Verslag webinar: ‘Hoe houd je het vol?'

Hoe houd je vitaliteit en duurzaamheid een jaar leuk voor je collega's? Hoe houd je het vol? Met goeie acties natuurlijk! En die verzin je samen met je collega’s. Leuke en kortdurende acties al dan niet met een uitdaging erin. Acties die ook nog veel opleveren: duurzaamheid maar ook besparingen. Lees de verhalen en tips van werkgevers hoe zij duurzame mobiliteit het hele jaar op de agenda houden.

Moderator Anna Schouten heet alle aanwezigen van harte welkom bij dit lunch & learn webinar van Zuid-Holland Bereikbaar. Velen van ons zijn elke dag bezig met duurzame mobiliteit: verduurzaming wagenpark, meer elektrische leaseauto’s, medewerkers uit de auto op de fiets, stimuleren deelvervoer. En soms kan je daarbij wel wat extra inspiratie gebruiken. Dat krijgen we vandaag ook en wel van twee interessante sprekers: Janine ter Maat van EPO, contractmanager bij het Europees Octrooi Bureau en Rajshree van der Bilt, directeur van Verkeerschool Koos van der Bilt vertellen hoe zij steeds weer campagnes en acties inzetten.

Resultaat Low Car Diet
Het Low Car Diet is een voorbeeld van een gedragscampagne waarbij je aan je medewerkers vraagt een week lang een alternatief uit te proberen in plaats van de auto. In 10 jaar tijd deden bijna 300 bedrijven mee. Vanaf 2017 is bijgehouden wat het effect was van die campagne.

 • 49% van de deelnemers reist twee jaar later nog steeds anders (duurzamer);
 • Dit resulteert onder meer in 23% minder autokilometers,
 • 30% meer OV-kilometers;
 • 48% meer fietskilometers;
 • Dit veranderde reisgedrag resulteert in 19% minder CO2-uitstoot.

Gedragsverandering met veel internationale medewerkers
“Bij EPO hebben we de hardware, zeg maar de basisvoorzieningen, goed op orde,” zegt Janine ter Maat van EPO. “Er zijn veel faciliteiten. Veel parkeerplekken voor allerlei soorten fietsen, denk aan bakfietsen, fietsen met een drager en er zijn veel (gratis) oplaadplekken voor de e-bike. Er zijn fietspompen en fietsreparatiekitjes. Tramlijnen 1 en 17 stoppen voor de deur. En bij de hoofdingang hebben we in het pand een eigen OV-oplaadpunt. Overigens zijn de oplaadplekken voor de auto ook gratis. Toch zijn veel van onze buitenlandse medewerkers geneigd om vooral de auto te pakken.

Daarom werken we nu aan een mobiliteitsplan om meer medewerkers uit de auto op de fiets te krijgen. En daarom hebben we ook meegedaan aan de Europese Mobiliteitsweek afgelopen september. De fietsenmaker op de zaak kwam toen een extra keer om fietsen gratis te repareren.

En we hebben er op intranet veel aandacht aan besteed. De aandacht en de acties hadden effect: we zagen in die week het autogebruik dalen maar helaas ging het daarna weer stijgen. Daarom is de vraag nu hoe we medewerkers blijvend kunnen stimuleren op de fiets te gaan.

Zuid-Holland Bereikbaar heeft daarom voor ons een mobiliteitsscan uitgevoerd zodat we inzichtelijk kregen wat de reispotentie van de medewerkers is. Heel opmerkelijk: 80% van de medewerkers woont binnen een straal van 10 kilometer. Heb je alleen Nederlandse medewerkers dan zouden er veel meer op de fiets komen want voor de Nederlandse collega’s is een afstand van minder dan 10 kilometer een gewone fietsafstand, zeker met een e-bike. Maar onze buitenlandse collega’s denken daar anders over.”

“We kennen als bedrijf geen beleid dat we helpen bij de aanschaf van een fiets. Wel zijn er regelmatig kleine beloningen voor fietsers. Zoals het uitdelen van een fietsverlichting of van gele veiligheidsvestjes. Ook daarin zie je verschil in waardering tussen onze Nederlandse en buitenlandse collega’s. De laatsten waarderen deze vestjes enorm.”

De mobiliteitsscan waar Janine het over heeft, is voor iedereen beschikbaar. Meer informatie via: https://mobilityanalyst.com/zuidhollandbereikbaar/

Of vraag een van de mobiliteitsmakelaars. info@ways2go.nl

Tips van Janine:

 • Houd het simpel;
 • Zorg dat de basisvoorzieningen op orde zijn;
 • Betrek de medewerkers erbij. Dat vergroot het draagvlak en zij komen vaak met andere suggesties/opmerkingen dan je zelf had bedacht.

Duurzame mobiliteit bij een verkeerschool
“We zijn een verkeersschool met aandacht voor duurzaamheid,” zeggen Rajshree en Jacco van der Bilt van Verkeersschool Koos van der Bilt. “We denken na hoe we ons kunnen aanpassen aan de wereld van nu. Het is belangrijk dat we zelf het goede voorbeeld geven. Daarom heb ik geen auto,” zegt Rajshree. “We hebben alle twee een NS Business Card en ons bedrijf is verhuisd naar een locatie dichtbij het metrostation zodat ook de medewerkers met het OV kunnen reizen. Je moet als werkgever duurzaam reizen ook mogelijk maken. Duurzaamheid is in onze overleggen een vast agendapunt. Hoe kan het anders en beter. Voor het draagvlak is het het beste als medewerkers zelf met ideeen komen. Zo hebben zij challenges bedacht om Petflessen in te zamelen. Met zoveel flessen compenseer je een X-aantal autokilometers. Door de auto’s elektrisch te laden hebben we al 168 bomen bespaard. Het is leuk om de inspanningen visueel inzichtelijk te maken. Dan wordt het tastbaar. Ook aan leveranciers vragen we wat ze doen op het gebied van duurzaamheid. Zo besparen onze theorie docenten ook vele kilometers.”

“We hebben ook onze ritten anders ingedeeld. Een van de medewerkers heeft via Google inzichtelijk gemaakt waar de medewerkers wonen en waar de klanten zitten. Dat is op elkaar afgestemd en op basis daarvan zijn de ritten opnieuw gepland. De medewerkers hebben nu meer vrije tijd. Denk maar aan alle files en vertragingen die ze nu minder hebben. Daarnaast scheelt het veel kilometers en brandstof. Door duurzaamheid altijd op de agenda te hebben verander je de mindset. Een van de ideeen was ook om uit bekers te gaan drinken in plaats van wegwerpbekers. Iedereen heeft toen eigen kopjes en bekers meegenomen, ook voor klanten. Er staat nu een bonte verzameling.

Als bedrijf lopen we wel tegen wet- en regelgeving aan. Het liefst zouden we ons hele wagenpark willen elektrificeren. Dan kan nog niet omdat klanten dan alleen een rijbewijs voor elektrische wagens krijgen en ze willen ook nog in een handgeschakelde wagen rijden. Ook de infrastructuur voor het opladen blijft achter. Wij gaan gewoon door met laadpalen plaatsen. We geloven in de ontwikkeling en als je doorgaat blijf je erbij.”

Vraag: zijn er specifieke jaarbudgetten die je aan duurzaamheidsacties kan uitgeven?
Janine: Duurzaamheid staat hoog op de agenda. Dus alle goede acties kunnen worden uitgevoerd.
Rajshree: Alle duurzaamheidsacties leveren op de een of andere manier besparingen op.

Vraag: Wat slaat niet aan?
Janine: Het wordt lastig als je aan de heilige huisjes komt, zoals een mooie auto.
Jacco: Bekijk je doelgroep. De jeugd is niet bezig met groen, milieu duurzaamheid of ARNO. Maar voor een uitdaging, challenge of gamification lopen ze wel warm. Ook is belangrijk dat het een idee van de medewerkers zelf is.

De tips van Elske
Hoe draai ik een succesvolle campagne?

 1. Kies één duidelijk onderwerp . Het gaat over 1 ding. Hou het simpel en zorg dat de infrastructuur op orde.(dat is niet zo als de actie over veel verschillende onderwerpen gaat).
 2. Verzamel een team van ambassadeurs. Hoog en laag in de organisatie moet actief meedoen. Niet een klein groepje. Maar betrek iedereen. Dus ook de managers en/of het MT doen actief mee. Mooi als je de resultaten goed in beeld brengt.
 3. Bepaal de periode van de actie. (kort en heftig). Denk aan de Europese Mobiliteitsweek.
 4. Kondig de actie ruim van te voren aan. Communiceer er al over voordat de actie van start gaat. En ga in op de “What’s in it for me”. Dan kan je medewerkers vooraf al bij betrekken. Wanneer doe je mee?
 5. Verzin echt leuke, ludieke dingen. En verzin dat samen met de doelgroep. Zij weten zelf heel goed wat ze leuk vinden.
 6. Communiceer, communiceer, communiceer tijdens de campagne. Je kan het er niet teveel over hebben. Breng de actie het constant onder de aandacht.
 7. Sluit feestelijk af. Eventueel met een winnaar of met het inzichtelijk maken van de resultaten of…
 8. Evalueer en plan een nieuwe. Actie.

Tot slot
Anna Schouten dankt alle deelnemers voor hun actieve inbreng bij dit webinar. Met name grote dank aan de sprekers van vandaag: Janine ter Maat van EPO, contractmanager Europees Octrooi Bureau en Rajshree en Jacco van der Bilt, directie van Verkeerschool Koos van der Bilt.

Neem als werkgever vooral contact op met de mobiliteitsmakelaars. Zij kunnen je verder helpen en vragen beantwoorden. Zij weten ook welke allianties er zijn en welke goed bij je doelen passen.

Ben je als werkgever goed bezig met fietsen? Dan win jij wellicht de fietswerkgever van het jaar award. Bekijk de voorwaarden en schrijf je in: Fietswerkgever van het jaar 

Wil je een van de vorige webinars terugkijken? Dat kan

Dit webinar werd georganiseerd door Zuid-Holland Bereikbaar: Anna Schouten, Ellery Landheer en Elske van de Fliert (mobiliteitsmakelaars) en Marina Meens (communicatieadviseur en projectleider campagne Ways2go).

Het volgende lunch & learn webinar is op 17 februari aanstaande en gaat over fiscaliteiten.