrekpunt daarbij is de weggebruiker.

Bij de instrumenten die ingezet worden kun je denken aan de routeinformatieborden langs de weg of de matrixborden met de rijsnelheid aanduiding boven de weg. Ook verkeerslichten worden gebruikt in het verkeersmanagement door ze bijvoorbeeld anders in te stellen in een bepaalde verkeerssituatie.

Samenwerken op de Regiodesk
De verantwoordelijkheid voor (regionaal) verkeersmanagement is neergelegd bij de eigenaren van de weg, de wegbeheerders. In Zuid-Holland zijn dit er 59. Samen hebben zij de taak om weggebruikers een vlotte en veilige reis van A naar B te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, werken Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeenten Den Haag en Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Prorail samen in Zuid-Holland Bereikbaar. Binnen Zuid-Holland Bereikbaar is een Regiodesk werkzaam waar wegverkeersleiders zorgen voor de inzet van maatregelen op de wegen in de provincie. Ook het voorbereidend werk voor het inzetten van de maatregelen bijvoorbeeld in scenario’s en de afstemming met de wegbeheerders vind plaats bij Zuid-Holland Bereikbaar.

 

Vanuit de verkeerscentrale in Rhoon overzien de medewerkers van de RegioDesk via beeldschermen het hele wegennet van Zuid-Holland. Zo komt alle informatie van de vier verkeerscentrales in Zuid-Holland samen. Als er geen bijzonderheden zijn, functioneren de verkeerscentrales zelfstandig, maar zodra er hinder dreigt waarbij meerdere wegbeheerders zijn betrokken, coördineert de RegioDesk de inzet van maatregelen. Hiervoor liggen er draaiboeken (regelscenario’s) klaar. En als de actuele situatie erom vraagt, wordt er samen maatwerk geleverd.

Rood kruis boven de weg

Wat te doen bij een rood kruis boven de weg?

GRIPS en DRIPS

GRIPS en DRIPS: wat zijn dat?