Terugblik webinar: Fiets en fiscaliteit; een uitdagende combi?

Rondom de fiets en fiscaliteit is de nodige regelgeving. Fietsvergoedingen kunnen worden ondergebracht in de Werkkostenregeling (WKR), maar dan moet er ‘vrije ruimte zijn. Lukt dat niet dan is er de mogelijkheid dat de werkgever een renteloze lening verstrekt. Een andere mogelijkheid is natuurlijk het verstrekken van een fietsvergoeding per kilometer. Per 1 januari is dat bedrag verhoogd naar € 0,21/km. Lees het verslag, bekijk de video en zie welke mogelijkheden er allemaal zijn. Lees verder en bekijk de video.

 

 

Moderator Anna Schouten heet alle aanwezigen van harte welkom bij dit lunch & learn webinar van Zuid-Holland Bereikbaar. De fiets en de fiscus! Aan de vragen die we altijd krijgen merken we dat het een uitdagende combi is en blijft. Daarom gaan we er een uur lang aandacht aan besteden. We geven uitleg en concrete voorbeelden. Dat doen we samen met onze gast Michiel Vonhögen, Fiscalist loonheffingen/vennootschapsbelasting bij de Gemeente Rotterdam.

Eerst een paar vragen aan de deelnemers.
Wat wil je vandaag horen, waar wil je meer informatie over?

Welk beleid heeft de gemeente Rotterdam?

Michiel Vonhögen: “Er is een reiskosten regeling waarbij we reizen met het OV geheel vergoeden. Iedere medewerker heeft een OV-kaart en daarop kan je ook een OV-fiets huren. Als je met actief vervoer komt (denk aan de fiets) dan vergoeden we €0,15/km en als je met passief vervoer komt (scooter/auto) vergoeden we €0,08/km. Met dit beleid maken we duidelijk neer dat we duurzaamheid willen stimuleren en gezondheid willen bevorderen.

Die vergoeding van €0,15 is fiscaal niet optimaal. Van de fiscus mag de werkgever €0,21/km vergoeden dit jaar. De resterende €0,06 mag je uitruilen. Dit betekent in de praktijk het volgende: per gereisde kilometer wordt je bruto salaris met €0,06 verlaagd en daarvoor in de plaats krijg je een netto vergoeding van €0,06 terug. Dat is beleid binnen de IKB. IKB betekent: Individueel Keuze Budget. Hierbij kun je dus belast loon uitruilen voor een onbelaste kostenvergoeding.

Via de IKB kan je met fiscaal voordelen ook een fiets aanschaffen.

Een derde regeling die we hebben betreft de leaseauto of poolauto. Dat is voor medewerkers die vaak naar een andere locatie moeten reizen.

Tips

Tip 1: Begin met in kaart te brengen welke type medewerkers er in je organisatie zijn. Sommigen gaan ’s morgens naar kantoor en ‘s middags weer naar huis. Dan is het puur woon-werkverkeer. Anderen hebben piketdiensten en moeten snel ergens ter plaatse zijn of moeten gedurende de dag op een aantal locaties aanwezig zijn. Bekijk dus welke wensen er zijn. De gemeente heeft bijvoorbeeld ook medewerkers die op de Sociale Werkplaats werken. Deze medewerkers worden met busjes naar het werk gebracht.

Tip 2: Zorg dat je het financieel goed regelt. Koppel de financiële administratie bijvoorbeeld aan de loonadministratie.

Tips 3: Zorg voor goede communicatie. Nieuw beleid roept vaak veel vragen op. Neme de tijd om die vragen te beantwoorden.

Tip 4: Trek er tijd voor uit om het beleid te maken. Het heeft bij ons een jaar geduurd. De vakbonden waren er ook bij betrokken.

Vraag: Kan je als medewerker switchen tussen de ene en andere regeling?

Ja, medewerkers geven per maand achteraf aan af of ze hebben thuisgewerkt en dus recht hebben op een thuiswerkvergoeding of dat ze hebben gereisd naar het werk. Helaas is de fiscus niet zo flexibel dat je als medewerker mag opgeven dat je ’s morgens hebt gereisd en in de middag hebt thuisgewerkt en voor dat deel dus een thuiswerkvergoeding wilt ontvangen. Er moet gekozen worden.

Fietsvergoedingen MRDH

Medewerkers van de MRDH kunnen voor het fiets woon-werkverkeer (ook van huis naar het NS  station/busstation en andersom) in aanmerking komen voor een fietsvergoeding.

Deze vergoeding bedraagt €2,87 per kilometer per maand over minimaal 3 km en maximaal 20 km enkele reisafstand (alleen de heenweg ofwel terugweg krijgen ze dus vergoed).

De vergoeding is naar rato voor het aantal dagen dat de medewerkers werken.

Op een werkdag kunnen ze niet én een thuiswerkvergoeding én een fietsvergoeding ontvangen.
MRDH verrekent in de maand december fiscaal het verschil in toegestane vergoeding door de fiscus en de bedragen die al vergoed zijn. De fiscus staat toe dat voor de fiets maximaal € 0,21 (voor 2023 € 0,19) wordt vergoed per kilometer.

Feit of fabel? Vragen met de Mentimeter

De overheid beloont de fiets van de zaak meer dan de auto van de zaak.
Feit. Je hebt al minder bijtelling (7%) en nu maken ze het ook nog makkelijker om een reiskostenvergoeding te krijgen als je ook met de auto reist.

Een renteloze lening verstrekken voor een fiets kan alleen binnen de WKR regeling.
Fabel. Dit mag je gewoon ook buiten de WKR verstrekken.

De WKR is dit jaar tijdelijk verhoogd.
Feit. Het is nu 3% van de eerste €400.000 bruto loonsom. In 2024 wordt dit weer een percentage van 1,92%.

Als je kiest voor een leasefiets via je werkgever, dan vervalt je reiskostenvergoeding altijd.
Fabel.

Je kan (als werkgever) de reiskosten vergoeding voor een fiets hoger maken dan die van een auto.
Feit

De werkgever kan alleen via de WKR een bijdrage geven voor de leasefiets van de medewerker.
Fabel

Je moet minimaal 2 dagen per week op de fiets naar het werk komen om voor een fietsregeling of fiets van de zaak in aanmerking te komen.
Fabel. Dat hoeft wettelijk niet. Het is natuurlijk wel redelijk als je als werkgeer voorwaarden stelt hoe vaak er dan gefietst moet worden.

Je mag als werkgever maximaal €749 vergoeden voor een fiets.
Fabel. Het is afhankelijk van hoeveel geld je te besteden hebt in de WKR. Daarboven mag ook, alleen dan betaal je dan wel veel loonbelasting.

 

Winnaar Mentimeter

Paulien Zander van het Ikazia Ziekenhuis is de winnaar geworden van de Mentimeter met de meeste vragen goed. Proficiat Paulien! Hoe zit het bij het Ikazia eigenlijk met de fietsregeling. “Onze budgetten zijn niet zo hoog, maar we proberen er zoveel mogelijk mee te doen. Er is een Fietsplan, en je kunt een bijdrage van €1750,-- ontvangen voor de aanschaf van een fiets. Daarnaast hebben we een reiskostenvergoeding van €0,08/km, onafhankelijk of je met de fiets of de auto komt. We doen mee met acties zoals de Fiets naar je werkdag. Dan juichen we alle fietsen collega’s die ‘s morgens op de fiets aankomen toe.

En we hebben een mooie afspraak met de fietsenhandelaar met een fietsprobeelpool .Dan kunnen medewerkers een aantal dagen in de praktijk uittesten hoe het is om met de fiets naar het werk te komen.”

Vragen

Vraag: Hoe ervaren de medewerkers de nieuwe regelingen bij de gemeente Rotterdam?
Dat wisselt. Sommige medewerkers zien het als een grote verbetering, vooral die met het OV gaan. Dat wordt 100% vergoed. Anderen vinden het jammer dat het reizen met de fiets niet op het fiscale maximum vergoed wordt (€0,21).

Vraag: Is het IKB alleen toegestaan bij overheden? Of kunnen bedrijven dat ook invoeren?
Het IKB geldt voor alle werkgevers, profit en non-profit. Waarschijnlijk is het historisch gegroeid doordat de vakbonden in de non-profit meer vertegenwoordigd zijn bij de onderhandelingen. En zij zijn er een voorstander van.

Vraag: Zijn er voorbeelden van bedrijven waarbij je je fiets bij elkaar moet fietsen? Na zoveel kilometer woon-werkverkeer is de fiets jouw eigendom?
Ja, dat gebeurt soms wel. De werkgever schaft de fiets dan aan en die wordt terugbetaald via de onbelaste fietsvergoeding.

Vraag: Je hebt een leasefiets maar gebruikt hem niet privé. Moet je dan een verklaring afgeven voor 0% privégebruik. Zodat je geen bijtelling hebt?
Bij de auto kun je dat wel doen maar niet met de fiets. De Belastingdienst staat op het standpunt dat het privégebruik met de fiets niet is aan te tonen.

Tips van Elske

  1. Vergoed het actieve vervoer met een hogere vergoeding dan het passieve vervoer. Mensen zijn best wel gevoelig voor een vergoeding en zo stimuleer je het vervoer waarbij je fitter wordt.
  2. Ga aan de slag met het fiscaal vergoeden van de fiets. Met een bruto-netto regeling kan je best veel doen. En regel ook de zaken daarom heen. Bijvoorbeeld met de OV-business kaart kan je ook gebruik maken van de OV-fiets.
  3. Kan je een poolfiets hebben zoals er ook een poolauto’s zijn? Ja dat kan. Je kunt als werkgever gewoon een poolfiets neerzetten. En doe dat ook! Dan kunnen medewerkers daarmee de zakelijke kilometers fietsen.
  4. Maak inzichtelijk welke typen medewerkers er in je bedrijf zijn. We kunnen je als Zuid-Holland Bereikbaar daarmee helpen door het uitvoeren van een mobiliteitsanalyse. Meer weten? Neem contact met ons op. Info@ways2go.nl
  5. Maak een koppeling naar loonadministratie. Regel het gewoon goed. Je mag maar 1 ding per dag vergoeden.
  6. Blijf communiceren!
  7. Trek er tijd voor uit om beleid te maken. Dat is niet zomaar geregeld.
  8. En als je de beste regeling hebt meld je dan aan als fietswerkgever van het jaar. Dit kan nog tot 21 maart aanstaande! https://ways2go.nl/nl/actie/fietswerkgever-van-het-jaar-2023/
  9. Op onze campagnewebsites staan de toolboxen over fiets en fiscaliteit.

Tot slot

Anna Schouten dankt alle deelnemers voor hun actieve inbreng bij dit webinar. Met name grote dank aan de spreker en deskundige van vandaag: Michiel Vonhögen van de gemeente Rotterdam.

Neem als werkgever vooral contact op met de mobiliteitsmakelaars. Zij kunnen je verder helpen en vragen beantwoorden. Zij weten welke regelingen er zijn, hoe andere werkgevers dat doen en hebben de kennis en tools om je verder te helpen. info@ways2go.nl

Wil je een van de vorige webinars terugkijken? Dat kan. https://ways2go.nl/nl/werkgevers/webinars/
Dit webinar werd georganiseerd door Zuid-Holland Bereikbaar: Anna Schouten, Ellery Landheer en Elske van de Fliert (mobiliteitsmakelaars) en Marina Meens (communicatieadviseur en projectleider campagne Ways2go).

Het volgende lunch & learn webinar is op vrijdag 24 maart.

Waar willen je het dan over hebben?

Er worden onderwerpen als keuze voorgelegd. De meerderheid kiest voor CO2 reductie door Werkgebonden personenmobiliteit. Dus dat wordt het onderwerp voor de volgende keer.