Webinar Thuiswerken nu en straks

Samenvatting van de Lunch & Learn webinar Thuiswerken nu en straks, van 17 april 2020.

Ineens werken we sinds half maart zoveel mogelijk thuis. Zelfs bedrijven die dat voorheen eigenlijk niet deden. Het is wennen, zeker na een hele dag beeldbellen is het fijn even de duinen in te gaan. De eerste contacten moet je face-to-face doen en lichaamstaal is en blijft belangrijk, wordt opgemerkt. Uit het eerder gehouden Thuiswerk onderzoek blijkt dat twee derde van de respondenten meent dat het werken vanuit huis goed te doen is, maar dat slechts de helft het prettig vindt en een kwart zich goed kan concentreren. Maar de deelnemende werkgevers aan het webinar zien ook voordelen: we zijn minder aan het rennen (56%) en zullen straks het thuiswerken meer accepteren en faciliteren (54%). Creëer koffiemomenten en herken je ambassadeurs, dat zijn slechts twee van de vijf tips die werden geven. Een van de overall conclusies luidde: “Duurzaamheid, bereikbaarheid en veiligheid zijn de grootste baten van deze tijd.” Lees meer over dit door De Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland georganiseerde webinar. Met 38 deelnemers een goed bezochte digitale bijeenkomst . 

Na het welkomstwoord door Bert van Rijssen trapt de Haagse wethouder Robert van Asten de bijeenkomst af. “Vanaf mijn zolderkamer kan ik prima appen en beeldbellen en zo het contact onderhouden met medewerkers, start hij zijn verhaal.” Maar op het einde van de dag is ben ik daar ook wel klaar mee en vind ik het heerlijk om even de duinen in te gaan. De Collegevergaderingen op dinsdag vinden plaats in de grote Raadszaal waar we op ruime afstand kunnen zitten van elkaar. En dat is fijn want lichaamstaal is een belangrijk communicatiemiddel. Tegenwoordig is er eigenlijk elke vrijdag wel een ingelaste raadsvergadering en die vindt via beeldbellen plaats.” 

De anderhalvemetersamenleving en het ov “De komende week zal mijn agenda vooral gevuld zijn door de perikelen in het openbaar vervoer,” zegt Van Asten. “Op dit moment is dat flink afgeschaald, het aantal reizigers is enorm verminderd en de verliezen zijn dramatisch. Dat is vreselijk voor de vervoerders maar ook voor de stad omdat we daar via dividend ook uitkomsten uithalen. We hebben nu veel overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hoe we het ov en de voorzieningen op peil kunnen houden. Straks gaan ook uw medewerkers weer naar het werk. Hoe gaan we dan verder? In de anderhalvemetersamenleving passen er nog maar 8 mensen in een bus, dat is niet rendabel en daarmee krijgen we iedereen niet op de plek van bestemming. Terwijl de doelstelling natuurlijk overeind blijft dat dat er veel meer mensen met het ov zouden moeten reizen om zo de files te verminderen. Door de coronacrisis doen we met het ov een flinke stap terug. In China is momenteel de autoverkoop flink stijgende omdat mensen minder vertrouwen hebben in het ov. Dat kan in Nederland ook plaatsvinden maar is niet gewenst.” 

Hoe zit het met de snelfietsroutes? Van Asten: “We hebben de Velostrada, een snelle fietsroute van Leiden naar Station Holland Spoor. Ideaal om snel met je Speed Pedelec van a naar b te reizen. In Rotterdam mogen de Speed Pedelecs nu op de rijbaan rijden en daar voel ik ook wel wat voor. Komen er nu meer elektrische vervoermiddelen? 

Van Asten: “We stimuleren het gebruik van elektrische deelvervoer en willen dat het verzorgingsgebied wordt uitgebreid met Rijswijk en Voorburg-Leidschendam. Dan heb je een grotere actieradius. Over de elektrische step moet het ministerie beslissen.” 

Conclusies onderzoek Thuiswerk Marina Meens geeft een samenvatting van de conclusies van het onderzoek over thuiswerken. “Het onderzoek is in maart uitgevoerd door De Verkeersonderneming onder het publiekspanel. Er waren 540 respondenten. Een ruime meerderheid werkt vanuit huis. Veel meer dus dan daarvoor, toen was dat iets meer dan een derde. Opvallend is dat twee derde van de respondenten aangeeft dat het werken vanuit huis goed te doen is, maar dat slechts de helft het prettig vindt en een kwart zich goed kan concentreren. Die concentratie hoeft overigens niet alleen te liggen aan het werken met de kinderen thuis. De thuiswerkers (105) die ook kinderen met onderwijs moeten helpen, zijn niet negatiever over het thuiswerken dan de groep die dit niet hoeft.” 

Veelgenoemde maatregelen vanuit de werkgever zijn: 

Mogelijkheid om extern in te kunnen loggen op het systeem Mogelijkheid tot online vergaderen. “Opvallend is dat meubilair, stoel en de aanschaf van een headset ook zijn uitgevraagd maar die worden nauwelijks aangeboden. Het ontbreken van files worden veel vaker genoemd als voordeel dan het ontbreken van reistijd.” 

Wat mist U? De top 3 ziet er als volgt uit: 1. Collega’s (95%) 2. Informatie over het werk 3. Vaste structuur van de dag 

Betrokkenheid medewerkers Elske van de Fliert geeft 5 tips om medewerkers betrokken te houden bij het werk. 

  1. Creëer koffiemomenten. Op het werk betrek je automatisch medewerkers in een gesprek bij 

de koffiezetautomaat. Dan kan nu niet meer. Dat moet je regelen. Bel gewoon je medewerkers op, vraag hoe het met ze gaat waar ze me bezig zijn en of je ze ergens mee kan helpen. Dat brengt het gesprek goed op gang. Overigens is jouw “bedachte” telefoongesprek wel spontaan voor je medewerker. 2. Als je medewerkers betrokken wilt houden, moet je ze ook betrekken. Op de werkvloer gaat 

dat automatisch, nu moet je het in gang zetten. Stuur je collega’s elke week een mail met informatie over wat er speelt. Maar ook: nodig eens iemand van een andere afdeling uit om mee te doen met de digitale afdelingsoverleg. Dan krijg je meer kruisbestuiving. 3. Bedenk wie je ambassadeurs kunnen zijn. De medewerkers die de contacten hebben om de verhalen verder te brengen. Het hoeven niet altijd de extraverte mensen te zijn, ook de introverte mensen trekken veel anderen aan. Kijk wie je ambassadeurs zijn en voorzie hen extra van de juiste informatie zodat ‘valse” informatie niet gaat rondzingen. 4. Meet de motivatie met medewerkers. Dan kan met een simpele Excel met 3 vragen: Hoe voel je je? Wat is je stress niveau en werk je teveel of te weinig? Medewerkers kunnen dat met een kleurtje (groen/goed, oranje/matig of rood/slecht) invullen en na een paar weken zie je een patroon. 5. Verbind wat er nu plaatsvindt aan je missie, visie en kernwaarden. Ik zie bedrijven die eerst 

whisky produceerden maar nu zijn overgestapt op reinigingsgel. 

Vier stellingen Moderator Bert van Rijssen scherpt de discussie aan met stellingen: 

  1. Ik ben minder aan het rennen en vliegen. Ik kan weer even stilstaan bij alle goede dingen en 

mij ontspannen. 

- Eens: 56 - Oneens: 36% - Anders: 8% 

  1. Betaalt u de reiskosten door bij thuiswerken? 

- Ja: 48% - Nee: 39% - Anders: 13% Sommige medewerkers hebben een variabele reiskostenvergoeding van bv. 0,19 per kilometer. Dan geldt: alleen gereden kilometers worden vergoed. Opgemerkt wordt dat het lastig is om nu alleen voor deze crisis zaken structureel anders in te richten, daarvoor heb je een lange adem nodig. Je weet nu niet goed welke kant het opgaat en wat je dus moet doen. 

  1. Thuiswerken gaan we meer accepteren en faciliteren na corona. 

- Ja: 54% - Ja, maar moet niet de overhand hebben: 42% - Nee, werken op kantoor blijft leidend: 0% - Anders: 4% 

  1. Thuiswerken is voor ons winstgevend omdat we efficiënter kunnen werken, minder 

reistijdverlies en zo kosten kunnen besparen. 

- Eens: 52% - Oneens: 36% - Anders: 12% 

Opmerkingen 

  • Zaken veranderen snel. Onze particuliere klanten lopen nu met een smartphone door het gehele huis en op basis daarvan stellen we een offerte op voor de verhuizing. 
  • Het opbouwen van de relatie met klanten gaat vaak alleen face-to-face. Dat heeft toegevoegde waarde. 
  • Duurzaamheid, bereikbaarheid en veiligheid zijn de grootste baten van deze tijd. 
  • Als we straks weer bij elkaar mogen komen, zal je eerst een golf zien van mensen die elkaar weer willen ontmoeten. Daarna hoop ik dat werkgevers de voordelen van het thuiswerken blijven waarderen en dit mogelijk blijven maken. Dat geeft lucht op de weg.