Webinar Bouwlogistiek

Samenvatting van de Lunch & Learn webinar Hoe krijg je je mensen uit de bus en op de klus?, op 18 september 2020.

Als er midden in de stad wordt gebouwd is de bouwplaats te krap om iedereen er te laten parkeren. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zien we dat dat ook niet hoeft. Medewerkers kunnen met het ov komen (al jaren een beproefde methode in Londen) en nu ook in hartje Rotterdam. En bij kleinere leveringen kan een bakfiets zoals in Den Haag worden ingezet. En de bouwvakker zelf? ‘Wat hij niet kent dat vreet hij niet’ ? of is er best een mouw aan te passen als je het gesprek aangaat en ze de voordelen zoals tijdwinst laat ervaren? Hierover en nog veel meer gaat het webinar ‘Hoe krijg je je mensen uit de bus en op de klus?’ Een verslag. 

Mighael Vroom van De Verkeersonderneming heet iedereen van harte welkom. Fijn dat er zo’n grote opkomst is. Speciaal welkom aan de sprekers Wouter van der Zwan van BAM Bouw en Techniek, Ron van Dop van Els Logistics, Cees Ketting van de Hogeschool Rotterdam en student Nicky Wisse. 

Dit webinar wordt georganiseerd door Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en door de Community of Practise Bouwlogistiek waarin de gemeente Rotterdam, De Verkeersonderneming en de Hogeschool Rotterdam participeren. 

Vroom: “De reden van het onderwerp van dit webinar heeft te maken met het feit dat er enerzijds heel grote bouwopgaven zijn in Nederland maar dat het anderzijds steeds lastiger wordt om iedereen met de bus op de klus te krijgen. De oude vervoerpatronen voldoen niet meer. Naast corona (afstand houden, ook in de bus) spelen de drukte op de weg en de beperkte parkeerplekken op de bouwplaats een rol. Daarbij komen er steeds meer voorbeelden hoe het ook anders kan. Die voorbeelden laten we hier horen.”

Medewerkers komen met het ov

Wouter van der Zwan is logistiek- en omgevingsmanager bij BAM Bouw en Techniek. Hij bouwt met zijn bedrijf aan de grootste woontoren van de Benelux nl. de Zalmhaventoren en die staat in hartje Rotterdam. Van der Zwan: “Even wat cijfers om de grootte van de toren aan te geven: 215 meter hoog, 256 appartementen verdeeld over 62 verdiepingen. We zijn nu bijna op de helft van de bouw. Een bouw van die omvang in het centrum brengt overlast met zich mee maar dat proberen we tot een minimum te beperken. We doen veel aan communicatie. We hebben een eigen bouwapp om de omgeving te informeren en we maken videorapportages om mensen te enthousiasmeren over de nieuwe technieken die we inzetten. Daarnaast verminderen we het transport naar de bouw. Alles wat er niet direct nodig is, moet er ook niet staan. 

Die hub is een integraal onderdeel van de bouw en heeft drie functies:

 1. Het is bufferlocatie: Alle vrachten gaan eerst langs de hub en dan naar de bouw. Dat geeft ons de zekerheid dat het materiaal op tijd op de bouwplek komt.
 2. Consolidatie van goederen: alle materialen en gereedschappen worden twee keer per week vanaf de hub op de bouw geleverd. 
 3. De hub is ook een montageplek en dat is waarschijnlijk de minst bekende functie. Zo worden gevelelementen van de balkons op de hub in elkaar gezet en daarna pas vervoerd naar de bouw.”

“We hebben een inschatting gemaakt van de hoeveel ritten die we zo besparen en gaan er vanuit dat dat een besparing oplevert van 50%. Onze medewerkers komen met het ov, dat hebben we geleerd in Londen daar doen ze dat al veel langer zo. Die afspraak is ook gemaakt met de onderaannemers: kom met het ov of zet je auto op de P+R. Het levert een geoliede machine op de bouwplek op, geen files en voor de medewerkers is het ook sneller. Ik kan het iedereen aanraden. Het scheelt heel veel gedoe. We hebben nu nog maar 12% van het vervoer wat we anders zouden hebben.”

Vraag van een deelnemer: Wie betaalt dit vervoer?
Dit betaalt de aannemer en is vastgelegd in contracten.

Meest duurzame aanpak in logistiek: spierkracht

Ook Ron van Dop, directeur van Els Logistics, zet zich in om de files in de stad te verminderen. Hij doet dat met vrachtfietsen die lichte materialen op de bouwplaats brengen. Van Dop: “Het gebruik van spierkracht is het meeste duurzame vervoermiddel dat er is. Je hebt geen last van protestdemonstraties die de weg versperren, geen last van pollers en files. Je rijdt overal tussendoor. Het is dus sneller en voordeliger. Onze bakfietsen zijn zero-emissie, slim en voordelig. Soms wordt het zelfs door de klant afgedwongen dat we leveren met de bakfiets. Met Sigma zijn er afspraken dat wij hun verf in Den Haag de stad inrijden en bij de schilder brengen: we doen dat met hun beeldmerk op de bakfiets. Het gaat snel en er is een enorme besparing in kosten (circa 15%) en in CO2. In 2019 bedroeg de CO2-reductie 8012 kg en dat wordt dit jaar veel meer.

Stellingen

Aan de aanwezigen wordt door Bas Timmers gevraagd een aantal stellingen te beantwoorden.

Wat is de grootste drempel om bouwvakkers uit de bus te krijgen?

  • Bij alternatieven is de reistijd te lang: 13%
  • De alternatieven zijn te duur: 16%
  • Wat de bouwvakker niet kent dat vreet hij niet. 68%
  • Angst voor diefstal. 3%

Hoe krijgen we medewerkers toch uit de bus en op de klus? We moeten gebruik maken van: 

  • Ov. 34%
  • Fietsen (delen). 13%
  • Carpoolen. 18%
  • Pendelbussen. 34%

Hoe krijgen we het gereedschap tot op de werkplaats?

  • Bouwkluisjes. 21%
  • Brengservice vanaf een hub. 47%
  • Opslagcontainers per onderaannemer. 24%
  • Hoofdaannemer regelt zelf het gereedschap. 8%

Hoe krijgen we kleine materialen bij de medewerker?

  • Samenstellen dagpakketten. 37%
  • Bezorgcontainers voor pakketjes. 18%
  • Specifieke bouwbevoorraders (runners). 39%
  • Centrale inkoop door de hoofdaannemer. 5%

0+3 = 4

Cees Ketting van de Hogeschool Rotterdam heeft een aantal tips en tricks op een rij gezet. Hij noemt dit 0 +3 = 4 omdat hij met nul, met de grondhouding, begint.

Ketting: “De grondhouding moet zijn dat je gaat beginnen, stel het niet uit. Er is altijd wel iets te verzinnen waarom het niet gaat. Ga aan de slag en haal informatie en advies bij bijvoorbeeld de logistiek makelaars.

 1. Betrek de stakeholders erbij. Wat betekent het voor het personeel. Zijn ze nu meer tijd kwijt aan reizen. Wat vinden ze ervan? Van de onderaannemers wil je weten wat hen triggert. Stel eventueel een neutrale ketenregisseur aan. En welk beleid voert de gemeente? Welke subsidies en regels hebben zij?
 2. Wees creatief, denk out of the box. Is er een grote sporthal waar je wellicht overdag parkeerplekken kan huren? 
 3. Wat weet ik niet en wat zou ik moeten weten? Betrek de driehoek onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk erbij. Zij kunnen veel voor je betekenen.

Nicky Wisse is student CoE/LM en derdejaars student logistiek management. Hij doet onderzoek in Rotterdam naar verkeersongevallen die bouwgerelateerd zijn. Zo’n 63% is dat. Vraagstelling is waar vinden de meeste bouwlogistieke ongevallen plaats? Onder welke omstandigheden? We willen graag in contact komen als je hierover of over andere knelpunten vragen hebt. Neem dan contact op via c.e.ketting@hr.nl

Tot slot

De bouwvakker is wel degelijk uit de bus en op de klus te krijgen, de voorbeelden zijn er al. Mooi is dat de voorbeelden laten zien dat het ook heel wat oplevert in kosten, in CO2-reductie en in tijd die medewerkers kwijt zijn om op het werk te komen.

Wilt u over dit onderwerp verder praten neemt u dan contact op met:
Mighael Vroom, De Verkeersonderneming. mighael@tekkoo.nl
Michel Oldenburg, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. michel.oldenburg@bereikbaarhaaglanden.nl