Blankenburg-verbinding

Om de bereikbaarheid van de Rotterdamse regio te verbeteren wordt de Blankenburgverbinding (A24) aangelegd. Deze nieuwe weg verbindt de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam.

De bereikbaarheid van de Rotterdamse regio is belangrijk. Om het verkeer beter te laten doorstromen wordt de Blankenburgverbinding (A24) aangelegd. Deze nieuwe weg verbindt de A15 en de A20 ten westen van Rotterdam. De nieuwe weg wordt naar verwachting in 2024 in gebruik genomen.

De werkzaamheden voor deze verbinding zijn in volle gang. Er wordt gewerkt aan:

  • De aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken;
  • Een landtunnel (de Hollandtunnel);
  • Een watertunnel (de Maasdeltatunnel);
  • Een verdiepte aansluiting op de A20;
  • Een hoge aansluiting op de A15;
  • De verbreding van de A20 tot aan het Kethelplein.

Informatiecentrum Blankenburgverbinding

Meer informatie vind je ook bij het  Blankenburgverbinding Informatiecentrum
Het informatiecentrum is dé plek waar alles samenkomt over het project Blankenburgverbinding. Hier kun je zien en beleven wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van de nieuwe snelweg; de bouw van twee tunnels, twee knooppunten en de verbreding van de A20. Je vindt bij ons uitleg over de bouwmethoden en techniek, de historie van het project, archeologie en de landschappelijke inpassing.

Projectpagina

Lees alles op de Blankenburgverbinding projectpagina van Rijkswaterstaat