Verslag bijeenkomst over Bereikbaarheid, hinder en (duurzame) alternatieven

The Hague Humanity Hub was op woensdag 28 juni de plaats waar ruim zestig (logistieke) ondernemers zich verzamelden om zich te laten informeren over de wegwerkzaamheden die de komende jaren op ons afkomen en de mogelijke oplossingen daarvoor. 

Dagvoorzitter Elske van de Fliert heette samen met wethouder Anne Mulder alle ondernemers van harte welkom.
Wethouder Anne Mulder benadrukte het belang van elkaar te ontmoeten. “Er zijn niet alleen werkzaamheden, er wordt ook veel gebouwd en als grote stad hebben we natuurlijk ook een klimaatopgave. De functie van de stad neemt toe, maar de ruimte niet. Hoe blijft de economie draaien? En hoe doe je dat in deze tijd? Het vestigingsklimaat moet ook goed blijven voor ondernemers. Daarom is het van belang dat we elkaar in gesprek gaan. Dat doen we vandaag en ook de komende jaren. Deze bijeenkomst is er een in een reeks.”

“Voor de gemeente Den Haag is samenwerking met ondernemers van groot belang. Alleen met elkaar kunnen we zorgen dat onze stad en regio een prettige omgeving blijft om te werken, te ondernemen en te wonen,” benadrukte de wethouder. “Er komen veel wegwerkzaamheden aan, er worden trams aangelegd, Warmtelinq wordt aangelegd en er worden veel woningen gebouwd. We zullen als gemeente regelmatig bijeenkomsten als deze organiseren om ondernemers en logistieke partijen te informeren. De overlast blijft maar met elkaar kunnen we zorgen dat de stad en de regio bereikbaar blijven.”

Maatwerkadviezen via Zuid-Holland Bereikbaar
Jos van Hees, directeur van Zuid-Holland Bereikbaar, ging nader in op de opgave waar Zuid-Holland voor staat. “Zoals wethouder Anne Mulder al meldde wordt het door allerlei bouwwerkzaamheden steeds drukker in Zuid-Holland. Als we niets doen, staan we in Zuid-Holland nog vaker stil. Daarom bundelen acht publieke organisaties (Rijkswaterstaat, ministerie Infrastructuur en Waterstaat, MRDH, ProRail, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het Havenbedrijf Rotterdam) hun krachten in de samenwerkingsorganisatie Zuid-Holland Bereikbaar. Met elkaar stemmen de overheden de werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af. Daarnaast bieden we ondersteuning aan ondernemers om te komen tot oplossingen. Er zijn mobiliteitsmakelaars en logistiek makelaars die u kosteloos maatwerkadviezen kunnen geven over structurele en duurzame oplossingen.
Neem contact met hen op: info@zuidhollandbereikbaar.nl

Duizenden aanvragen vergunningen per jaar
Arjen Reijneveld is adviseur Bereikbaarheid bij de gemeente Den Haag. Samen met collega’s zorgt hij voor een bereikbare stad door het vooraf afstemmen en programmeren van alle activiteiten. Maar ook door het werken aan een goede verkeersafwikkeling met de verkeerscentrale en omleidingsroutes. “In een grote stad als Den Haag zijn er altijd wegwerkzaamheden aan het spoor, de wegen en kruispunten. Er zijn evenementen en er wordt gebouwd en verbouwd. Daar zijn vergunningen voor nodig: in 2022 zijn er maar liefst 32.000 vergunningen aangevraagd voor grote en kleine werken. Het is belangrijk te zorgen dat de stad ondanks alle geplande wegwerkzaamheden geen chaos wordt. En dat is soms best lastig. Vooral als er grote projecten zijn zoals de Hubertustunnel. Daarom is het belangrijk je goed en tijdig te laten informeren over werkzaamheden op korte en langere termijn. Check de kaart op https://bereikbarestad.denhaag.nl/, Zuid-Holland Bereikbaar kan je helpen vervoersalternatieven te vinden.”

Niels Bijlsma is van RWS: “Ook RWS zal de komende jaren onderhoudswerkzaamheden in en om Den Haag uitvoeren. In het oog springend is bijvoorbeeld de Sijtwendetunnel: vanaf februari 2024 wordt de verlichting vervangen en gaat de tunnel een aantal weken in een richting dicht. En in de periode 2029-2031 zijn er technische werkzaamheden in de Sijtwendetunnel. De A13 krijgt nieuw asfalt, dat brengt weekend afsluitingen met zich mee.” Dus ook hier geldt: bereid je voor, kijk op de website voor meer informatie https://bereikbarestad.denhaag.nl/

Ondernemers aan de slag
Christiene Everaars van Siemens: “Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. We willen in 2030 klimaatneutraal zijn. Daarom wordt ons wagenpark voor 2027 geëlektrificeerd. Verder reizen wij zowel in binnen- als buitenland zo veel mogelijk met de trein en onze bestelwagens worden ’s nachts thuis bij de medewerker bevoorraad.

Rinse van der Woude van Hubbel: “Slimmer en groener is ons motto. We bundelen voor aangesloten klanten de goederen die we vervoeren waardoor we zo min mogelijk kilometers maken en zo min mogelijk lege ruimte hebben in onze voertuigen. We maken daarbij ook gebruik van StadsHubs; locaties die goed bereikbaar zijn aan de rand van de stad. Van daaruit brengen wij de goederen met elektrische voertuigen (dus 100% Zero Emissie) verder de stad in naar de plaats van bestemming.”
https://hubbel.nl

Gerard Hegge van Van Dorp Installaties: “Wij zijn een innovatieve, duurzame, technische en facilitaire dienstverlener. Ons bedrijf is in 2012 gecertificeerd voor het hoogste niveau van de CO2 prestatieladder. Zo gaan onze monteurs naar veel storingen met een elektrische bakfiets in plaats van een dieselbus. Want veel verstoringen zijn met een schroevendraaier en een laptop te verhelpen.” https://vandorp.eu

Europese Mobiliteitsweek
Rutger van Hoogstraten is van The Hague Connected, een samenwerking van zeven grote bedrijven in Den Haag (Aegon, ANWB, NN Group, PostNL, Siemens, T-Mobile en Shell). Hij onderstreept de noodzaak van een mobiliteitsaanpak voor de Haagse regio. De sterke positie op het (inter)nationale speelveld van de residentie moet worden behouden en waar nodig verstevigd. Om de stad toekomstbestendig te houden is het noodzakelijk dat:

  • De internationale bereikbaarheid van de stad verbetert;
  • De regionale en binnenstedelijke verbindingen uitgebreid worden;
  • De (stads)logistiek en mobiliteit slim, duurzaam en veilig is.

In september 2022 hebben de zeven bedrijven meegedaan aan de Europese Mobiliteitsweek. Tijdens die week (dit jaar van 16 tot en met 22 september) roept de Europese Commissie voor Duurzame Stedelijke Mobiliteit Europese steden en gemeenten op om een week te wijden aan duurzame mobiliteit. Vorig jaar werd samen met Zuid-Holland Bereikbaar ingezet op niet-reizen (thuiswerken), spitsmijden, fietsen of het gebruik van het openbaar vervoer. En met succes! RWS heeft berekend dat in deze week in totaal 70.000 km minder is afgelegd op de A4 rondom Den Haag en Rijswijk met als gevolg minimaal 3% minder files! Uitgaande van dit percentage en een gemiddelde uitstoot van een personenauto, leidde dat tot een reductie van 14 ton CO2. Ook dit jaar gaan de bedrijven aan de slag met de Europese Mobiliteitsweek. Doet u ook mee? Neem contact op met Theonoordman@zuidhollandbereikbaar.nl

Deelvervoer heeft voordelen!
Sven van Laaf van Zoem Bike: “Wij zijn een Haags bedrijf dat bakfietsen op maat maakt met medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt. Een bakfiets is een slimme investering, die je in 124 dagen terugverdient. Een bakfiets is geen vervanger van een busje, het is een aanvulling op het reguliere vervoer.”
Contact met Zoem? https://zoem.bike/contact/

Souren Arakelian van BaqMe: “Maak gebruik van een elektrische deel-bakfiets. Als werkgever kan je een account aanmaken en dan kunnen al je medewerkers er gebruik van maken in plaats van iedereen een eigen account. Dat is echt makkelijk!“
Contact met BaqMe? https://www.baqme.com/

Workshops
Er zijn drie workshops georganiseerd.

  • Inzicht in reiswijze medewerkers met (gratis) scans en opvolging met maatwerk mobiliteitsalternatieven.
    Wilt u hier meer over weten? Neem contact op met Theonoordman@zuidhollandbereikbaar.nl

Foto's: Frank Jansen