Webinar: Logistieke hubs: de oplossing voor de last- en first mile logistiek!?

Zijn logistieke hubs de oplossing voor de last- en first mile logistiek!?

Verslag webinar Logistieke hubs: de oplossing voor de last- en first mile logistiek!?

8 juni 2021

Elke dag opnieuw rijden er veel bestelwagens en vrachtwagens de stad in om goederen af te leveren en reststromen op te halen. De komende jaren gaat er veel veranderen. De steden worden lastiger bereikbaar, er komen minder parkeerplaatsen en de steden voeren een zero-emissie beleid. De logistieke hub is dé oplossing voor een efficiënte en duurzame stadslogistiek. Maar is dat wel zo? Er zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen omtrent logistieke hubs. Is het een modewoord of is het oude logistiek in een nieuw jasje. Veel komt erbij kijken om een logistieke hub te laten slagen. Wat zijn de ontwikkelingen, welke type hubs zijn er en hoe kan je hier het beste gebruik van maken? Daarover gaat dit webinar.

Emile van Rijn van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland heet iedereen van harte welkom. “Fijn dat er zo’n grote opkomst is. Speciaal welkom aan de sprekers Anne Marie Nelck van TLN, Iwan Blokker van Lessgo, Willy van der Steen van Lyreco, Marco van der Krogt van De Bink, Marco Scholten van Bode Scholten, Paul van den Hurk van De Verkeersonderneming en Michel Oldenburg van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.”

Van Rijn: “Samen met mijn collega’s Paul van den Hurk en Michel Oldenburg zijn wij de schakel tussen overheden en logistieke partijen met het doel te komen tot duurzaam en efficiënte logistiek.
Daarmee zijn wij de (sparrings)partner voor logistiek organisaties in deze regio. Als makelaars hebben we samen met Marina Meens van de campagne Wasy2go dit webinar voorbereid en hopen we jullie te inspireren en kennis met jullie delen over duurzame, efficiënte en slimme logistiek, al dan niet met behulp van een hub.”

Aan de slag met een hub, Michel Oldenburg van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland
Op het gebied van stadslogistiek zijn er veel ontwikkelingen:
De drukte in de stad neemt toe onder andere door urbanisatie en er komen steeds meer woningen bij. In 2025 gaan de meeste steden eisen stellen aan zero emissie vervoer. Daar moeten we op voorbereid zijn.
Als we het hebben over stadslogistiek dan gaat het over de logistieke stromen van stads- bouw-, service, afval en horeca logistiek.
Veel bedrijven durven het gebruik van een hub nog niet aan. Er is koud watervrees:

 • soms onduidelijke waardecreatie in keten;
 • bewustwording over mogelijkheden;
 • ict koppelingen/data uitwisseling.

Maar ook nu al zijn er veel mogelijkheden tot duurzame stadslogistiek:
vervoer via een hub, met een vrachtfiets, vervoer over water zijn slechts enkele voorbeelden.

Stadshubs.nl door Anne-Marie Nelck
Er zijn in deze regio verschillende soorten steden kijkend naar de bereikbaarheid. Zee zijn met elkaar verbonden en staan niet op zichzelf. Daardoor zijn er ook verschillende type hubs. Je ziet ook dat verschillende steden anders omgaan met bijvoorbeeld zero-emissie en milieuzones. Bijvoorbeeld Rotterdam maakt daartussen een verschil.

Via Cilolab heeft TLN verschillende hubconcepten uitgewerkt. Onder andere regionale hubs in een samenwerkingsverband of in een gesloten netwerk, hub aan de rand van de stad enontkoppelpunten.

Ook heeft TLN een digitale kaart gemaakt t.b.v. de ZE-zones.
Het gaat om leden die èn bundelen èn zero-emissie vervoer aanbieden. De kaart kan filteren op:

 • geheel/gedeeltelijk zero-emissie
 • 14 zendingstypen
 • verzorgingsgebied
 • bedrijfsnaam.

Bekijk de kaart op: https://opwegnaarzes.nl/over-zes/interactieve-kaart

In 2021 wordt de kaart uitgebreid voor ook niet-leden.

Tevreden klanten met de fietskoerier. Iwan Blokker van LessGo
Ons doel is schone lucht door minder vervoerbewegingen. We denken vanuit de ontvangers in de stad. Neem als voorbeeld een schoenenwinkel. Zij ontvangen nu gemiddeld 7 keer per dag een pakketje, dit betekent dat medewerkers iedere keer het pakket in ontvangst moeten nemen en het gesprek bij de klant moeten onderbreken. Dat is niet efficiënt, kost tijd en uiteindelijk ook geld.. Dus bundelen we de pakketten en leveren dat 1 keer per dag af bij de schoenenwinkel
Samenwerking is belangrijk voor optimale logistiek, daarom doen we dat met diverse collega partijen: City Hub, Fier Fietskoerier, Bike Koerier Alphen aan den Rijn en City Barge (vervoer over water).
We merken dat klanten het prettig vinden als in de stad pakketten met de fietskoerier worden bezorgd.
Als software gebruiken we Keana. Dat zorgt ervoor dat de orders over de verschillende koeriersdiensten wordt verdeeld. Voor de optimale logistiek naar de klant

Niet praten over duurzaamheid, maar het doen. Marco van der Krogt van De Bink
De Bink is een duurzame drukkerij en heeft als motto: niet alleen praten over duurzaamheid, we moeten het doen! Met onze klanten gaan we het gesprek aan om zo vervoersproblemen op te lossen. De wens om altijd vandaag te leveren is niet duurzaam. Maar als je het gesprek aangaat kom je er eigenlijk altijd wel uit.

Samen issues oplossen. Willy van der Steen van Lyreco
Ook Lyreco is, net als De Bink, partner van Lessgo vanaf het eerste moment. We hebben eigen vervoer maar proberen steeds meer te doen via Lessgo vanuit het belang van CO₂ -reductie en het verminderen van transport in de stad. Gewoon starten en als niet alles uitgekristalliseerd is, ga je samen de issues oplossen. Het voordeel is vooral als er heel veel bedrijven meedoen, anders moet je nog steeds eigen vervoer inzetten.

Voordelen voor de klant:

 • Je geeft een goed voorbeeld
 • Carbon footprint beter en past binnen het duurzaamheidsbeleid
 • 1 wagen aan de deur
 • Leveringen met wat je nodig hebt
 • Leveringen kunnen op de gewenste momenten komen

Het aanschaffen van elektrische vervoer was een lang proces. Nu nog steeds zijn er verbeteringen mogelijk. Denk aan de laadkleppen van de vrachtfiets, die zijn heel erg zwaar. Fijn als dat doorontwikkeld wordt en de voertuigen lichter worden.

Leveren vooral ’s nachts en in de vroege ochtend. Marco Scholten van Bode Scholten
Marco Scholten heeft een andere visie op duurzaam vervoer. Hij is van mening dat je vooral buiten de spitstijden, ’s nachts en in de vroege ochtend moet afleveren en moet zorgen dat de wagens altijd vol geladen zijn zowel heen als terug.
De werkzaamheden die we aanbieden zijn onder andere: Pallet- en stukgoed distributie, opslag en voorraadbeheer en speciaal transport.

Belangrijkste nadelen van een hub aan de rand van de stad, volgens Bode Scholten:

 • Extra schakel in de keten
 • Kostenverhogend
 • Tegenwoordig alles Track & Trace
 • Extra administratie bij schade afhandeling

Tijdwinst een van de voordelen van een hub. Paul van den Hurk, De Verkeersonderneming

Voordelen van een hub zijn: Slimmer of gebundeld bevoorraden, verkorten of verminderen van ritten, schoner uitvoeren van ritten in de stad, zero Emissie zones 2025.

Hubs dragen bij aan slimme en schone stadslogistiek:

 • Slimme (efficiëntere) logistiek door bundeling goederen
 • Minder/efficiëntere vervoersbewegingen door de stad
 • Verbetering verkeersveiligheid
 • Tijdwinst voor leveranciers en ontvangende partijen.

Schonere logistiek:
Emissievrij vervoeren scheelt CO₂ uitstoot
Geen aanschaf eigen elektrische voertuigen

Waarom nu al gebruikmaken van hub?

 • Indien u regelmatig met niet-volle vrachtwagens (of bestelbussen) de stad in rijdt
 • U wilt uw vervoersbewegingen in de stad efficiënter laten verlopen
 • U wilt tijd besparen
 • Indien u (nog) niet beschikt over volledig emissievrije voertuigen
 • U wilt uw vervoersbewegingen schoner laten verlopen in de stad
 • U hecht waarde aan een duurzamere binnenstad
 • Indien uw klanten hierom vragen
 • Kan u concurrentievoordeel opleveren.

Stellingen

Door de Zero-emissie zones groeien de logistieke hubs
Ja, maar als we verder komen gaan heel andere factoren een rol spelen. Dan gaat het meer in ons DNA zitten.
Ja, maar dat niet alleen. Als we straks strandpaviljoens gaan bevoorraden moet je uit jezelf zero emissie willen rijden. Je gaat toch niet met gewoon vervoer naar het mooiste natuurgebied, het strand en de duinen? Daarbij voor vers moeten we zeker groeien naar meerdere (geconditioneerde) hubs.

Slimme bedrijven die winstgevender willen zijn kiezen voor een hub
Binnen TLN hebben slimme leden al een hub bevoorrading. Leveren aan binnensteden is een specialisme en dat doe je gebundeld anders levert het ook niets op.
Ja, want je gaat niet zelf investeren in busjes als er maar weinig pakketten te leveren zijn.
Het gaat niet om de winstgevendheid maar om de continuïteit van het bedrijf. En daarbij is een hub en samenwerking heel belangrijk.

Tot slot
Emile van Rijn bedankt de sprekers en de aanwezigen voor hun bijdragen. Met dit webinar hebben we geprobeerd om meer bewustwording, inspiratie en kennis te creëren en te delen omtrent duurzame stadslogistiek en de inzet van een hub, zowel in de stad als de regio.

Wilt u over dit onderwerp verder praten of gaat het om maatwerkadvies neemt u dan contact op met:
Paul van den Hurk, De Verkeersonderneming.
Michel Oldenburg, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.
Emile van Rijn, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland.