Handreiking Besluit CO2 reductie

1 januari 2024 is de voorziene ingangsdatum van het besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Dan start ook de verplichting voor werkgevers met 100 of meer werknemers om jaarlijks over hun woon-werk en zakelijke mobiliteit te rapporteren.

De handreiking kan helpen bij het verzamelen van de gegevens die jaarlijks moeten worden gerapporteerd. Het verplicht verzamelen start op 1 januari 2024, vrijwillig kan dit al eerder. Het is van belang dat werkgevers zich goed en tijdig voorbereiden. Zo kunnen bijvoorbeeld aanpassingen in administratiesystemen nog wenselijk zijn. 

02. Handreiking besluit CO2-reductie

Heeft u vragen, neem contact op met onze makelaars.