Verslag webinar: ‘Sterker door allianties'

Aansluiten bij een alliantie heeft toegevoegde waarde. Het helpt je als bedrijf je doel te bereiken. Er is professionele ondersteuning van de alliantie maar je wordt ook geholpen door de andere bedrijven met kennis en inspiratie. Goed als managers en CEO’s op het hoogste niveau in de organisatie betrokken zijn. En laat hen ook de intentieverklaring ondertekenen. Meedoen is niet vrijblijvend.

Moderator Anna Schouten heet alle aanwezigen van harte welkom bij dit lunch & learn webinar van Zuid-Holland Bereikbaar. Pak gerust je broodje en kopje thee erbij.

Een bijzonder welkom aan onze sprekers van vandaag: Annemieke van Wijngaarden van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Rutger van Hoogstraten van The Hague Connected en Cees Vingerling va de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.

Sterker door allianties? Als we het hebben over bereikbaarheid dan vinden we het vooral heel fijn als onze buurman uit de auto en uit de file gaat. Maar het is natuurlijk veel effectiever als we het samen doen. Daarom zijn er allianties, daarin stimuleren en motiveren bedrijven elkaar om aan de slag te gaan met een gezamenlijk afgesproken doel. En ze delen kennis over wat goed werkt. Dat geeft veel toegevoegde waarde.

Spitsmijdingen ruim behaald
Annemieke van Wijngaarden is van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht. Ze hebben ruim 3.000 medewerkers en zijn al sinds juli 2017 lid van Samen Bereikbaar Drechtsteden. Een platform van en voor bedrijven met als doel 10% van de auto’s uit de spits te halen op een duurzame wijze. https://samenbereikbaar.nl/

Annemieke: “Wij zijn aangesloten omdat we destijds parkeerproblemen hadden en ook hoorden dat de N3 werd gerenoveerd. Mobiliteit van onze patiënten en medewerkers is essentieel: een dokter kan niet te laat komen door files.”

“Samen Bereikbaar heeft onze organisatie de afgelopen jaren geholpen met mobiliteitsinzichten via de scan. Inzicht in de mobiliteitspotentie per locatie op het gebied van fiets en openbaar vervoer was de start voor het aanpassen van beleid en voor acties. Zo hebben we ons fietsbeleid aangepast. En we communiceren nu binnen onze organisatie de OV-probeerpas waar diverse werknemers gebruik van maken. Daarnaast helpt deelname aan de alliantie bij de interne communicatie als we zien dat andere organisaties ook aan de slag zijn.”

“Deelname heeft ons veel opgeleverd. Zo zijn er circa 180 spitsmijdingen behaald. Dat is 10% van alle spitsritten van ons ziekenhuis maar ook 10% van wat de alliantie in totaal heeft behaald. Wij hebben daarmee ons doel ruimschoots behaald. Maar daarmee stopt het niet, we gaan door met onze focus op mobiliteit. Met name omdat er de komende jaren nog veel werkzaamheden aankomen die onze bereikbaarheid beïnvloeden. En omdat we denken dat er nog meer duurzaamheidswinst te behalen is.”

Besparing van 70.000 autokilometers
Rutger van Hoogstraten werkt bij Shell aan duurzame warmte zoals aardwarmte, warmtepompen, duurzame stadslogistiek, OV-hubs, etc. Shell is een van de partners van The Economic Board The Hague, een samenwerking waarin ook Aegon, ANWB, NN Group, PostNL, Siemens en T-Mobile participeren. Rutger: “We proberen Den Haag als groep te adviseren en te helpen met economische vragen en zo het investeringsklimaat te verbeteren. De 7 CEO’s van de bedrijven nemen deel aan The Economic Board The Hague en geven signalen af aan onder andere de overheid. Zij hebben een verklaring ondertekend waarin ze aangeven dat ze zelf maatregelen ondernemen, dat ze concrete projecten zullen faciliteren en dat ze een gezamenlijk geluid naar de overheid zullen laten horen. https://economicboardthehague.org/wp-content/uploads/Startverklaring-The-Hague-Connected.pdf

Een initiatief dat daarbij hoort is het verbeteren van de bereikbaarheid van Den Haag. Dit vraagstuk wordt ondersteund door The Hague Connected. https://economicboardthehague.org/nieuws/grootste-haagse-werkgevers-zetten-zich-in-voor-verduurzaming-en-bereikbaarheid-van-de-stad-met-the-hague-connected/

“Onze inzet is onder andere concreet gemaakt tijdens de Europese Mobiliteitsweek in september 2022. Daaraan kun je ook als bedrijf meedoen. Zuid-Holland Bereikbaar heeft dat ondersteund en breder getrokken door ook andere bedrijven erbij te betrekken. Als bedrijven hebben we in die week allemaal zelf duurzame mobiliteitsinitiatieven ontworpen die bij het individuele bedrijf past.

Voorbeelden:

 • Posters op de parkeerplaats en in de fietsenstalling.
 • Een lekker ontbijtje voor fietsers.
 • Een dag een fietsenmaker op locatie voor een fietscheck en kleine reparaties.
 • Een plattegrond met de P&R locaties rondom het hoofdkantoor op tafel als praatplaat. ‘Prik je woonlocatie op de plattegrond en kijk welke opties jij hebt’.
 • Een enquêtezuil met korte vragen over het mobiliteitsbeleid.
 • De Eco chat waarin dagelijks een mobiliteitsonderwerp besproken wordt.
 • Een fietsprobeerpool en een fiets met korting aanschaffen bij een geselecteerde leverancier.

Elske van de Fliert voegt toe: “Heel mooi is dat Rijkswaterstaat heeft gemeten wat het oplevert als bedrijven een week lang hun medewerkers verleiden tot anders reizen. Zij hebben daartoe voor-en nametingen gehouden om een goede benchmark te maken. Bedrijven van The Hague Connected en twee andere partners uit Rijswijk hebben met elkaar 70.000 kilometer minder gereden in een week! En er stond 3 tot 5% minder file die week.”

Een heel mooi resultaat temeer omdat bekend is dat circa 8 a 10% minder verkeer ervoor zorgt dat er bijna geen files meer staan.

Heb je nog wensen voor het nieuwe jaar, Rutger? “We moeten dit gedrag vasthouden, niet alleen een week maar op de lange termijn. Daarbij wil ik dat wij als grote werkgevers inzetten op minder vliegen en meer treinreizen. Dat is soms nog lastig wat betreft tijd maar het is de moeite waard. En dat er minder auto’s in de stad komen. Daar zijn voldoende alternatieven voor.”

Vraag: hoe belangrijk is een intentieverklaring?
Dat is heel belangrijk. Het is lobbywerk en dan moet je opschrijven waar je naar toe wilt werken. Daarbij moet je zeker twee keer per jaar je geluid laten horen. Ook belangrijk is dat de CEO’s er tijd voor vrij maken. Zij komen vaak met heel goede ideeen en ze maken het geld vrij zodat bijvoorbeeld The Hague Connected zijn werk kan doen.

Bijna 90.000 medewerkers betrokken
Cees Vingerling is alliantiemanager van Zuid-Holland Bereikbaar en van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Deze alliantie is geïnitieerd door de gemeente Rotterdam als een van de uitwerkingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Met duurzame mobiliteit, dus woon-werkverkeer en zakelijk verkeer, is veel CO2 te besparen en daar zetten we met de klimaatalliantie op in. Doel is dat bedrijven in 2030 ruim 50% CO2-uitstoot reduceren. Daar tekenen ze een intentieverklaring voor. Inmiddels zijn er al 55 grote bedrijven aangesloten, met elkaar goed voor bijna 90.000 medewerkers. Onlangs zijn ook de BAR-gemeenten aangesloten (Barendrecht, Albrandswaard n Ridderkerk). https://ways2go.nl/nl/duurzamemobiliteit/overzicht-alliantiepartners-duurzame-mobiliteit/

De toegevoegde waarde zit in het kennisdelen en elkaar inspireren. Zuid-Holland Bereikbaar is in opdracht van de gemeente Rotterdam de uitvoeringsorganisatie. We bieden bedrijven een gratis scan aan zodat zij zien waar de mobiliteitspotentie zit van hun medewerkers zodat zij gericht aan de slag kunnen. De makelaars helpen de bedrijven met maatwerk adviezen. De bedrijven onderling ondersteunen elkaar met kennis en praktische adviezen en ze inspireren elkaar: als het bij jou kan, lukt het bij ons ook. Zo is er ene bedrijf dat een roadmap met Europese treinreizen heeft gemaakt, een bedrijf heeft een beloningensysteem bij minder rijden met de leaseauto en is er een bedrijf dat zijn medewerkers een persoonlijk CO2 budget geeft.

Waar staat de klimaatalliantie over twee jaar? Cees: “Dan is de alliantie omgevormd tot een beweging waar elk bedrijf uit Rotterdam en omgeving bij wil horen. Duurzame mobiliteit wordt gekoppeld aan de hinderopgave die de regio heeft. We krijgen allemaal heel veel last van alle wegwerkzaamheden die er aan komen maar die bedrijven die aan de slag gaan met duurzame mobiliteit zullen er het minst last van hebben.”

De tips van Elske van de Fliert
Tips om ook in 2023 een vliegende start te maken met duurzame mobiliteit en bereikbaarheid:

 1. Denk groot, begin klein en schaal daarna op. Dan ben je lekker aan de slag en blijft het toch behapbaar.
 2. Alleen ga je snel, samen kom je verder. Probeer het maar met elkaar kom je in een flow waarbij je veel makkelijker stappen zet.
 3. Bij het ene bedrijf is het glas halfleeg, bij de ander juist half vol. Met elkaar heb je de glazen goed gevuld. Denk aan een samenwerking op een bedrijventerrein of met je zakelijke buren.
 4. Werk samen vanuit een specifiek onderwerp waar energie in zit. Voorbeelden: vestigingsklimaat, duurzame mobiliteit, spitsmijdingen, etc.
 5. Borg dat je echt van elkaar kunt leren en elkaar kunt kopiëren, dat het niet blijft bij een algemeen verhaal.
 6. Zeg het hardop! Je kunt beter het belang van het doel voor het voetlicht brengen als je het tegen elkaar zegt, met elkaar deelt. Dan bereik je meer.
 7. Samenwerken is ook in 2023 van groot belang. Het inspireert en leidt echt veel eerder tot successen. En die zijn leuk om gezamenlijk te vieren.

Blik vooruit
Vanuit het Team van Zuid-Holland Bereikbaar zijn we natuurlijk al aan de slag met de webinars voor het nieuwe jaar. Zet vrijdag 20 januari alvast in de agenda, op het vertrouwde tijdstip: van 12.00 tot 13.00 uur. Onderwerp van gesprek is dan het opzetten van actiedagen en campagnes. Hoe doe je dat?

We vroegen aan de genodigden van dit webinar welke onderwerpen ze graag behandeld zien komend jaar. Daarop kwamen onderstaande onderwerpen naar voren. Maar mocht u een goed ander onderwerp willen inbrengen, mail ons gerust. info@ways2go.nl

Genoemd werden:

 • Coalitie of the willing ZES, Zero Emissie Stadslogistiek 
 • Werkgebonden personenmobiliteit (informatieplicht, wettelijke regeling)
 • Vervoer over water.

Tot slot
Anna Schouten dankt alle deelnemers voor hun actieve inbreng bij dit webinar. Met name grote dank aan de sprekers van vandaag: Annemieke van Wijngaarden van het Albert Schweitzer Ziekenhuis, Rutger van Hoogstraten van The Hague Connected en Cees Vingerling van de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit.

Neem als werkgever vooral contact op met de mobiliteitsmakelaars. Zij kunnen je verder helpen en je vragen beantwoorden. Zij weten ook welke allianties er zijn en welke goed bij je doelen passen.

Dit webinar werd georganiseerd door Zuid-Holland Bereikbaar: Anna Schouten, Ellery Landheer en Elske van de Fliert (mobiliteitsmakelaars) en Marina Meens (communicatieadviseur en projectleider campagne Ways2go).